Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Aktuelt nå

Norsk vannkraft - Fornybar for nye generasjoner

"Kom til Norge og føl kraften" er slagordet til den årlige konferansen til den Internasjonale Kommisjonen for Store Dammer (ICOLD). Denne uka møtes eksperter fra hele verden i Stavanger for å diskutere en av Norges viktigste naturressurser – nemlig vannkraften. Det norske vannkrafteventyret er noe vi som bor i Norge også burde snakke om oftere.

Johan Sverdrup-utbyggingen: - En merkedag for Norge

– Dette er en merkedag for Norge, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP). Torsdag godkjente Stortinget planen for utbygging og drift av første byggetrinn for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.

Dokumenter

NorskPetroleum.no - Fakta om norsk olje og gass

Fram til 2014 publiserte Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet et trykket hefte som ga faktainformasjon om norsk petroleumsvirksomhet. Papirutgaven er nå historie, men oppdatert innhold er tilgjengelig i ny og forbedret utgave på NorskPetroleum.no.

Fakta 2015 Energi- og vannressurser i Norge

Fakta 2015 om energi og vannressurser i Norge er nå klart. Heftet, som gis ut av Olje- og energidepartementet, gir en samlet fremstilling av produksjon, overføring og forbruk av energi i Norge.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).