Viser 121-140 av 729 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Nye retningslinjer - nye muligheter

  07.01.2019 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet inviterer til implementeringskonferanse. Følg konferansen direkte via denne nettsiden.

 • Nett-tv

  Statlige regnskapsstandarder

  19.12.2018 Artikkel Finansdepartementet

  Finansdepartementet fastsatte de statlige regnskapsstandardene (SRS) som obligatoriske fra 1. januar 2016 for virksomheter som fører regnskapet etter andre prinsipper enn kontantprinsippet. Alle de 11 statlige regnskapsstandardene er oppdatert etter

 • Nett-tv

  Halvårlig pressekonferanse

  18.12.2018 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg inviterer til halvårlig oppsummerende pressekonferanse i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i Oslo torsdag 20. desember kl. 11.00.

 • Nett-tv

  Ny IA-avtale for hele arbeidslivet

  18.12.2018 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  - Det gode trepartssamarbeidet fortsetter gjennom en IA-avtale, som nå vil gjelde hele arbeidslivet og med virkemidler som treffer alle, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

 • Nett-tv

  Nett-tv: Statsråd Helleland mottar utredning om fosterhjemsomsorgen

  18.12.2018 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Følg overleveringen av den offentlige utredningen om rammebetingelsene for ordinære fosterhjem, tirsdag 18. desember kl. 10.

 • Nett-tv

  Invitasjon til pressen: Pressekonferanse om aktuelle rovviltsaker

  17.12.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), landbruksminister Bård Hoksrud (Frp) og helseminister Bent Høie (H) vil i formiddag orientere om vedtak knyttet til lisensfelling av ulv og andre tiltak i rovviltforvaltningen.

 • Nett-tv

  Pressemelding fra Klimarisikoutvalget: Bedre håndtering av klimarisiko

  12.12.2018 Artikkel Finansdepartementet

  Norge har et godt utgangspunkt for å håndtere klimarisiko, men konsekvensene av alvorlige klimaendringer kan være store og vanskelige å overskue. En ambisiøs og effektiv klimapolitikk er det viktigste grepet norske myndigheter kan ta for å møte

 • Nett-tv

  Rapport fra Klimarisikoutvalget overlevert

  12.12.2018 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen (Frp) mottok i dag utredningen om klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi fra utvalgsleder Martin Skancke i Klimarisikoutvalget.

 • Nett-tv

  Nye tal om lærarar og elevar i skolen

  12.12.2018 Nyheit Kunnskapsdepartementet

  Torsdag 13. desember presenterer kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner nye tal frå Utdanningsdirektoratet om lærarar og elevar i skolen. Tala viser blant anna kor mange skolar som har greidd å oppfylle krava i lærarnorma, kor mange

 • Nett-tv

  Møte med fredsprisvinner Denis Mukwege

  10.12.2018 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg møter fredsprisvinner Denis Mukwege til samtale i statsministerboligen tirsdag 11. desember.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Overrekkelse av rapporten fra Klimarisikoutvalget

  06.12.2018 Pressemelding Finansdepartementet

  Onsdag 12. desember mottar finansminister Siv Jensen (Frp) rapporten fra Klimarisikoutvalget. I den forbindelse inviterer vi til pressekonferanse.

 • Nett-tv

  Nett-TV: Sykehustalen 2019

  06.12.2018 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

 • Nett-tv

  Sanner får rapport frå ekspertgruppe om barnehagelærarrolla

  04.12.2018 Nyheit Kunnskapsdepartementet

  Onsdag 5. desember overrekker ekspertgruppa om barnehagelærarrolla tilrådingane sine til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 • Nett-tv

  Standard kontoplan for statlige virksomheter

  29.11.2018 Artikkel Finansdepartementet

  Standard kontoplan for statlige virksomheter ble fastsatt som obligatorisk fra 2014, jf. rundskriv R-102 og kapittel 9.4.3 i Gul bok 2014. Rundskrivet oppdateres normalt årlig, senest 29. november 2018. Standard kontoplan er vedlegg til rundskrivet.

 • Nett-tv

  Ny kulturmelding – Kulturpolitikk for framtida

  23.11.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  - Kulturmeldinga skal danne grunnlag for politisk debatt om dei kulturpolitiske utfordringane som vi står overfor og dei nasjonale kulturpolitiske måla vi bør setje oss, seier kulturminister Trine Skei Grande.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Statsministeren og kulturministeren presenterer kulturmeldinga

  19.11.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Statsminister Erna Solberg og kulturminister Trine Skei Grande presenterer den nye kulturmeldinga "Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida" fredag 23. november kl 12.00 på Vega Scene.

 • Nett-tv

  Nett-tv: Topplederkonferanse om likestilling

  19.11.2018 Artikkel Barne- og familiedepartementet

  Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen inviterer til rundebordskonferanse #2 for å diskutere hvordan vi kan få flere kvinnelige toppledere.

 • Nett-tv

  Nett-TV: NOU prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

  16.11.2018 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på hvordan vi best kan prioritere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

 • Nett-tv

  Seminar: Finanspolitikken og usikkerhet om verdien av Statens pensjonsfond utland

  14.11.2018 Nyhet Finansdepartementet

  Den økonomiske politikken må være innrettet slik at vi er godt rustet for å håndtere usikkerhet. Både norsk økonomi og offentlige inntekter og utgifter kan utvikle seg annerledes enn ventet. Noe vil komme overraskende, andre kilder til usikkerhet

 • Nett-tv

  Seminar om finanspolitikken og usikkerhet om verdien av Statens pensjonsfond utland

  14.11.2018 Artikkel Finansdepartementet

  Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål inviterer til seminar tirsdag 27. november.

Til toppen