Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Aktuelt nå

Åpnet Valemon-feltet

Olje- og energiminister Tord Lien åpnet torsdag gass- og kondensatfeltet Valemon i Nordsjøen. Feltet, som ble funnet så tidlig som i 1985, vil bidra til sysselsetting og verdiskaping i mange år fremover.

Edvard Grieg-dekket ferdig bygget

Olje- og energiministeren deltok i dag på markeringen av overleveringen av Edvard Grieg-dekket fra Kværner Stord til operatøren Lundin.

- En fantastisk historie og en spennende framtid

Olje- og energiminister Tord Lien holdt onsdag åpningsforedraget på Subsea Valley-konferansen i Oslo. Statssekretær i Finansdepartementet, Jon Gunnar Pedersen, samt en rekke aktører fra industrien holdt også innlegg i det som har blitt en viktig møteplass for norsk leverandørindustri.

Flere aktuelle saker fra departementet

Dokumenter

Fakta 2014 – alt du trenger å vite om olje og gass

Faktaheftet 2014 er laget i samarbeid med Oljedirektoratet og gir en grundig oversikt over norsk petroleumssektor: Ressursene på norsk sokkel, rammeverket og organiseringen, norske petroleumsindustri - fra brønn til kunde og framtiden for petroleumsnæringen.

Fakta 2015 Energi- og vannressurser i Norge

Fakta 2015 om energi og vannressurser i Norge er nå klart. Heftet, som gis ut av Olje- og energidepartementet, gir en samlet fremstilling av produksjon, overføring og forbruk av energi i Norge.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).