Departementene

Olje- og energidepartementet

Terje Aasland (Ap)

Olje- og energiminister

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.
Bildemontasje til statsbudsjettet 2024

Statsbudsjettet 2024

Regjeringen Støre la 6. oktober frem sitt forslag til statsbudsjettet for 2024. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om satsningene fra Olje- og energidepartementet.

Strømprisutvalget leverer sin rapport

Rapporten frå straumprisutvalet levert til olje- og energiministeren

Pressemelding 12.10.2023

Olje- og energiminister Terje Aasland mottok 12. oktober straumprisutvalets rapport om dagens system for å fastsetje straumprisen. Rapporten er no sendt på offentleg høyring med frist 15. desember 2023.

Havvind på METCentre, Utsira.

Havvind

Oversiktsside

Norge har en ambisjon om at det innen 2040 tildeles områder for 30 000 MW havvindproduksjon. I 2020 ble de første områdene på norsk sokkel åpnet for fornybar energiproduksjon til havs, og myndighetene har siden jobbet med å fastsette regelverket i tett samarbeid med næringslivet og øvrige brukere av havet. I 2023 utlyses de første prosjektområdene for havvind på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

'

Olje og gass

Norsk oljehistorie

De første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping.