Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring, domstoler, lovarbeid og polarområdene.

Aktuelt

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og statssekretær Fred Teeven signerer avtalen mellom Norge og Nederland.

Pressemelding 02.03.2015

Avtale om leie av fengsel i Nederland

– Bare på denne måten kan vi endelig få vekk soningskøen de rødgrønne har etterlatt seg, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Nett-tv

Pressemelding 17.02.2015

Et bedre og nærere politi

– Nærpolitireformen sikrer et operativt, synlig og tilgjengelig politi, som vil være der folk er, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Nyhet 13.02.2015

Samtykker til fortsatt bevæpning

Departementet har gitt samtykke til Politidirektoratets ønske om en ny forlengelse av den midlertidige bevæpningen av uniformert innsatspersonell.

Flere aktuelle saker fra departementet

Dokumenter

Meld. St. 12 (2014-2015)

Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen

Om kapasitetssituasjonen i kriminalomsorgen og mulige løsninger for å sikre tilstrekkelig kapasitet til gjennomføring av straff og varetekt på kort og lang sikt.

NOU 2014: 10

Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

Utredning fra tilregnelighetsutvalget som har vurdert regler om strafferettslig utilregnelighet.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressekontakt: Pressekontakter i JD
Adresse: , Postboks 8005 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A,