Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring, domstoler, lovarbeid og polarområdene.

Aktuelt

To figurer i dialog

Pressemelding 17. april 2015

Ny veileder skal forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme

Justis- og beredskapsdepartementet har lansert en ny nasjonal veileder som kommunene kan bruke i det viktige arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Politiets utlendingsenhet følger en person som skal uttransporteres til et fly

Pressemelding 10. april 2015

Prøveprosjekt for raskere gjennomføring av straffesaker

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag ut på høring forslag til et prøveprosjekt med «hurtigspor» for kriminelle i Oslo.

Utsnitt av norgeskart med nye politidistrikter

Pressemelding 6. mars 2015

Foreslår reform av politiet

Regjeringen fremmet 6. mars forslaget om reform av politiet. – Dette er svaret på utfordringene politiet har stått overfor, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Flere aktuelle saker fra departementet

Dokumenter

NOU 2015: 3

Advokatlovutvalgets utredning

Utredning fra utvalg som har vurdert dagens regelverk for advokater og andre som yter rettshjelp, og foreslår revideringer av regelverket.

NOU 2014: 10

Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

Utredning fra tilregnelighetsutvalget som har vurdert regler om strafferettslig utilregnelighet.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressekontakt: Pressekontakter i JD
Adresse: , Postboks 8005 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A,