Forskningsrapporter

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

I sine rapporter presenterer utvalget fra tid til annen sammendrag av forskningsprosjekter. Sluttrapportene fra disse prosjektene finner du her.