Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Aktuelt nå

RNB 2015

Pressemeldinger

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er i Revidert nasjonalbudsjett 2015 anslått til nærmere 223 milliarder kroner i 2015 og kommunene Rauma og Stranda får 10 millioner kroner hver som kompensasjon for historisk pådratte investeringskostnader knyttet til overvåkning av fare for store fjellskred.

Konsesjon til ny kraftledning fra Balsfjord i Troms til Skaidi i Finnmark

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Statnett konsesjon til å bygge og drive en ny 420 kV kraftledning fra Balsfjord i Troms til Skaidi i Finnmark. Dette er en fortsettelse av kraftledningen fra Ofoten til Balsfjord som er under bygging. Ledningen fra Balsfjord til Skaidi er omtrent 300 km lang, og det er gitt konsesjon til at Statnett kan bygge ledningsanlegget trinnvis. På denne måten kan utbyggingen i størst mulig grad tilpasses forbruksutviklingen.

Dokumenter

NorskPetroleum.no - Fakta om norsk olje og gass

Fram til 2014 publiserte Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet et trykket hefte som ga faktainformasjon om norsk petroleumsvirksomhet. Papirutgaven er nå historie, men oppdatert innhold er tilgjengelig i ny og forbedret utgave på NorskPetroleum.no.

Fakta 2015 Energi- og vannressurser i Norge

Fakta 2015 om energi og vannressurser i Norge er nå klart. Heftet, som gis ut av Olje- og energidepartementet, gir en samlet fremstilling av produksjon, overføring og forbruk av energi i Norge.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).