Olje- og energidepartementet

Tina Bru (H)

Olje- og energiminister

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Tema og innsikt

Utsikt fra plattform

Olje og gass

Norsk oljehistorie

De første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping.

Vannkraft

Vannkraft

Norsk vannkrafthistorie

Det moderne Norge ble bygd og industrialisert gjennom at vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til kraftproduksjon. Vannkraft er fortsatt bærebjelken i det norske kraftsystemet, og vil være det i overskuelig framtid.

CO2

CO2-håndtering

Fangst, transport og lagring av CO₂

Regjeringen vil bidra til å utvikle teknologi for fangst, transport og lagring av CO₂ og har en ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO₂-håndtering i Norge, gitt at dette gir teknologispredning i et internasjonalt perspektiv.

Dokumenter

Fakta om norsk olje og gass: www.norskpetroleum.no

Innholdet på NorskPetroleum.no er nå oppdatert med brukervennlig og oversiktlig fakta og prognoser om norsk petroleumsvirksomhet. Nettsiden er også forbedret for å gi brukeren bedre oversikt og brukeropplevelse, også på mobiltelefoner.

Fakta om fornybar energi: www.energifaktanorge.no

Faktaheftet er digitalisert og er nå tilgjengelig på vår nye nettside www.energifaktanorge.no. Artikler og fakta er illustrert med grafikk, figurer og kart, fungerer på alle digitale plattformer, og innhold kan lastes ned, skrives ut og deles på e-post og i sosiale medier.

Aktuelt fra departementet

Utsikt fra plattform

Kutter i oljeproduksjonen fra norsk sokkel

Koronaviruspandemien og omfattende smitteverntiltak i store deler av verden har store konsekvenser for den økonomiske aktiviteten og dermed også etterspørselen etter olje. I dagens ekstraordinære situasjon vil myndighetsbestemte kutt i oljeproduksjonen bidra til en raskere stabilisering av oljemarkedet enn det markedsmekanismen alene ville sørget for.

Høg-Jæren vindkraftpark

Stortingsmelding om vindkraft på land

Regjeringen vil før sommeren legge fram en melding for Stortinget om konsesjonssystemet for vindkraft framover. - Engasjementet knyttet til vindkraft er stort, og det er viktige spørsmål som nå har behov for avklaringer. Fremtidig utvikling av vindkraft på land trenger et forutsigbart rammeverk, og bedre lokal og regional forankring. Derfor vil vi legge frem en stortingsmelding om saken, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Bru og Solberg

Økonomiske tiltak og grønn omstilling

Regjeringen la idag frem økonomiske tiltak som skal styrke norske bedrifter og arbeidsplasser, og bidra til grønn omstilling. Her er en oversikt over olje- og energiministerens tiltak.

Illustrasjon Hywind Tampen

Utbygging av Hywind Tampen godkjent

Olje- og energidepartementet har godkjent utbyggingsplanen for havvindprosjektet Hywind Tampen i Nordsjøen – verdens største og Norges første anlegg for flytende havvind.

Til toppen