Høyringar

Kva er ei høyring?

Oversyn over høyringar med høyringsfristar og lengd på høyringsperioden

 

Viser 4941-4960 av 5023 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høringsnotat 09.03.2000

  09.03.2000 Høring Finansdepartementet

  I § 8-15-10 Anvendelsesområde Bestemmelsene i § 8-15-10 og § 8-15-11 gjelder for urealiserte valutaposter som er ervervet før 1. januar 2000 og som skal skattlegges separat. § 8-15-11 Fastsettelse av skattemessig inngangsverdi (1) Det skal

  Status: Ferdigbehandlet

 • Overgangsbestemmelser om skattemessig inngangsverdi

  09.03.2000 Høring Finansdepartementet

  Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO Deres ref Vår ref Dato 00/1024 SA KMF/GHL 9.3.2000 Høring – overgangsbestemmelser om fastsettelse av skattemessig inngangsverdi for urealiserte valutaposter pr. 1 januar 2000 Ved lov av 17.

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring 08.03.00 - Utkast til forskrift

  08.03.2000 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx 2000 med hjemmel i lov av 14. juni 1985 nr. 62 § 1-2 og kgl. res. 6. februar 1987 nr. 70. I forskrift 6. juli 1987 nr. 592 om overgangsregler for pliktig registrering i Verdipapirsentralen gjøres følgende

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 06.03.2000

  06.03.2000 Høring Finansdepartementet

  § 16-28 Metoder for å forebygge internasjonal dobbeltbeskatning A Fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet og dokumentasjonsplikt § 16-28-1 Anvendelsesområde for bestemmelsene om fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Avgrensing av fritak for investeringsavgift

  29.02.2000 Høring Finansdepartementet

  Forskrift 21.06.2000 Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/2685 SA LRD/KR 29 .2.2000 Finansdepartementet vil med dette fremlegge til høring forslag til endring av forskrift av 25. februar 1999 om avgrensing av fritak for

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 23.02.2000

  23.02.2000 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet 23. februar 2000 Høringsnotat om skattefritak for dekning av arbeidsreise når arbeidsgiver er en veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon 1 Innledning Finansdepartementet vedtok den 18. januar 2000 nye

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - dekning av arbeidsreise for veldedig eller allmennyttig institusjon

  23.02.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/845 SA KjL/GHL 23.2.2000 Skattefritak for dekning av arbeidsreise når arbeid utføres for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon Vedlagt er departementets høringsnotat

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring 21.02.00 - Vedlegg til høringsnotat fra OB

  21.02.2000 Høring Finansdepartementet

  3. februar 2000 AD/34168 1. Innledning Oslo Børs legger her frem et forslag til endring av børsforskriften §§ 5-1 og 10-1 om behandling av kurssensitiv informasjon før offentliggjøring. Forslaget er foranlediget av – og må ses i sammenheng med

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring 21.02.00 - Høringsbrev fra OB

  21.02.2000 Høring Finansdepartementet

  Oslo, 7. februar 2000 Vår ref: AD/35609 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Forslag til endring av børsforskriften §§ 5-1 og 10-1 - tiltak mot ulovlig innsidehandel mv. Som et supplement til de tiltak mot ulovlig

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring 21.2.00 - Vedlegg til høringsnotat fra Kt

  21.02.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring 21.02.00 - Om begrenset revisjon av verdipapirhandelloven

  21.02.2000 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Saksbehandler: Eirik Bunæs Dir.linje: Vår ref.: Arkivnr.: Deres ref.: Dato: 1999/05660 320.0 21.01.2000 Forslag til begrenset revisjon av verdipapirhandelloven – tiltak mot ulovlig innsidehandel mv. 1.

  Status: Ferdigbehandlet

 • Organisering av tollvesenets distriktsforvaltning

  15.02.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/7463 SA ld 15.2.2000 ORGANISERING AV TOLLVESENETS DISTRIKTSFORVALTNING – HØRING 1.Innledning Finansdepartementet sender med dette følgende forslag på høring i henhold til vedlagte høringsliste: Forslag om

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Aamodt-utvalget

  01.02.2000 Høring Kunnskapsdepartementet

  Høringsfrist: 15.05.2000 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om endring av reglene om betaling av skatt for fiskere

  28.01.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/493 SA KjS/GHL 28.1.2000 Høringsnotat om endring av reglene om betaling av skatt for fiskere Vedlagt følger høringsnotat om endringer i reglene om betaling av skatt for fiskere. Høringsnotatet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 11.01.2000

  11.01.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Tiltak for å redusere saksbehandlingstiden i klagenemda

  11.01.2000 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/6487 SA EML/KR 11.1.2000 Høringsnotat – tiltak for å redusere saksbehandlingstiden i Klagenemnda for merverdiavgift - forslag om endringer i merverdiavgiftsloven kapittel XIV og forskrift nr. 17

  Status: Ferdigbehandlet

 • Omorganisering av likningsforvaltningen

  30.12.1999 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/251 SA LD/KR 30.12.1999 Organisering av likningsforvaltningen – høring 1. Innledning Finansdepartementet sender med dette følgende to utredninger på høring i henhold til høringsliste, jf.

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Endring i revisorloven

  23.12.1999 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/5090 FM AnL 23.12.1999 Vedlagt følger Kredittilsynets forslag til regler vedrørende ovennevnte, oversendt Finansdepartementet ved brev 14. oktober 1999. Kredittilsynet foreslår at det i

  Status: Ferdigbehandlet

 • Vedlegg - Brev fra Kredittilsynet 28.06.1999

  17.12.1999 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Vår ref.: Deres ref.: Dato 99/1703 99/1151 28.06.99 Saksbehandler: Bergmann Vurdering av behovet for ny forskrift for representantskapets virksomhet Innledning Finansdepartementet har i brev av

  Status: Ferdigbehandlet

 • Endringar i opplæringslova og privatskulelova

  17.12.1999 Høring Kunnskapsdepartementet

  Høyringsinstansane (sjå vedlagt liste) Vår ref 99/8918 Dato 17.12.99 Høring - Forslag om endringar i lov av 17. juli 1998 Nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), og i lov av 14. Juni 1985 Nr. 73 om tilskot til private

  Høringsfrist: 18.02.2000 Status: Ferdigbehandlet

Til toppen