Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Aktuelt nå

- En historisk dag for Norge

Dette er en historisk dag i et historisk år for landet, sier olje- og energiminister Tord Lien. Fredag mottok han plan for utbygging og drift (PUD) for første utbyggingsfase av gigantfeltet Johan Sverdrup.

Stor interesse for norsk offshoreteknologi i Australia

Oppslutningen var rekordhøy med over 250 deltagere fra norsk og australsk side.

Økte bevilgninger til flomsikring etter flommen på Vestlandet

Regjeringen fremmer i dag en proposisjon til Stortinget med forslag om ytterligere 192 millioner kroner til flomsikringstiltak etter flommen på Vestlandet i 2014 over Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) budsjett. Det er allerede bevilget 24 millioner kroner til oppstart av arbeidene i 2014. For å lette belastningen for de hardest rammede kommunene settes distriktsandelen ned fra 20 til fem prosent for kostnader som overstiger to millioner kroner.

Flere aktuelle saker fra departementet

Dokumenter

Fakta 2014 – alt du trenger å vite om olje og gass

Faktaheftet 2014 er laget i samarbeid med Oljedirektoratet og gir en grundig oversikt over norsk petroleumssektor: Ressursene på norsk sokkel, rammeverket og organiseringen, norske petroleumsindustri - fra brønn til kunde og framtiden for petroleumsnæringen.

Fakta 2015 Energi- og vannressurser i Norge

Fakta 2015 om energi og vannressurser i Norge er nå klart. Heftet, som gis ut av Olje- og energidepartementet, gir en samlet fremstilling av produksjon, overføring og forbruk av energi i Norge.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).