Høyringar

Høyring nyttar ein for at innbyggjarar, organisasjonar og næringsliv skal få seie si meining og kunne føre kontroll med kva forvaltninga gjer og korleis ho utfører oppgåvene sine.

 

Viser 6021-6031 av 6031 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Endringer i kredittilsynsloven

  22.12.1998 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 98/7899 FM TMo 22.12.1998 Vedlagt oversendes et forslag fra Kredittilsynet av 25. september 1998 til endringer i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner,

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Forskrift om avgrensning av fritak for investeringsavgift

  28.10.1998 Høring Finansdepartementet

  Forskrift 06.04.1999 Til høringsinstansene i henhold til vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 98/3227 SA LRD 28.10.1998 Finansdepartementet vil med dette fremlegge til høring forslag til forskrift om avgrensning av fritak for investeringsavgift for

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 28.10.1998

  28.10.1998 Høring Finansdepartementet

  UTKAST Forskrift om avgrensning av fritak for investeringsavgift for investeringer mv i vindkraftverk, bioenergianlegg, varmepumper, fjernvarmeanlegg, mikro- og minivannkraftverk og tidevannskraftverk § 1 Denne forskrift gjelder for investeringer mv

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat om endringer i selskapsskattelovens

  22.10.1998 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene (Se vedlagte liste) Deres ref Vår ref Dato 98/8382 FT/GHL 22.10.1998 Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag om endring av reglene om skattefri fusjon og fisjon som følge av ny regnskaps- og aksjelovgivning.

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 22.10.1998

  22.10.1998 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Fordeling av gjeldsrenter mellom Norge og utenlandet

  14.09.1998 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene (Se vedlagte liste) Deres ref Vår ref Dato 98/6924 SA akr/KR 14.9.1998 Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag om fordeling av gjeldsrenter mellom Norge og utlandet. I høringsnotatet går departementet inn for å

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 14.09.1998

  14.09.1998 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Investeringsavgiften - forslag fra Næringslovutvalget - høring

  20.04.1998 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene (Se vedlagte liste) Deres ref Vår ref Dato 98/1300 SA TrN/KR 20.04.98 Investeringsavgiften - forslag fra Næringslovutvalget - høring Ved innføringen av merverdiavgiftssystemet 1. januar 1970 ble det, som ledd i skatteomleggingen,

  Status: Ferdigbehandlet

 • Næringslovutvalget høringsnotat 20.04.1998

  20.04.1998 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Utkast til forskrift om øvre grenser for fradrag etter skatteloven

  30.10.1997 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet xx.yy 1999 med hjemmel i … § 1 Virkeområde Forskriften gjelder forsikringsselskapers rett til fradrag etter skatteloven for forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring, herunder kredittforsikring og

  Status: Ferdigbehandlet

 • Brev fra Kt 141097

  14.10.1997 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet