Høringsinstanser og høringsuttalelser

Advokatforeningen

Akademikerne

Akershus Fylkeskommune

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet 

Arbeidstilsynet - vedlegg

Askvoll kommune

Assuranseforeningen Skuld (Gjensidig)

Aust-Agder Fylkeskommune

Barne- og likestillingsdepartementet

Bergen kommune

Bergen og omland havnevesen

Bodø Havn KF

Bodø kommune

Brønnøy havn

Buskerud Fylkeskommune

CargoNet Group

Color Line Oslo

Dampskibsexpeditørernes Forening

Den Norske Advokatforening

 

Den Norske revisorforening

Det Norske Veritas

DFDS Seaways AS

 

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Drammen havn

ECON

Elkem ASA

Fagforbundet

 

Fellesoperativt Hovedkvarter

Finansdepartementet

Finnmark Fylkeskommune v/ fylkesordfører

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL)

Fiskebåtredernes forbund

Fiskeridirektoratet

Fjord Line (Danmarkslinjen) AS

Flora kommune

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Fraktefartøyenes Rederiforening

Fylkesmannen i Aust-Agder, Miljøvernavd.

Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavd.

Fylkesmannen i Finnmark, Beredskapsstab

 

Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavd.

Fylkesmannen i Hordaland, Samferdselsavd.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavd.

Fylkesmannen i Nordland, Miljøvenavd.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavd.

Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavd.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøavd.
Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Miljøvernavd.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavd.

Fylkesmannen i Telemark, Miljøvernavd.

Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavd.

Fylkesmannen i Vest-Agder, Miljøvernavd.

 

Fylkesmannen i Vestfold, Miljøvernavd.

Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavd.

Giske kommune

Gram, Hambro og Garman Advokatfirma

Gard Services AS

Greenpeace

Grenland havn IKS

 
Halden kommune

Haugesund kommune

 

Havforskningsinstituttet

 

Hedmark Fylkeskommune

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet - vedlegg

Hordaland Fylkeskommune

 

Hovedredningssentralen Nord-Norge

Hovedredningssentralen Sør-Norge

Hurtigbåtenes Rederiforbund

 

Hurtigruten Group

Huseiernes Landsforbund

Intertanko

Jernbaneverket

Justisdepartementet

Justisdepartementet - vedlegg

Karmsund Havnevesen

Kommunal- og Regionaldepartementet

Kommunenes Sentralforbund

Kongelig Norsk Båtforbund

Konkurransetilsynet

Kristiansand Havn KF

 
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS

Kristiansand kommune

Kultur- og kirkedepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Kystdirektoratet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Landsdelutvalget for Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Fylkeskommuner 
Lofotrådet

Logistikk- og transportindustriens Landsforening

Logistikk- og transportindustriens Landsforening, vedlegg region Bergen

Logistikk- og Transportindustriens Landsforening, vedlegg region Vestviken 

Logistikk- og transportindustriens 

 

Losoldermennenes Landsforening

Mandal kommune

Marintek A/S

Maritimt forum

 
Meteorologisk institutt

Miljørettet helsearbeid i Grenland 

Miljøstiftelsen Bellona

Miljøverndepartementet

Mo i Rana Havn KF
Molde og Romsdal Havn IKS

Møre og Romsdal Fylkeskommune 

Møre og Romsdal Fylkeskommune - vedlegg 

Natur og Ungdom

Nordisk Institutt for Sjørett

Nordisk Skibsrederforening

 

Nordland Fylkeskommune

 

Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Norges Dykkerforbund

Norges Fiskarlag

Norges kommunerevisorforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Rederiforbund 

NORLINES AS

Norges Seilforbund

Norsk Forening for Fartøyvern

Norsk Havneforening og Norsk Havneforbund (felles høringsuttalelse)

Norsk Havneingeniørforening

Norsk Hydro ASA

Norsk industri

Norsk Petroleumsinstitutt

Norsk Polarinstitutt

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

 

Norsk Skipsmeglerforbund

Norsk Tjenestemannslag NTL

Norske Skog

Norske Trålerrederiers Forening

Northern Maritim Corridor 

Norwegian Hull Club

NTL, Kystverket

Nærings- og Handelsepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon NHO

 

Olje- og energidepartementet

Oljedirektoratet

Oljeindustriens Landsforening

Oppland Fylkeskommune

Oslo havn KF

Oslo havnevesens personalforening - Avd 003 av Fagforbundet

Oslo Kommune

Petroleumstilsynet (se Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Porsgrunn kommune

 

Rederienes Landsforening

Redningsselskapet

Rogaland Fylkeskommune

Samferdselsdepartementet

Sandnes kommune

Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune - vedlegg
Selskabet for Oslo bys Vel

Short Sea Shipping Norway

Sjøassurandørenes Centralforening

Sjøfartsdirektoratet

Sjømannsforeningenes Landsforbund 

Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Sogn og Fjordane Fylkeskommune - vedlegg

Statens Forurensningstilsyn

Statens Havarikommisjon for transport

Statens Kartverk Sjø

Statens strålevern

Statens vegvesen Vegdirektoratet

Statoil Norge ASA

Stavanger interkommunale havn IKS

Stavanger kommune, saksprotokoll

Sysselmannen på Svalbard

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune v/fylkesrådmann

Telemark Fylkeskommune

Telenor Maritime Radio

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Troms fylkeskommune 

Troms fylkeskommune - vedlegg (Lenvik Havn)
Troms fylkeskommune - vedlegg (Harstad Havn KF)

Tromsø Havn KF

Tromsø kommune

Trondheim havn

 

Trondheim kommune

 

TØI

Utenriksdepartementet

Vardø Havn KF

Vest-Agder Fylkeskommune

Vestfold Fylkeskommune

Vestvågøy kommune
Vikna Havnevesen Rørvik Havn KF

WWF-Norge

YS Stat v/Norsk Losforbund v/Januar Magne Fosse

Østfold Fylkeskommune

Østfold Fylkeskommune - vedlegg

Ålesund kommune

 

Ålesundregionens Havnevesen

 
Til toppen