Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Olje- og energidepartementet

Tina Bru (H)

Olje- og energiminister

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.
Utsikt fra plattform

Olje og gass

Norsk oljehistorie

De første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping.

Vannkraft

Vannkraft

Norsk vannkrafthistorie

Det moderne Norge ble bygd og industrialisert gjennom at vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til kraftproduksjon. Vannkraft er fortsatt bærebjelken i det norske kraftsystemet, og vil være det i overskuelig framtid.

Illustrasjonsbilde vindkraftmeldingen

Vindkraft på land — Endringer i konsesjonsbehandlingen

Med denne stortingsmeldingen legger regjeringen frem forslag til endringer i konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land. Regjeringen foreslår å stramme inn behandlingen av vindkraftkonsesjoner, der lokal og regional forankring skal forbedres og det skal tas mer hensyn til miljø og naboer. Formålet med meldingen er å gi forutsigbare rammer for langsiktig utvikling av vindkraft på land.

Dokumenter

Fakta om norsk olje og gass: www.norskpetroleum.no

Innholdet på NorskPetroleum.no er nå oppdatert med brukervennlig og oversiktlig fakta og prognoser om norsk petroleumsvirksomhet. Nettsiden er også forbedret for å gi brukeren bedre oversikt og brukeropplevelse, også på mobiltelefoner.

Fakta om fornybar energi: www.energifaktanorge.no

Faktaheftet er digitalisert og er nå tilgjengelig på vår nye nettside www.energifaktanorge.no. Artikler og fakta er illustrert med grafikk, figurer og kart, fungerer på alle digitale plattformer, og innhold kan lastes ned, skrives ut og deles på e-post og i sosiale medier.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjons for Statsbudsjettet 2021

Statsbudsjettet 2021

Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjett 2021 onsdag 7.oktober. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om statsningene for Olje - og energidepartementet.

Forside stortingmelding - Langskip

Statsbudsjettet 2021

2,7 milliarder kroner til fangst, transport og lagring av CO2

07.10.2020: Regjeringen foreslår å bevilge 2,7 milliarder kroner til arbeidet med CO2-håndtering i 2021.Regjeringen vil bidra til å utvikle teknologi for fangst, transport og lagring av CO₂ og legge til rette for en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO₂-håndtering i Norge som gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv.

Statsbudsjettet 2021

100 millioner kroner til ny hydrogensatsing

Hydrogen byr på spennende muligheter for Norge, både som energinasjon og teknologinasjon. Det vil kunne skape flere grønne jobber over hele landet og legge til rette for ny verdiskaping. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 100 millioner kroner til en forsterket hydrogensatsing i statsbudsjettet for 2021, med særlig vekt på å støtte utvikling og etablering av infrastruktur. Vi ønsker å fokusere på knutepunkter og leverandørkjeder, som legger til rette for bruk av hydrogen.

Bru og Solberg

Økonomiske tiltak og grønn omstilling

Regjeringen la idag frem økonomiske tiltak som skal styrke norske bedrifter og arbeidsplasser, og bidra til grønn omstilling. Her er en oversikt over olje- og energiministerens tiltak.

Olje- og energiminister Tina Bru presenterer statsbudsjettet 2021

Ny stortingsmelding om norske energiressurser

Regjeringen vil i løpet av våren 2021 legge frem en melding for Stortinget om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser.