Pressekonferanser og andre nett-tv-sendinger

Følg pressekonferanser og andre arrangementer direkte eller se tidligere sendinger i opptak.

 • Nett-tv

  Nettseminar om verdikjeder i Norge

  02.06.2020, 12:00 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Samfunnsøkonomisk analyse presenterer rapporten "Verdikjeder i Norge" i nettseminar 2. juni 2020, klokken 12.00-13.00.

 • Nett-tv

  Frokostmøte om IA-avtalen i staten 05.12.2019

  05.12.2019, 09:00 Artikkel Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Torsdag 5. desember 2019 arrangerte partene i staten frokostmøte om IA-avtalen.

 • Nett-tv

  Regnskapsdagen 2019

  27.11.2019, 10:00 Artikkel Finansdepartementet

  27. nov. 2019, kl. 09.30 → 15.00. Auditoriet Hovedbølet i Arbeids- og sosialdepartementet, Akersgata 64, Oslo

 • Nett-tv

  Frokostmøte om IA-avtalen i staten 10.10.2019

  09.10.2019, 09:00 Artikkel Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Torsdag 10. oktober 2019 arrangerte partene i staten frokostmøte om IA-avtalen.

 • Nett-tv

  Webinar om nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

  13.06.2019, 10:00 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Daværende Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterte til webinar om nasjonale forventninger 13. juni kl. 10.00-11.00. Opptaket og presentasjonen er publisert på denne siden.

 • Nett-tv

  Fagseminar om NiN (Natur i Norge) - landskapstyper og landskapstypekart for Norge

  02.04.2019, 09:30 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Presentasjoner fra seminar 2. april 2019.

 • Nett-tv

  Regnskapsdagen 2018

  27.11.2018, 09:00 Artikkel Finansdepartementet

  27. nov. 2018, kl. 09.30 →  15.00. Auditoriet Hovedbølet i Arbeids- og sosialdepartementet, Akersgata 64, Oslo

 • Nett-tv

  Høringsmøte om forslag til endringer i avhendingslova mv. (tryggere bolighandel)

  23.08.2018, 12:00 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Høringsmøtet sendes på nett-tv torsdag 23. august kl. 12:00.

 • Nett-tv

  EUs distrikts- og bygdeutviklingsprogrammer

  31.05.2018, 10:00 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Norges delegasjon til EU inviterte til seminar om EUs distrikts- og bygdeutviklingsprogrammer. EU har flere virkemidler for distrikts- og bygdeutvikling. Flere av disse er

 • Nett-tv

  Innspill til veileder i smart spesialisering

  22.03.2018, 10:00 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  KMD arrangerte møte der dere kunne gi innspill til utkast til veileder i Smart spesialisering som metode for næringsutvikling. Nå kan du se opptak fra møtet og presentasjonen.

 • Nett-tv

  Regnskapsdagen 2017

  29.11.2017, 09:30 Artikkel Finansdepartementet

  Program 29.11.2017 9.30 - 10.00: Registrering og kaffe Oppmøte senest 09.45 (husk legitimasjon) 10.00-11.00: Hva skjer på regnskapsområdet i staten DFØs direktør Hilde Singsaas ønsker velkommen Presentasjon av statsregnskapet.no 11.00-11.15: Pause

 • Nett-tv

  Erfaringskonferanse 2017

  21.11.2017, 09:45 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Erfaringskonferanse om fylkeskommunenes forvaltning av regional- og distriktspolitiske virkemidler.

 • Nett-tv

  Konferanse: Fremtidens inkluderende arbeidsliv - med fokus på arbeidsmiljø

  14.11.2017, 09:00 Artikkel Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Tirsdag 14. november arrangerte partene i staten halvdagskonferanse om inkluderende arbeidsliv. Opptak fra konferansen er tilgjengelig.

 • Nett-tv

  Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2017

  20.10.2017, 09:00 Artikkel Radikalisering

  Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2017 avholdes i Oslo 20. oktober. Årets konferanse vil fokusere på dialog som metode i arbeidet med å forebygge radikalisering.

 • Nett-tv

  Frokostseminar om inkluderende arbeidsliv

  08.06.2017, 09:00 Artikkel Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Torsdag 8. juni 2017 arrangerte partene i staten frokostseminar om inkluderende arbeidsliv.

 • Nett-tv

  Erfaringsseminar: Innovasjon og omstilling i offentlig sektor

  06.06.2017, 12:30 Artikkel Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Innovasjon og omstilling i offentlig sektor: Mange snakker om det - altfor for få gjør det!

 • Nett-tv

  Fagdag om offentlig støtte

  31.05.2017, 10:00 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet,  Kommunal- og  moderniseringsdepartementet og KS inviterer til fagdag med tema praktisk tilnærming til statsstøttesaker.

 • Nett-tv

  Nasjonal IA-konferanse 2016

  24.11.2016, 12:00 Artikkel Inkluderende arbeidsliv (IA)

  Den nasjonale IA-konferansen 2016 gikk av stabelen torsdag 24. november. Tema for årets konferanse var underveisevaluering av IA-avtalen. Se konferansen i opptak her.

 • Nett-tv

  Design og innovasjon - en bedre og mer effektiv offentlig sektor?

  07.11.2016, 09:00 Artikkel Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Mandag 7. november inviterte Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Designdrevet Innovasjonsprogram i Norsk design og arkitektursenter (DOGA) til et halvdagsseminar om erfaringer fra tre innovasjonsprosjekter i helsesektoren som har brukt

 • Nett-tv

  Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2016

  16.09.2016, 09:00 Artikkel Radikalisering

  Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2016 ble avholdt på Litteraturhuset i Oslo 16. september

 • Nett-tv

  Dagskonferanse om partnerskapet i NAV-kontorene – 2016

  25.04.2016, 10:00 Artikkel Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  KS, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeids- og sosialdepartementet inviterer til dagskonferanse om partnerskapet i NAV-kontorene 25. april 2016, Gardermoen, Radisson Blu Airport Hotel.

 • Nett-tv

  Boligforskning: FoU lanseringskonferanse 2016

  03.02.2016, 00:00 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Husbanken inviterer til lansering og presentasjon av det nyeste innen boligforskning onsdag 3. februar. Konferansen sendes også på nett-TV.

 • Nett-tv

  Nasjonal IA-konferanse 2015

  25.11.2015, 09:00 Artikkel Inkluderende arbeidsliv (IA)

  Regjeringen og partene i arbeidslivet inviterte til nasjonal IA-konferanse 2015 onsdag 25. november.

 • Nett-tv

  Grønn skattekommisjon

  25.02.2015, 09:30 Artikkel Finansdepartementet

  Grønn skattekommisjon ble oppnevnt av regjeringen Solberg 15. august 2014. Utvalget skulle blant annet vurdere hvordan en ved økt bruk av klima- og miljøbegrunnede avgifter, og reduksjoner i andre skatter og avgifter, kunne oppnå lavere utslipp av

 • Side 7 av 7
 • Side 7 av 7