Rikslønnsnemndas kjennelser 1962

Sak 1: Norges Byforbund, Norges Herredsforbund, Forhandlingsorganisasjonen - Yngre lægers forening (Frivillig lønnsnemnd)

Sak 2: Norges Drosjeeierforbund og Drosjebilsentralen, Bergen - LO og Norsk Transportarbeiderforbund 

Sak 3: Hvalfangstens arbeidsgiverforening - Norsk Hvalskytterforening (Frivillig lønnsnemnd) 

Sak 4: Hvalfangstens Arbeidsgiverforening - Det norske maskinistforbund (Frivillig lønnsnemnd) 

Sak 5: Norges Apotekerforening - Norges Farmaceutiske Forening 

Sak 6: Forretningsbankenes Arbeidsgiverforening og Sparebankenes Arbeidsgiverforening - Norske Bankfunksjonærers Forbund 

Til toppen