Viser 121-140 av 493 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Alt om Nasjonal transportplan 2018-2029

  05.04.2017 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presenterte 5. april 2017 ny Nasjonal transportplan. Her kan du lese den nye transportplanen, se presentasjonen i opptak på nett-tv og lese pressemeldinger og fylkesvis oversikt.

 • Nett-tv

  Presentasjon av Nasjonal transportplan 2018-2029

  04.04.2017 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Onsdag 5. april presenterte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ny Nasjonal transportplan. Pressekonferansen kan du se i opptak her.

 • Nett-tv

  Statsråd Sanner legg fram tre proposisjonar

  04.04.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Onsdag 5. april skal kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner leggje fram tre proposisjonar til Stortinget om kommunereforma og regionreforma.

 • Nett-tv

  Utfordringer og muligheter i fremtidens utmark

  03.04.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale mener det er store muligheter for dem som vil utnytte utmarka til ulike næringsformål. Regelverket skal ytterligere forenkles.

 • Nett-tv

  Trygger Norge for fremtiden

  31.03.2017 Pressemelding Finansdepartementet, Statsministerens kontor

  - Norge er godt rustet for å møte fremtiden, og vi må fortsette å ta gode valg. For å lykkes ønsker denne regjeringen å føre en aktiv politikk som tar landet fremover, slik at Norge blir et godt land å bo i også for fremtidige generasjoner, sier

 • Nett-tv

  Nærmere klimamålet

  29.03.2017 Pressemelding Finansdepartementet, Statsministerens kontor, Klima- og miljødepartementet

  Oppdaterte utslippsfremskrivinger av klimagasser viser for første gang en nedgang frem mot 2020. Nedgangen anslås å fortsette mot 2030 og det største bidraget forventes å komme fra veitrafikk.

 • Nett-tv

  Bevæpningsutvalgets rapport er levert

  29.03.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) tok i dag imot Bevæpningsutvalgets utredning. Utvalgets har evaluert praksisen med et ubevæpnet politi, og vurdert om den skal endres.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om nye framskrivinger av klimagassutslipp

  28.03.2017 Pressemelding Statsministerens kontor

  Regjeringen har fått gjort nye framskrivinger av klimagassutslippene som presenteres av statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen, Trine Skei Grande, Kjell Ingolf Ropstad og Vidar Helgesen.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om Perspektivmeldingen 2017

  28.03.2017 Pressemelding Finansdepartementet, Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen presenterer Perspektivmeldingen 2017 fredag 31. mars på Kuben videregående skole.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Væpningsutvalet leverer si utgreiing til Justis- og beredskapsdepartementet

  27.03.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalsleiar Anne Kari Lande Hasle leverer utgreiinga til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) onsdag 29. mars.

 • Nett-tv

  Lansering av regjeringas industrimelding

  27.03.2017 Pressemelding Statsministerens kontor, Nærings- og fiskeridepartementet

  Statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland presenterer industrimeldinga torsdag 30. mars på Herøya i Telemark.

 • Nett-tv

  Statsråd Solveig Horne legger fram barnevernsreformen

  24.03.2017 Pressemelding Barne- og likestillingsdepartementet

  Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) legger fredag 31. mars fram proposisjonen om barnevernsreformen.

 • Nett-tv

  Statsministeren er gudmor for norsk forskningsfartøy

  24.03.2017 Pressemelding Statsministerens kontor

  I dag ble det nye norske havforskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen døpt med statsminister Erna Solberg som gudmor. Samtidig la regjeringen fram den første norske stortingsmeldingen om hav i utenriks- og utviklingspolitikken.

 • Nett-tv

  Forsterket plikt til tidlig innsats

  24.03.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen legger i dag frem stortingsmeldingen Lærelyst - Tidlig innsats og kvalitet i skolen. Regjeringen vil gi alle skoler en lovpålagt plikt til å gi intensiv opplæring i lesing, skriving og regning til elever i 1. til 4. klasse, dersom de

 • Nett-tv

  Lansering av havmelding i utenriks- og utviklingspolitikken

  23.03.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet, Statsministerens kontor, Klima- og miljødepartementet

  Statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og miljø- og klimaminister Vidar Helgesen vil lansere regjeringens første melding til Stortinget om havets rolle i utenriks- og utviklingspolitikken fredag 24. mars.

 • Nett-tv

  Stortingsmelding om humaniora

  22.03.2017 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Meldingen er det første politiske dokumentet der det foretas en helhetlig gjennomgang av humaniorafeltet i Norge. Meldingen ble lagt frem 31. mars 2017.

 • Nett-tv

  Statsministeren døper forskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen

  20.03.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet, Statsministerens kontor

  Fredag 24. mars døpes det nye havforskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen på Akershus kai. Statsministeren vil være gudmor for skipet, og utenriksminister Børge Brende og klima- og miljøminister Vidar Helgesen er tilstede.

 • Nett-tv

  Invitasjon til innspillsmøte om sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon

  20.03.2017 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialdepartementet inviterer aktører som arbeider for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon til innspillsmøte fredag 24. mars 2017.

 • Nett-tv

  Nett-TV: Toppmøte om hjernesykdommer 21. mars

  17.03.2017 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie inviterer til toppmøte i Oslo 21. mars klokken 14-16 om hvordan Norge kan øke kunnskapen om hjernesykdommene ALS, MS og demens. Nobelprisvinner Edvard Moser innleder. Her kan du følge

 • Nett-tv

  Ny stortingsmelding om skolen

  17.03.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen legg måndag 20. mars fram tiltaka som kjem i stortingsmeldinga "Lærelyst - Tidleg innsats og kvalitet i skolen".