Olje- og energidepartementet

Terje Aasland (Ap)

Olje- og energiminister

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.
'

Olje og gass

Norsk oljehistorie

De første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping.

Vannkraft

Vannkraft

Norsk vannkrafthistorie

Det moderne Norge ble bygd og industrialisert gjennom at vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til kraftproduksjon. Vannkraft er fortsatt bærebjelken i det norske kraftsystemet, og vil være det i overskuelig framtid.

Aktuelt fra departementet

""

Revidert nasjonalbudsjett

Her finn du Olje- og energidepartementet sine pressemeldingar i samband med revidert nasjonalbudsjett. I år blir revidert nasjonalbudsjett lagt fram på same dag som nynorskdagen, og difor er alle pressemeldingane våre om det reviderte budsjettet på nynorsk. God lesnad!

'

Regjeringen med milliardpakke i strømstøtte

Regjeringen har innført flere midlertidige støtteordninger som skal hjelpe vanlige folk i hele landet med å håndtere de rekordhøye strømprisene gjennom 2022. Få en oversikt over alle støtteordningene her.

Regjeringen presenterer havvindambisjoner på en pressekonferanse i Marmorhallen.

Regjeringen la frem ambisjonsnivået for havvind

Regjeringen la 11. mai 2022 frem ambisjonsnivået sitt for havvind. Målet er at det innen 2040 tildeles områder for 30 000 MW havvindproduksjon i Norge. Det tilsvarer like mye mye kraft som vi produserer totalt i Norge i dag. Satsingen skal bidra til kraft til folk og bedrifter over hele landet.

Bilde av Terje Aasland fra Rosenborg verft

Energipolitikk for arbeid, omstilling og trygghet i urolige tider

Regjeringen la fredag 8. april frem sin tilleggsmelding om energipolitikk. Meldingen viser hvordan Russlands militære invasjon av Ukraina har påvirket verdens energimarkeder og hvor viktig det er med stabil og trygg tilgang på energi også i Norge. Regjeringen vil føre en energipolitikk som bidrar til trygghet, grønn omstilling og arbeidsplasser.