Olje- og energidepartementet

Marte Mjøs Persen (Ap)

Olje- og energiminister

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.
'

Olje og gass

Norsk oljehistorie

De første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping.

Vannkraft

Vannkraft

Norsk vannkrafthistorie

Det moderne Norge ble bygd og industrialisert gjennom at vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til kraftproduksjon. Vannkraft er fortsatt bærebjelken i det norske kraftsystemet, og vil være det i overskuelig framtid.

Aktuelt fra departementet

Statsrådsskifte

Regjeringsskifte

I statsråd 14. oktober fikk Erna Solbergs regjering innvilget sin avskjedssøknad samtidig som Jonas Gahr Støres regjering ble utnevnt. Den nye regjeringen er utgått av Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp). Her kan du lese mer om ansvarsfordelingen til den nye regjeringen.

'

Marte Mjøs Persen er ny olje- og energiminister

14.10.2021: Stortingsrepresentant Marte Mjøs Persen (Ap) frå Bergen blei torsdag 14. oktober utnemnd til ny statsråd i Olje- og energidepartementet i Jonas Gahr Støres regjering.