Forsiden

Høringsinstanser med merknader

Nedenfor følger en alfabetisk liste over høringsinstanser som har avgitt merknader til saken. Høringsuttalelsene til disse instansene er publisert i PDF- eller HTML-format (dato i parentes angir tidspunkt for publisering av høringsuttalelse).

----------------------------------------------------------------------------------------------

Abelia (07.05.2008)
ABM-utvikling (30.04.2008)
Agderrådet universitetskomiteen (13.05.2008)
Aftenskolen Høyres Studieforbund (20.06.2008)
Akademikerne (20.06.2008)
Akershus fylkeskommune (20.06.2008)
ANSA – Association of Norwegian Students Abroad (06.05.2008)
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (13.06.2008)
Arbeidsgiverforeningen Spekter (05.05.2008)
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (06.05.2008)
Aust-Agder fylkeskommune (20.06.2008)
Barne- og likestillingsdepartementet (07.05.2008)
Bergen kommune (20.06.2008)
Bibliotekarforbundet (02.05.2008)
Buskerud fylkeskommune (13.05.2008)
Datatilsynet (02.04.2008)
Den norske jordmorforening (13.05.2008)
Det norske videnskapsakademi (07.05.2008)
Det teologiske Menighetsfakultet (05.05.2008)
Diakonhjemmet Høgskole (13.05.2008(
Drammen Næringslivsforening (30.04.2008)
Dronning Mauds Minne (07.05.2008)
Fellesorganisasjonen (22.04.2008)
Finnmark fylkeskommune (13.05.2008
Fiskeri- og kystdepartementet (20.06.2008)
Folkeuniversitetet (06.05.2008)
Forskerforbundet (02.05.2008)
Forskningsinstituttenes Felles Arena (20.06.2008)
Forskningsparken i Narvik (30.04.2008)
Forum for fagskoler – Abelia (05.05.2008)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (11.04.2008)
Fylkesmannen i Finnmark (13.05.2008)
Fylkesmannen i Hordaland (07.05.2008)
Fylkestinget i Sør-Trøndelag (20.06.2008)
Haga, Sigurd (13.05.2008)
Handelshøyskolen BI (30.04.2008)
Haraldsplass diakonale høgskole og Betanien diakonale høgskole (fellesuttalelse) (05.05.2008)
Havforskningsinstituttet (13.05.2008)
Hedmark og- Oppland Fylkeskommuner (20.06.2008)
Helsedirektoratet (20.06.2008)
Helse- og omsorgsdepartementet (20.06.2008)
HSH (07.05.2008)
Helgeland Regionråd (19.02.2008)
Høgskolen i Akershus (30.04.2008)
Høgskolen i Bergen (05.05.2008)
Høgskolen i Bodø (02.05.2008)
Høgskolen i Buskerud (30.04.2008)
Høgskolen i Finnmark (29.04.2008)
Høgskolen i Gjøvik (07.05.2008)
Høgskolen i Harstad (29.04.2008)
Høgskolen i Hedmark (30.04.2008)
Høgskolen i Lillehammer (06.05.2008)
Høgskolen i Molde (20.06.2008)
Høgskolen i Narvik (07.05.2008)
Høgskolen i Nesna (07.05.2008)
Høgskolen i Nord-Trøndelag (29.04.2008)
Høgskolen i Oslo (05.05.2008)
Høgskolen i Sogn og Fjordane (20.06.2008)
Høgskolen i Staffeldtsgate (07.05.2008)
Høgskolen i Sør-Trøndelag (07.05.2008)
Høgskolen i Telemark (29.04.2008)
Høgskolen i Tromsø (30.04.2008)
Høgskolen i Vestfold (30.04.2008)
Høgskolen i Østfold (30.04.2008)
Høgskolen i Ålesund (02.05.2008)
Høgskolen Stord/Haugesund (10.06.2008)
Høgskolesenteret i Kristiansund (06.05.2008)
Høgskolesenteret i Kristiansund, Studiesenteret Finnsnes og Høgskolestiftelsen i Kongsvinger (fellesuttalelse) (06.05.2008)
Høgskulen i Volda (06.05.2008)
Høyres Studenterforbund (20.06.2008)
Høyskolen Diakonova (13.05.2008)
Indre Helgeland Regionråd (25.02.2008)
Institutt for samfunnsforskning (05.05.2008)
Justis- og politidepartementet (20.06.2008)
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (30.04.2008)
Komite for integreringstiltak (13.05.2008)
Kommunal- og regionaldepartementet (13.05.2008)
Kristne Friskolers Forbund (07.05.2008)
KS - kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (20.06.2008)
KS Sogn og Fjordane (29.04.2008)
Kunsthøgskolen i Bergen (05.05.2008)
Kunsthøgskolen i Oslo (07.05.2008)
Landbruks- og matdepartementet (13.05.2008)
Landsdelsutvalget (20.06.2008)
Leder Forskerforbundet og NTL ved Norges handelshøgskole (07.05.2008)
Likestillings- og diskrimineringsombudet (13.05.2008)
LO – Landsorganisasjonen i Norge (02.05.2008)
Lovisenberg diakonale høgskole (05.05.2008)
Lærernes yrkesforbund (20.06.2008)
Misjonshøgskolen (30.04.2008)
Moe, Johannes (tidl. rektor ved NTH og tidl. adm.dir. i SINTEF) (25.04.2008)
