Olje- og energidepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Aktuelt nå

Søviknes mottok PUD for Bauge og Njord Future

Olje- og energiminister Terje Søviknes mottok plan for utbygging og drift (PUD) for oppgradering av Njord-feltet og for ny utbygging i Norskehavet, Bauge.

Rekordtildeling til Kværner sikrer arbeidsplasser og verdiskaping i flere tiår fremover

Statoil har på vegne av rettighetshaverne i Njord i dag inngått kontrakt med Kværner for å oppgradere Njord A-plattformen. Avtalen har en verdi på rundt 5 milliarder kroner og vil utgjøre rundt 3.000 årsverk. Dette vil gi feltet nye tiår med produksjon.

Dokumenter

NorskPetroleum.no - Fakta om norsk olje og gass

Innholdet på NorskPetroleum.no er nå oppdatert med brukervennlig og oversiktlig fakta og prognoser om norsk petroleumsvirksomhet. Nettsiden er også forbedret for å gi brukeren bedre oversikt og brukeropplevelse, også på mobiltelefoner.

Fakta 2015 Energi- og vannressurser i Norge

Fakta 2015 om energi og vannressurser i Norge er nå klart. Heftet, som gis ut av Olje- og energidepartementet, gir en samlet fremstilling av produksjon, overføring og forbruk av energi i Norge.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Kraft til endring- Energipolitikken mot 2030: Meld. St. 25 (2015–2016) 

Statsbudsjettet 2017