Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring, domstoler, lovarbeid og polarområdene.

Aktuelt

Revidert nasjonalbudsjett 2015

Styrker beredskapen og arbeidet mot radikalisering

12.05.2015 - Regjeringen foreslår en kraftig tiltakspakke mot terror, og vil øke bevilgningene med nærmere 130 millioner kroner til politiet, kriminalomsorgen og kommunene.

Utsnitt av norgeskart med nye politidistrikter

Nærpolitireformen

Foreslår reform av politiet

06.03.2015 - Regjeringen fremmet 6. mars forslaget om reform av politiet. – Dette er svaret på utfordringene politiet har stått overfor, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Dokumenter

NOU 2015: 3

Advokatlovutvalgets utredning

Utredning fra utvalg som har vurdert dagens regelverk for advokater og andre som yter rettshjelp, og foreslår revideringer av regelverket.

NOU 2014: 10

Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

Utredning fra tilregnelighetsutvalget som har vurdert regler om strafferettslig utilregnelighet.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressekontakt: Pressekontakter i JD
Adresse: , Postboks 8005 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A,