Olje- og energidepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Aktuelt nå

Statsbudsjettet 2017

Videreføring av tiltaksmidler til petroleumsforskning – DEMO 2000

Regjeringen foreslår å videreføre en økt bevilgning på 100 millioner kroner til DEMO 2000 over Olje- og energidepartementets budsjett. Dette gir en total bevilgning til programmet gjennom Forskningsrådet på 170 millioner kroner.

- Vi trenger mer energi med lavere utslipp

Høstkonferansen i Oslo er et samarbeid mellom Statoil, Olje- og energidepartementet og Det internasjonale energibyrået (IEA). Tirsdag åpnet statsråd Tord Lien konferansen som samler nær 700 deltakere i Det norske teatrets lokaler.

Dokumenter

NorskPetroleum.no - Fakta om norsk olje og gass

Innholdet på NorskPetroleum.no er nå oppdatert med brukervennlig og oversiktlig fakta og prognoser om norsk petroleumsvirksomhet. Nettsiden er også forbedret for å gi brukeren bedre oversikt og brukeropplevelse, også på mobiltelefoner.

Fakta 2015 Energi- og vannressurser i Norge

Fakta 2015 om energi og vannressurser i Norge er nå klart. Heftet, som gis ut av Olje- og energidepartementet, gir en samlet fremstilling av produksjon, overføring og forbruk av energi i Norge.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Kraft til endring- Energipolitikken mot 2030: Meld. St. 25 (2015–2016) 

Statsbudsjettet 2017