Olje- og energidepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Aktuelt nå

Statsbudsjettet 2017

Videreføring av tiltaksmidler til petroleumsforskning – DEMO 2000

Regjeringen foreslår å videreføre en økt bevilgning på 100 millioner kroner til DEMO 2000 over Olje- og energidepartementets budsjett. Dette gir en total bevilgning til programmet gjennom Forskningsrådet på 170 millioner kroner.

Statsbudsjettet 2017

6. oktober legger regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2017. Alle dokumenter og pressemeldinger om statsbudsjettet vil bli tilgjengelig her torsdag 6. oktober, kl. 10.00.

Dokumenter

NorskPetroleum.no - Fakta om norsk olje og gass

Innholdet på NorskPetroleum.no er nå oppdatert med brukervennlig og oversiktlig fakta og prognoser om norsk petroleumsvirksomhet. Nettsiden er også forbedret for å gi brukeren bedre oversikt og brukeropplevelse, også på mobiltelefoner.

Fakta 2015 Energi- og vannressurser i Norge

Fakta 2015 om energi og vannressurser i Norge er nå klart. Heftet, som gis ut av Olje- og energidepartementet, gir en samlet fremstilling av produksjon, overføring og forbruk av energi i Norge.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Kraft til endring- Energipolitikken mot 2030: Meld. St. 25 (2015–2016) 

Statsbudsjettet 2017