Olje- og energidepartementet

Terje Aasland (Ap)

Olje- og energiminister

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.
'

Olje og gass

Norsk oljehistorie

De første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping.

Vannkraft

Vannkraft

Norsk vannkrafthistorie

Det moderne Norge ble bygd og industrialisert gjennom at vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til kraftproduksjon. Vannkraft er fortsatt bærebjelken i det norske kraftsystemet, og vil være det i overskuelig framtid.

Generell lenkeplakat om regjeringens ekstraordinære tiltak for strømstøtte

Regjeringen med milliardpakker i strømstøtte

Artikkel 16.02.2023

Regjeringen har innført flere midlertidige støtteordninger som skal hjelpe vanlige folk i hele landet med å håndtere de rekordhøye strømprisene. Få en oversikt over alle støtteordningene her.