Statsbudsjettet

Regjeringens forslag til statsbudsjett for kommende år legges fram for Stortinget om høsten (oktober). Finansdepartementet starter arbeidet med budsjettet omkring ett år før. Finansdepartementet har samlet informasjon om det enkelte budsjettåret på egen portal som gjør det lettere å navigere og finne de  viktigste prioriteringene i Regjeringens forslag.

" "

Revidert nasjonalbudsjett 2017

11. mai 2017 la regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2017.

Illustrasjonsbilde

Budsjettarbeidet

Finansdepartementet er budsjettsekretariat for regjeringen, og skal derfor samordne arbeidet med budsjettene som regjeringen legger fram for Stortinget.

Illustrasjonsbilde

Om budsjettene

Straks Stortinget er kommet sammen i høstsesjonen, legger finansministeren fram Regjeringens budsjettforslag og holder finanstalen i Stortinget.

Aktuelt nå

Nett-tv

" "

Revidert nasjonalbudsjettt 2017:

Flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag

Det økonomiske opplegget som ble lagt i Nasjonalbudsjettet 2017 treffer godt. I Revidert nasjonalbudsjett 2017 viderefører regjeringen derfor prioriteringene som fremmer flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag.

" "

Revidert nasjonalbudsjett 2017

Skattelettelse for pensjonister

I Revidert nasjonalbudsjett 2017 foreslår regjeringen å gi nye skattelettelser til pensjonister. – Regjeringen ønsker at pensjonister skal ha en god inntekt å leve av, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Dokumenter

" "

Revidert nasjonalbudsjett 2017:

Meld. St. 2 (2016–2017)

" "

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017

Prop. 129 S (2016–2017)

I proposisjonen fremmes det forslag til bevilgningsendringer i statsbudsjettet for 2017.

Ressurser

Kontakt

Finansavdelingen (FA)

Telefon: 22 24 43 03
Adresse: Postboks 8008 Dep , 0030 Oslo