Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Aktuelt nå

Kjell-Børge Freiberg

Kjell-Børge Freiberg utnevnt til olje- og energiminister

31.08.2018: Kjell-Børge Freiberg (FrP) er i statsråd i dag utnevnt til ny olje- og energiminister i regjeringen Solberg. Freiberg er fra Hadsel kommune i Nordland. Han har vært innvalgt på Stortinget siden 2017 og sittet i Næringskomiteen. Han har tidligere vært statssekretær i Olje- og energidepartementet. Han tar over for Terje Søviknes (FrP), som i dag fikk avskjed i nåde.

Johan Sverdrup Foto:  Equinor

- Johan Sverdrup andre byggetrinn: - En ny milepæl for Norges største industriprosjekt

- Dette er en merkedag for Norge. Sverdrup er Norges desidert største industriprosjekt og er anslått å gi mer enn 900 milliarder kroner i inntekter til staten over feltets levetid. Utbyggingen har betydd mye for leverandørindustrien i en vanskelig periode, og skaper arbeidsplasser og store ringvirkninger over hele landet. Første og andre byggetrinn kan gi så mye som 150.000 årsverk i perioden fram til 2025, sier Søviknes.

Dokumenter

Faktasider om norsk olje og gass

Fakta om norsk olje og gass: www.norskpetroleum.no

Innholdet på NorskPetroleum.no er nå oppdatert med brukervennlig og oversiktlig fakta og prognoser om norsk petroleumsvirksomhet. Nettsiden er også forbedret for å gi brukeren bedre oversikt og brukeropplevelse, også på mobiltelefoner.

Fakta om fornybar energi

Fakta om fornybar energi: www.energifaktanorge.no

Faktaheftet er digitalisert og er nå tilgjengelig på vår nye nettside www.energifaktanorge.no. Artikler og fakta er illustrert med grafikk, figurer og kart, fungerer på alle digitale plattformer, og innhold kan lastes ned, skrives ut og deles på e-post og i sosiale medier.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Kraft til endring- Energipolitikken mot 2030: Meld. St. 25 (2015–2016) 

Johan Castberg

Statsbudsjettet 2018

Revidert nasjonalbudsjett 2018

Høringer

Til toppen