Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Aktuelt nå

""

Statsbudsjettet 2018

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 legges frem torsdag 12. oktober klokken 10:00. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og pressemeldingene fra Olje- og energidepartementet.

""

Økte statlige inntekter fra petroleumsvirksomheten - 183 milliarder i 2018

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til over 183 milliarder kroner i 2018.

Dokumenter

Faktasider om norsk olje og gass

Fakta om norsk olje og gass: NorskPetroleum.no

Innholdet på NorskPetroleum.no er nå oppdatert med brukervennlig og oversiktlig fakta og prognoser om norsk petroleumsvirksomhet. Nettsiden er også forbedret for å gi brukeren bedre oversikt og brukeropplevelse, også på mobiltelefoner.

Fakta om fornybar energi

Fakta om fornybar energi: www.energifaktanorge.no

Faktaheftet er digitalisert og er nå tilgjengelig på vår nye nettside www.energifaktanorge.no. Artikler og fakta er illustrert med grafikk, figurer og kart, fungerer på alle digitale plattformer, og innhold kan lastes ned, skrives ut og deles på e-post og i sosiale medier.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Kraft til endring- Energipolitikken mot 2030: Meld. St. 25 (2015–2016) 

Statsbudsjettet 2017

Høringer