Viser 121-140 av 472 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Inviterer til nordisk-baltisk ministerkonferanse om digitalisering

  08.03.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen ønsker tettere nordisk-baltisk samarbeid om digitalisering. 24-25. april er statsrådene vertskap for en nordisk-baltisk ministerkonferanse i Oslo, Digital

 • Nett-tv

  Retten til å bestemme over eget liv

  08.03.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Statsministerens kontor

  Regjeringen styrker arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse med ny fireårig handlingsplan, fem innsatsområder og 28 tiltak.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Ny handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

  07.03.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen lanserer regjeringens handlingsplan Retten til å bestemme over eget liv (2017-2020) i morgen.

 • Nett-tv

  Mediemangfaldsutvalet leverte NOU: "Det norske mediemangfoldet. En styrket mediepolitikk for borgerne."

  07.03.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  I dag tok kulturminister Linda Hofstad Helleland imot NOU 2017:7 «Det norske mediemangfoldet. En styrket mediepolitikk for borgerne» frå Mediemangfaldsutvalet ved utvalsleiar Knut Olav Åmås.

 • Nett-tv

  Ny reform skal gi eldre bedre tjenester

  03.03.2017 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet, Statsministerens kontor

  Det er for store forskjeller i kvaliteten på tjenestene til eldre. Regjeringen starter derfor arbeidet med en reform. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Mediemangfoldsutvalget leverer utredning

  01.03.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  Tirsdag 7. mars leverer Mediemangfoldsutvalget sin NOU: Det norske mediemangfoldet - En styrket mediepolitikk for borgerne.

 • Nett-tv

  Statsråd Solveig Horne mottar utredning om støtten til barnefamiliene

  01.03.2017 Pressemelding Barne- og likestillingsdepartementet

  Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) mottar mandag 6. mars en offentlig utredning om den samlede støtten til barnefamiliene.

 • Nett-tv

  Nett-TV: Regjeringens havstrategi

  21.02.2017 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet

  Regjeringen legger frem sin havstrategi tirsdag 21. februar. Følg fremleggelsen på Nett-TV kl. 12.00.

 • Nett-tv

  TBU: foreløpig rapport 2017

  20.02.2017 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU): Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2017 - foreløpig rapport.

 • Nett-tv

  Vil flytte ut statlige arbeidsplasser

  17.02.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Det er god tilgang på kompetanse mange steder i Norge. Statlige virksomheter må benytte denne kompetansen bedre, og bidra til å bygge sterke kompetansemiljøer i hele landet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner om regjeringens

 • Nett-tv

  Regjeringen vil skape levende byer og distrikter i hele landet

  17.02.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Lenge har den offentlige debatten vært preget av at by settes opp mot land. Det mener jeg er et feilspor. Vi trenger både bærekraftige byer og sterke distrikter for å trygge fremtidens velferd, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore

 • Nett-tv

  Økt aksjeandel i pensjonsfondet og justert anslag for fondsavkastningen

  16.02.2017 Pressemelding Finansdepartementet, Statsministerens kontor

  Regjeringen har i dag konkludert i to saker som har betydning for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland og den økonomiske politikken. Regjeringen vil foreslå for Stortinget at aksje­andelen i fondet økes til 70 prosent. Regjeringen vil også

 • Nett-tv

  Pressekonferanse med statsministeren og finansministeren

  16.02.2017 Pressemelding Statsministerens kontor, Finansdepartementet

  Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen inviterer til pressekonferanse i dag kl. 15.30.

 • Nett-tv

  Pressemøte om lokalisering av statlige arbeidsplasser

  16.02.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner inviterer til pressemøte om regjeringens plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser.

 • Nett-tv

  Nasjonal IA-konferanse 2016

  16.02.2017 Artikkel Arbeids- og sosialdepartementet

  Den nasjonale IA-konferansen 2016 gikk av stabelen torsdag 24. november. Tema for årets konferanse var underveisevaluering av IA-avtalen. Se konferansen i opptak her.

 • Nett-tv

  Statsråd Sanner lanserer stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter i Tromsø

  15.02.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Vi må sørge for et samspill mellom by og distrikt. Slik skaper vi vekst og trygger fremtidens velferd, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Nett-tv

  Presseakkreditering for giverkonferanse i Oslo for Nigeria og området rundt Tsjad-sjøen

  14.02.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge, sammen med Tyskland, Nigeria og FN er vertskap for en internasjonal giverkonferanse i Oslo 24. februar. Frist for presseakkreditering er 21. februar.

 • Nett-tv

  Pressemøte med statsministeren og forsvarsministeren

  13.02.2017 Pressemelding Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet

  I forrige uke valgte regjeringen Tyskland som strategisk samarbeidspartner for nye ubåter. Nå inngår de to landene også et samarbeid som gir store muligheter for norsk forsvarsindustri.

 • Nett-tv

  Foreslår at vitenskapelig kvalitet prioriteres høyere

  07.02.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Forskningsrådet bør forenkle systemet for tildeling av forskningsmidler. Samtidig bør vitenskapelig kvalitet prioriteres høyere. Det er noen av anbefalingene til ekspertgruppen for områdegjennomgang av Forskningsrådet, som leverte sin rapport i dag.

 • Nett-tv

  – Det handler om en enklere hverdag

  06.02.2017 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Statsråd Anniken Hauglie mottok rapport som gjennomgår hjelpemiddelpolitikken. - Økt deltakelse i arbeidslivet og retten til en aktiv fritid er målet med hjelpemiddelpolitikken, sier Hauglie.