Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Aktuelt nå

Johan Sverdrup – Norges største industriprosjekt

Regjeringen har i dag lagt frem en proposisjon om utbyggingsplanene for Johan Sverdrup-feltet for Stortinget.

- En spennende framtid i nord

Olje- og energiminister Tord Lien innledet tirsdag på Barentshavskonferansen i Hammerfest. Sammen med sjefen med i det internasjonale energibyrået (IEA), Maria van der Hoeven, besøkte han også Snøhvitanlegget på Melkøya og var på båttur til innretningen som skal produsere olje fra Goliat-feltet.

Utlysning av TFO 2015

Olje- og energidepartementet utlyser i dag årets konsesjonsrunde for de geologisk kjente delene av norsk kontinentalsokkel - TFO 2015 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder). Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2016. Selskapenes søknadsfrist er satt til onsdag 2. september 2015 kl. 12.00.

Flere aktuelle saker fra departementet

Dokumenter

NorskPetroleum.no erstatter faktaheftet

Fram til 2014 publiserte Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet et trykket hefte som ga faktainformasjon om norsk petroleumsvirksomhet. Papirutgaven er nå historie, men oppdatert innhold er tilgjengelig i ny og forbedret utgave på NorskPetroleum.no.

Fakta 2015 Energi- og vannressurser i Norge

Fakta 2015 om energi og vannressurser i Norge er nå klart. Heftet, som gis ut av Olje- og energidepartementet, gir en samlet fremstilling av produksjon, overføring og forbruk av energi i Norge.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).