Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Aktuelt nå

Åpnet Eldfisk II

Mandag åpnet statssekretær Kåre Fostervold Eldfisk II - plattformen som skal gi 40 år til med oljeproduksjon fra Ekofisk-området Nordsjøen.

Åpnet Nordic Energy Summit

Torsdag morgen holdt statsråd Lien innlegg foran fullsatt sal på Nordic Energy Summit i Oslo.

Økte bevilgninger til flomsikring etter flommen på Vestlandet

Regjeringen fremmer proposisjon til Stortinget med forslag om ytterligere 192 millioner kroner til flomsikringstiltak etter flommen på Vestlandet i 2014 over Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) budsjett.

Flere aktuelle saker fra departementet

Dokumenter

Fakta 2014 – alt du trenger å vite om olje og gass

Faktaheftet 2014 er laget i samarbeid med Oljedirektoratet og gir en grundig oversikt over norsk petroleumssektor: Ressursene på norsk sokkel, rammeverket og organiseringen, norske petroleumsindustri - fra brønn til kunde og framtiden for petroleumsnæringen.

Fakta 2015 Energi- og vannressurser i Norge

Fakta 2015 om energi og vannressurser i Norge er nå klart. Heftet, som gis ut av Olje- og energidepartementet, gir en samlet fremstilling av produksjon, overføring og forbruk av energi i Norge.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).