Kart og eiendomsdata

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for statens kartpolitikk. Kart, digital geografisk informasjon (geodata) og eiendomsdata er viktig på mange samfunnsområder, i næringslivet, til privat bruk, til frivillig arbeid og i offentlig forvaltning.

Deling av geodata – Geodataloven

Geodataloven skal bidra til god og effektiv tilgang til offentlig geografisk informasjon for offentlige og private formål.

Tinglysing

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det administrative ansvaret for tinglysing i fast eiendom og boretter, og ansvaret for forskriftene til tinglysingsloven.

Matrikkel

Matrikkelen er et register over eiendommer i Norge og inneholder blant annet de offisielle betegnelser på matrikkelenheter, bygninger, bruksenheter og adresser.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Åpner opp for privat oppmåling av eiendommer

Regjeringen foreslår at kommuner og landmålerforetak skal tilby eiendomsoppmåling på like vilkår. – Dette vil gjøre det enklere for grunneiere å få tilgang til landmåling, og vi får utviklet en ny bransje i Norge, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Samfunnsøkonomisk analyse av organiseringen av eiendomsoppmålingen i Norge

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Menon Economics utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse av organiseringen av eiendomsoppmålingen i Norge.

Nasjonal geodatastrategi til behandling

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har mottatt forslag til nasjonal geodatastrategi fra Nasjonalt geodataråd og Samordningsgruppen for geografisk informasjon.

Flere saker om Kart og eiendomsdata

Dokumenter

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Kart- og planlovseksjonen

Telefon: 22 24 59 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.