Departementene

Olje- og energidepartementet

Terje Aasland (Ap)

Olje- og energiminister

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.
Vindkraftverket på Fosen

Regjeringens arbeid med oppfølging av Fosen-dommen

Tidslinje

11. oktober 2021 avsa Høyesterett dom i saken om utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen. Etter dommen ble det startet en prosess for å gjøre om de aktuelle konsesjonsvedtakene, slik at reindriftens rettigheter blir ivaretatt. Høyesterett fant at konsesjonsvedtakene ikke inneholdt tilfredsstillende avbøtende tiltak og at vedtakene dermed vil ha vesentlig negativ effekt på reindriftssamenes mulighet til å utøve sin kultur.

Nett-tv

Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Terje Aasland presenterte en bred pakke for et stort kraft- og industriløft i Finnmark da de gjestet Hammerfest 8. august 2023.

Kraft- og industriløft for Finnmark

Pressemelding 08.08.2023

Regjeringen lanserte 8. august en plan for betydelig utbygging av kraftproduksjon og nett i Finnmark. Samtidig godkjennes utbyggingsplanene for Snøhvit Future-prosjektet. Det innebærer tiltak som både øker gassproduksjonen fra Snøhvitfeltet og forlenger levetiden på Hammerfest LNG. Målet er å få på plass mer kraft enn det som kreves for å koble på Snøhvit Future-prosjektet, slik at kraftsituasjonen forbedres sammenliknet med dagens situasjon.

Havvind på METCentre, Utsira.

Havvind

Oversiktsside

Norge har en ambisjon om at det innen 2040 tildeles områder for 30 000 MW havvindproduksjon. I 2020 ble de første områdene på norsk sokkel åpnet for fornybar energiproduksjon til havs, og myndighetene har siden jobbet med å fastsette regelverket i tett samarbeid med næringslivet og øvrige brukere av havet. I 2023 utlyses de første prosjektområdene for havvind på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

'

Olje og gass

Norsk oljehistorie

De første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping.