Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Aktuelt nå

Utlysningskart 24 runde

Utlysning av 24. konsesjonsrunde

Olje- og energidepartementet kunngjør i dag utlysning av 24. konsesjonsrunde. Runden omfatter 102 blokker, eller deler av blokker. Disse fordeler seg på 93 blokker i Barentshavet og ni blokker i Norskehavet. Regjeringen tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser første halvår 2018.

Sefcovic og Søviknes

EU ser til Norden

EU vil styrke samarbeidet med Norge i forbindelse med utviklingen av EUs energipolitikk i Energiuionen under den såkalte «Vinterpakken». Det kom fram da olje- og energiminister Terje Søviknes møtte EUs visepresident for energiunionen, Maroš Šefčovič i Beijing torsdag.

Dokumenter

Faktasider om norsk olje og gass

Fakta om norsk olje og gass: NorskPetroleum.no

Innholdet på NorskPetroleum.no er nå oppdatert med brukervennlig og oversiktlig fakta og prognoser om norsk petroleumsvirksomhet. Nettsiden er også forbedret for å gi brukeren bedre oversikt og brukeropplevelse, også på mobiltelefoner.

Fakta om fornybar energi

Fakta om fornybar energi: www.energifaktanorge.no

Faktaheftet er digitalisert og er nå tilgjengelig på vår nye nettside www.energifaktanorge.no. Artikler og fakta er illustrert med grafikk, figurer og kart, fungerer på alle digitale plattformer, og innhold kan lastes ned, skrives ut og deles på e-post og i sosiale medier.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Kraft til endring- Energipolitikken mot 2030: Meld. St. 25 (2015–2016) 

Statsbudsjettet 2017

Høringer