Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Aktuelt nå

Utbyggingsplanene for Johan Sverdrup godkjent

Olje- og energidepartementet godkjente torsdag planene for første byggetrinn på Johan Sverdrup-feltet. Norges største industriprosjekt skal nå bygges ut i henhold til planene.

Lien innledet på Klimatilpasnings-konferansen

Olje- og energiminister Tord Lien innledet på Klimatilpasningenskonferansen i Oslo. På konferansen ble oppdatert status om hvordan klimaendringene blir i Norge, og status og planer for klimatilpasningsarbeidet presentert.

Dokumenter

NorskPetroleum.no - Fakta om norsk olje og gass

Fram til 2014 publiserte Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet et trykket hefte som ga faktainformasjon om norsk petroleumsvirksomhet. Papirutgaven er nå historie, men oppdatert innhold er tilgjengelig i ny og forbedret utgave på NorskPetroleum.no.

Fakta 2015 Energi- og vannressurser i Norge

Fakta 2015 om energi og vannressurser i Norge er nå klart. Heftet, som gis ut av Olje- og energidepartementet, gir en samlet fremstilling av produksjon, overføring og forbruk av energi i Norge.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).