Statsbudsjettet

Regjeringens forslag til statsbudsjett for kommende år legges fram for Stortinget om høsten (oktober). Finansdepartementet starter arbeidet med budsjettet omkring ett år før. Finansdepartementet har samlet informasjon om det enkelte budsjettåret på egen portal som gjør det lettere å navigere og finne de  viktigste prioriteringene i Regjeringens forslag.

Statsbudsjettet 2016

Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjett onsdag 7. oktober. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om satsingene fra Finansdepartementet.

Budsjettarbeidet

Finansdepartementet er budsjettsekretariat for regjeringen, og skal derfor samordne arbeidet med budsjettene som regjeringen legger fram for Stortinget.

Om budsjettene

Straks Stortinget er kommet sammen i høstsesjonen, legger finansministeren fram Regjeringens budsjettforslag og holder finanstalen i Stortinget.

Aktuelt nå

Nett-tv

Statsbudsjettet 2016

Et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling

– I budsjettet for 2016 legger vi et godt grunnlag for å møte de omstillingene norsk økonomi står overfor. Budsjettet bidrar til vekst i sysselsettingen og til å motvirke ledighet fra lavere aktivitet i oljevirksomheten. Regjeringen legger fram et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling. Samtidig styrker vi det sosiale sikkerhetsnettet for barn som vokser opp i fattige familier, for rusavhengige og voksne som risikerer å falle utenfor arbeidslivet, sier finansminister Siv Jensen.

Statsbudsjettet 2016

Skattelettelser for omstilling og vekst

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2016 er et viktig steg i en skattereform som skal fremme arbeid, aktivitet og omstilling. Det private eierskapet skal styrkes, og det skal lønne seg mer å jobbe, investere og spare. Det norske skattegrunnlaget skal beskyttes bedre mot internasjonal skattetilpasning.

Statsbudsjettet 2016

Tiltakspakke for økt sysselsetting

- Vi er opptatt av å sikre høy sysselsetting og lav ledighet, sier finansminister Siv Jensen. Som en del av budsjettet legger Regjeringen fram en ekstra tiltakspakke for økt sysselsetting på i alt 4 milliarder kroner.

Flere aktuelle saker om Statsbudsjettet

Dokumenter

Prop. 1 (2015 - 2016) Gul bok:

Statsbudsjettet 2016

Meld. St. 1 (2015 - 2016)

Nasjonalbudsjettet 2016

Ressurser

Kontakt

Finansavdelingen (FA)

Telefon: 22 24 43 03
Adresse: Postboks 8008 Dep , 0030 Oslo