Olje- og energidepartementet

Terje Aasland (Ap)

Olje- og energiminister

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.
'

Olje og gass

Norsk oljehistorie

De første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping.

Vannkraft

Vannkraft

Norsk vannkrafthistorie

Det moderne Norge ble bygd og industrialisert gjennom at vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til kraftproduksjon. Vannkraft er fortsatt bærebjelken i det norske kraftsystemet, og vil være det i overskuelig framtid.

Dokumenter

Tilleggsmelding til Meld. St. 36 (2020–2021)

Regjeringen la frem tilleggsmelding til Meld. St. 36 (2020–2021) Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser 8. april 2022.

NOU 2022: 6

Nett i tide - om utvikling av strømnettet

Utredning levert fra Strømnettutvalget til Olje- og energidepartementet 14. juni 2022. Utredningen inneholder vurderinger av tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg, prinsipper for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet i en tid med stor usikkerhet ved forbruksutviklingen, og forbedringer i systemet med tilknytningsplikt.

Aktuelt fra departementet

'

Olje- og energiministerens redegjørelse for Stortinget om strømsituasjonen

Olje- og energiminister Terje Aasland holdt denne redegjørelsen for de parlamentariske lederne på Stortinget om strømsituasjonen 8. august 2022.

'

Regjeringen med milliardpakke i strømstøtte

Regjeringen har innført flere midlertidige støtteordninger som skal hjelpe vanlige folk i hele landet med å håndtere de rekordhøye strømprisene gjennom 2022. Få en oversikt over alle støtteordningene her.

'

Utlysning av leteareal gjennom TFO 2022

Olje- og energidepartementet utlyser årets konsesjonsrunde for TFO-området. Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) skal legge til rette for tidsriktig utforskning av de geologisk mest kjente delene av norsk sokkel. Selskapenes søknadsfrist i denne konsesjonsrunden er mandag 12. september 2022 kl. 12.00.

Olje- og energiminister Terje Aasland og EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans

Noreg og EU samde om å forsterke energisamarbeidet

Noreg og EU forsterkar samarbeidet på energiområdet. Det kom fram i eit møte mellom olje- og energiminister Terje Aasland og EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans i Brussel 23. juni 2022.