Departementene

Olje- og energidepartementet

Terje Aasland (Ap)

Olje- og energiminister

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.
Tyrvingfeltet tilknyttet Alvheim FPSO

Godkjenner plan for utbygging og drift av Tyrving

Nyhet 08.06.2023

Olje- og energidepartementet godkjenner plan for utbygging og drift av Tyrving, et nytt felt som skal knyttes inn til produksjonsskipet på Alvheim i den midtre delen av Nordsjøen. Investeringene i prosjektet er beregnet til om lag 6,2 milliarder kroner, og de nasjonale sysselsettingsvirkningene er anslått til 3 300 årsverk gjennom levetiden til feltet.

Havvind på METCentre, Utsira.

Havvind

Oversiktsside

Norge har en ambisjon om at det innen 2040 tildeles områder for 30 000 MW havvindproduksjon. I 2020 ble de første områdene på norsk sokkel åpnet for fornybar energiproduksjon til havs, og myndighetene har siden jobbet med å fastsette regelverket i tett samarbeid med næringslivet og øvrige brukere av havet. I 2023 utlyses de første prosjektområdene for havvind på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Samtidig er NVE i gang med å kartlegge nye områder.

'

Olje og gass

Norsk oljehistorie

De første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping.

Vannkraft

Vannkraft

Norsk vannkrafthistorie

Det moderne Norge ble bygd og industrialisert gjennom at vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til kraftproduksjon. Vannkraft er fortsatt bærebjelken i det norske kraftsystemet, og vil være det i overskuelig framtid.

Siste fra Olje- og energidepartementet