Rikslønnsnemndas kjennelser

Kjennelser fra Rikslønnsnemnda.

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1967

  Sak 1: Norges Drosjeeierforbund og Drosjebilsentralen i Bergen - Norsk Transportarbeiderforbund (frivillig lønnsnemnd). Kjennelsen mangler. Sak 2: Norges Drosjeeierforbund og Fana Drosjebilsentral - Norsk Transportarbeiderforbund (frivillig

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1966

  Sak 1: Norsk Arbeidsgiverforening - LO Sak 2: Norsk Arbeidsgiverforenig - Norsk Bedrifts Elektriker Forbund Sak 3: Norsk Arbeidsgiverforening - Norges Funksjonærforbund. Saken bortfalt da partene ble forlikt før behandling i Rikslønnsnemnda. sak 4

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1965

  Sak 1: Norsk Arbeidsgiverforening og Skofabrikkenes Arbeidsgiverforening - LO og Norsk Skotøyarbeiderforbund (tilleggskjennelse til sak 1964/10) Sak 2: Statens velferdskontor for handelsflåten - LO og Norsk Tjenestemannslag Sak 3: Trondheim kommune

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1964

  Sak 1: Norsk Arbeidsgiverforening - LO Sak 2: Norsk Arbeidsgiverforening - Norsk Bedrifts Elektriker Forbund Sak 3: Norsk Arbeidsgiverforening - Norsk Rutebilarbeidserforbund Saken bortfalt da partene ble forlikt før behandling i Rikslønnsnemnda

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1963

  Sak 1: Kongsberg Våpenfabrikk og Raufoss Ammunisjonsfabrikker - Norges Handels- og Kontorfunksjonærers Forbund (Frivillig lønnsnemnd) Sak 2: Norsk Arbeidsgiverforening og Rutebileiernes Arbeidsgiverforening - Norsk Rutebilarbeiderforbund Sak 3:

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1962

  Sak 1: Norges Byforbund, Norges Herredsforbund, Forhandlingsorganisasjonen - Yngre lægers forening (Frivillig lønnsnemnd) Sak 2: Norges Drosjeeierforbund og Drosjebilsentralen, Bergen - LO og Norsk Transportarbeiderforbund Sak 3: Hvalfangstens

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1961

  Sak 1: Rikstrygdeverket og Bergen trygdekasse - Norsk Kommuneforbund (Frivillig lønnsnemnd) Sak 2: Skogbrukets Arbeidsgiverforening - LO og Norsk skog- og landarbeiderforbund

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1960

  Sak 2: Statens velferdsråd for handelsflåten - Norsk Tjenestemannslag (Frivillig lønnsnemnd) Sak 3: Norges Apotekerforening - Norges Farmaceutiske Forening (Frivillig lønnsnemnd) Sak 4: Østfold fylke m.fl. - LO og Norsk Kommuneforbund (Frivillig

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1959

  Sak 1: Skibsfartens Arbeidsgiverforening - Norsk Styrmandsforening Sak 2: N.A.F og Redernes Arbeidsgiverforening - Norsk Styrmandsforening (Tilleggsavgjørelse til sak 4/1958) Sak 3: Lønns- og prisdepartementet og Forsvarsdepartementet - LO og Norsk

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1958

  Sak 1: N.A.F. og Rederienes Arbeidsgiverforening - Det norske maskinistforbund Sak 2: Chr. Salvesen & Chr. Thams' Comm. A.s. - LO og Norsk Jernbaneforbund Sak 3: Marinens Hovedverft, Kongsberg Våpenfabrikk og Raufoss Ammunisjonsfabrikker - LO og

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1957

  Sak 1: Hvalfangstens Arbeidsgiverforening - LO og Norsk Sjømannsforbund Sak 2: Hvalfangstens Arbeidsgiverforening - Norsk Styrmandsforening Tilleggskjennelse av 10. mars 1958 til sak 1 og 2 1957 Sak 3: Skoger Kommune - NITO

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1956

  Lnr 277: Norsk Arbeidsgiverforening og Redernes Arbeidsgiverforening - A.F.L. (LO) og Det Norske Maskinistforbund Lnr 278: Norsk Arbeidsgiverforening og Redernes Arbeidsgiverforening - Norsk Styrmandsforening Lnr 279: Norsk Arbeidsgiverforening og

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1955

  Lnr 264: Skibsfartens Arbeidsgiverforening - A.F.L. (LO) og Norsk Sjømannsforbund Lnr 265: Skibsfartens Arbeidsgiverforening - A.F.L. (LO) og Det Norske Maskinistforbund Lnr 266: Skibsfartens Arbeidsgiverforening - A.F.L. (LO) og Norsk

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1954

  Lnr 257: Sammenslutningen av Landbrukets Arbeidsgiverforeninger og Jordbrukets Arbeidsgiverforening - Arbeidernes faglige landsorganisasjon (LO) og Norsk Skog- og Landarbeiderforbund (Frivillig lønnsnemnd) Lnr 257 A: Sammenslutningen av Landbrukets

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1953

  Lnr 254: N.A.F. og Redernes Arbeidsgiverforening - Norsk Styrmandsforening Lnr 256: Skipsfartens Arbeidsgiverforening - Norsk Styrmandsforening

 • Side 3 av 3
 • Side 3 av 3