Olje- og energidepartementet

Marte Mjøs Persen (Ap)

Olje- og energiminister

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.
'

Olje og gass

Norsk oljehistorie

De første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping.

Vannkraft

Vannkraft

Norsk vannkrafthistorie

Det moderne Norge ble bygd og industrialisert gjennom at vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til kraftproduksjon. Vannkraft er fortsatt bærebjelken i det norske kraftsystemet, og vil være det i overskuelig framtid.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjonsbilde til Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

8. november la regjeringen Støre frem sitt tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022. På denne siden finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om tilleggsnummeret.

'

Marte Mjøs Persen er ny olje- og energiminister

14.10.2021: Stortingsrepresentant Marte Mjøs Persen (Ap) frå Bergen blei torsdag 14. oktober utnemnd til ny statsråd i Olje- og energidepartementet i Jonas Gahr Støres regjering.

'

Sterk vekst i fornybarnæringen og leverandørindustrien i 2020

I løpet av 2020 opplevde den norskbaserte fornybarnæringen en omsetningsvekst på 15 prosent fra året før. For leverandørindustrien til olje og gass resulterte 2020 i en omsetningsnedgang på 7 prosent, ifølge ferske statusrapporter fra Rystad Energy og Multiconsult.

'

Syv spørsmål og svar om strømprisen

Høsten 2021 år har de norske strømprisene vært høyere enn normalt. Hva skyldes dette? Her får du svar på hva som påvirker de norske strømprisene.