Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Aktuelt nå

Utbyggingsplanene for Johan Sverdrup godkjent

Olje- og energidepartementet godkjente torsdag planene for første byggetrinn på Johan Sverdrup-feltet. Norges største industriprosjekt skal nå bygges ut i henhold til planene.

Statsbudsjettet 2016

Regjeringen Solberg legger frem sitt forslag til statsbudsjett for 2016 onsdag 7. oktober kl. 10.00. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon fra Olje- og energidepartementet.

Dokumenter

NorskPetroleum.no - Fakta om norsk olje og gass

Fram til 2014 publiserte Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet et trykket hefte som ga faktainformasjon om norsk petroleumsvirksomhet. Papirutgaven er nå historie, men oppdatert innhold er tilgjengelig i ny og forbedret utgave på NorskPetroleum.no.

Fakta 2015 Energi- og vannressurser i Norge

Fakta 2015 om energi og vannressurser i Norge er nå klart. Heftet, som gis ut av Olje- og energidepartementet, gir en samlet fremstilling av produksjon, overføring og forbruk av energi i Norge.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Statsbudsjettet 2016