Møre og Romsdal fylke (06.05.2008)
Musikernes fellesorganisasjon (07.05.2008)
Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i sosial- og helsefag og Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (fellesuttalelse) (22.04.2008)
Naturviterne (20.06.2008)
Nettverk for private høyskoler (22.04.2008)
NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (06.05.2008)
NITO Studentene (07.05.2008)
NOKUT (20.06.2008)
Norad - Direktoratet for utvikllingssamarbeid (13.06.2008)
Nord-Troms Regionråd (02.04.2008)
Nord-Trøndelag fylkeskommune (07.05.2008)
Nordland fylkeskommune (20.06.2008)
Norgesuniversitetet (30.04.2008)
Norges forskningsråd (30.04.2008)
Norges Handelshøyskole (06.05.2008)
Norges Handikapforbund (05.05.2008)
Norges idrettshøgskole (13.05.2008)
Norges musikkhøgskole (13.05.2008)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (20.06.2008)
Norges tekniske vitenskapsakademi (07.05.2008)
Norges veterinærhøgskole (22.04.2008)
Norsk Bibliotekforening (20.06.2008)
Norsk ergoterapeutforbund (07.05.2008)
Norsk Fredssenter (07.05.2008)
Norsk fysioterapeutforbund (07.05.2008)
Norsk Industri (29.04.2008)
Norsk Lektorlag (29.04.2008)
Norsk Lærerakademi (30.04.2008)
Norsk Psykologforening (07.05.2008)
Norsk Radiografforbund (29.04.2008)
Norsk Studentunion (07.05.2008)
Norsk sykepleierforbund (20.06.2008)
Norsk Tjenestemannslag (25.04.2008)
Norske Kveners Forbund (07.05.2008)
Norske Samers Riksforbund (06.05.2008)
Nærings- og handelsdepartementet (20.06.2008)
Næringslivets Hovedorganisasjon (07.05.2008)
Olje og gass i det 21. århundre (24.04.2008)
Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad (20.06.23008)
Oslo kommune (06.05.2008)
Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (07.05.2008)
Politiets Fellesforbund (20.06.2008)
Politiets Fellesforbunds studentlag (sendt via Politihøgskolen) (11.04.2008)
Politihøgskolen (09.04.2008)
Profesjonsrådet for arkitektur og landskapsarkitektur ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo (07.05.2008)
Regionalt kontor for kompetanseutvikling - Vesterålsregionen (07.05.2008)
Regionrådet for Kongsbergregionen (20.06.2008)
Regionrådet for Sør-Østerdal (19.02.2008)
Rektorene ved Norges musikkhøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen, Norges Handelshøgskole, Det teologiske menighetsfakultetet og Norges idrettshøgskole (07.05.2008)
Rogaland fylkeskommune (25.04.2008)
Rådet for Høyere Utdanning i Nord-Norge (20.06.2008)
Sametinget (07.05.2008)
Samisk høgskole (07.05.2008)
Samskipnadsrådet (30.04.2008)
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (07.05.2008)
Sintef Teknologiledelse /STEP (07.05.2008)
Siviløkonomene (30.04.2008)
Sogn og Fjordane fylkeskommune (02.05.2008)
Sogndal kommune (20.06.2008)
Skolenes landsforbund (07.05.2008)
Sosial- og helsedirektoratet (20.06.2008)
Statens råd for likestilling av funksjonhemmede (20.06.2008)
Statistisk sentralbyrå (20.06.2008)
Statsbygg (07.05.2008)
Stipendiatorganisasjonene i Norge (25.04.2008)
Studentenes Landsforbund (07.05.2008)
Studentsamskipnaden i Bodø (22.04.2008)
Studentsamskipnaden i Oslo (29.04.2008)
Studentsamskipnaden i Trondheim (30.04.2008)
Studentutvalget ved Arkitektur- og designhøgskolen (07.05.2008)
Studiesenteret Finnsnes (05.05.2008)
Synshemmede Akademikeres Forening (07.05.2008)
Sør-Trøndelag fylkeskommune (02.05.2008)
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening (02.05.2008)
Telemark Fylkeskommune (20.06.2008)
Troms fylkeskommune (07.05.2008)
Trondheim kommune (20.06.2008)
Unge funksjonshemmede (06.05.2008)
Unio (20.06.2008)
Universitetet for miljø- og biovitenskap (30.04.2008)
Universitetet i Agder (06.05.2008)
Universitetet i Bergen (29.04.2008)
Universitetet i Oslo (07.05.2008)
Universitetet i Stavanger (22.04.2008)
Universitetet i Tromsø (20.06.2008)
Universitets- og høgskolerådet (06.06.2008)
Utdanningsdirektoratet (05.05.2008)
Utdanningsforbundet (24.04.2008)
Vest-Agder fylkeskommune (20.06.2008)
Veterinærinstituttet (07.05.2008)
Vinje kommune (13.05.2008)
Voksenopplæringsforbundet (20.06.2008)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (07.05.2008)
Østfold Senterparti (22.04.2008)