Rikslønnsnemndas kjennelser 1963

Sak 1: Kongsberg Våpenfabrikk og Raufoss Ammunisjonsfabrikker - Norges Handels- og Kontorfunksjonærers Forbund (Frivillig lønnsnemnd) 

Sak 2: Norsk Arbeidsgiverforening og Rutebileiernes Arbeidsgiverforening - Norsk Rutebilarbeiderforbund 

Sak 3: Norsk Arbeidsgiverforening og Redernes Arbeidsgiverforening - LO og Norsk Losforbund 

Sak 4: Lønns- og prisdepartementet og Sosialdepartementet - LO og Norsk Kommuneforbund (Frivillig lønnsnemnd) 

Frivillig voldgift utenfor Rikslønnsnemnda:
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Rogaland, Hordaland, Nordland, Troms og Finnmark fylker - Norsk Tjenestemannslag 

Til toppen