Statsbudsjettet

Regjeringens forslag til statsbudsjett for kommende år legges fram for Stortinget om høsten (oktober). Finansdepartementet starter arbeidet med budsjettet omkring ett år før. Finansdepartementet har samlet informasjon om det enkelte budsjettåret på egen portal som gjør det lettere å navigere og finne de  viktigste prioriteringene i Regjeringens forslag.

Statsbudsjettet 2015

8. oktober 2014 fremla finansminister Siv Jensen regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2015.

Budsjettarbeidet

Finansdepartementet er budsjettsekretariat for regjeringen, og skal derfor samordne arbeidet med budsjettene som regjeringen legger fram for Stortinget.

Om budsjettene

Straks Stortinget er kommet sammen i høstsesjonen, legger finansministeren fram Regjeringens budsjettforslag og holder finanstalen i Stortinget.

Aktuelt nå

Nett-tv

Revidert nasjonalbudsjett 2015:

Et budsjett for vekst, trygghet og omstilling

– Regjeringen har staket ut en bedre kurs for norsk økonomi som løser viktige oppgaver i dag og ruster Norge for fremtiden. Vi har gjennomført tiltak som letter omstillingene i økonomien og bidrar til vekst og nye arbeidsplasser. I revidert budsjett holder vi fast ved denne kursen, sier finansminister Siv Jensen.

Nett-tv

Revidert nasjonalbudsjett 2015:

Skatte- og avgiftsendringar i Revidert nasjonalbudsjett 2015

Regjeringa vil utvide overgangsordninga for uføre. Vidare foreslår Regjeringa fleire avgiftsendringar som vil gi insentiv til bruk av klimavennleg drivstoff. Regjeringa har òg sett i gang ei reform for å få ei betre og meir effektiv skatte- og avgiftsforvaltning.

Nett-tv

Revidert nasjonalbudsjett 2015:

Helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene

Regjeringen foreslår nye prinsipper og ny retning for bilavgiftene. Fremtidens bilavgifter skal stimulere til en nyere, sikrere og mer miljøvennlig bilpark.

Flere aktuelle saker om Statsbudsjettet

Dokumenter

Prop. 1 (2014 - 2015) Gul bok:

Statsbudsjettet 2015

Meld. St. 1 (2014 - 2015)

Nasjonalbudsjettet 2015

Ressurser

Kontakt

Finansavdelingen (FA)

Telefon: 22 24 43 03
Adresse: Postboks 8008 Dep , 0030 Oslo