Olje- og energidepartementet

Kjell-Børge Freiberg (Frp)

Olje- og energiminister

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Tema og innsikt

Utsikt fra plattform

Olje og gass

Norsk oljehistorie

De første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping.

Vannkraft

Vannkraft

Norsk vannkrafthistorie

Det moderne Norge ble bygd og industrialisert gjennom at vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til kraftproduksjon. Vannkraft er fortsatt bærebjelken i det norske kraftsystemet, og vil være det i overskuelig framtid.

Inspillsmøter nasjonal ramme for vindkraft

Nasjonal ramme for vindkraft

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet et forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Forslaget har vært på en bred høring. Regjeringen har besluttet å ikke gå videre med forslaget om å peke ut de 13 mest egnede områdene for vindkraft. Olje- og energidepartementet vurderer endringer i konsesjonssystemet. Kunnskapsgrunnlaget fra NVEs forslag til nasjonal ramme og høringsinnspillene er sentralt i dette arbeidet.

Dokumenter

Fakta om norsk olje og gass: www.norskpetroleum.no

Innholdet på NorskPetroleum.no er nå oppdatert med brukervennlig og oversiktlig fakta og prognoser om norsk petroleumsvirksomhet. Nettsiden er også forbedret for å gi brukeren bedre oversikt og brukeropplevelse, også på mobiltelefoner.

Fakta om fornybar energi: www.energifaktanorge.no

Faktaheftet er digitalisert og er nå tilgjengelig på vår nye nettside www.energifaktanorge.no. Artikler og fakta er illustrert med grafikk, figurer og kart, fungerer på alle digitale plattformer, og innhold kan lastes ned, skrives ut og deles på e-post og i sosiale medier.

Aktuelt fra departementet

Statsbudsjettet 2020 - Petroleumsinntektene

Statsbudsjettet 2020:

245 milliarder fra petroleumsvirksomheten til fellesskapet i 2020

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er i nasjonalbudsjettet anslått til 238 milliarder kroner i 2019 og 245 milliarder i 2020.

Statsbudsjettet 2020: CCS

Statsbudsjettet 2020:

Fortsatt stor satsing på fangst og lagring av CO2

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 628 millioner kroner til arbeidet med fangst og lagring av CO2.

Illustrasjon for Statsbudsjettet 2020

Statsbudsjettet 2020

Regjeringen Solberg legger frem sitt forslag til statsbudsjettet 2020 mandag 7. oktober. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om satsingene fra Olje- og energidepartementet.

Kart over TFO 2019 Høringsrunden

TFO 2019: Stor interesse for norsk sokkel

04.09.2019: Olje- og energidepartementet har mottatt et stort antall søknader fra 33 oljeselskaper i forbindelse med utlysningen av TFO 2019 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder).

Johan Sverdrup Foto:  Equinor

Sverdrup – industrieventyret fortsetter

Regjeringen har i dag fremmet forslag for Stortinget om å godkjenne Sverdrup-feltets andre byggetrinn. Planene omfatter også etablering av en områdeløsning for kraft fra land til feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog.

Til toppen