Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Olje- og energidepartementet

Tina Bru (H)

Olje- og energiminister

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.
Utsikt fra plattform

Olje og gass

Norsk oljehistorie

De første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping.

Vannkraft

Vannkraft

Norsk vannkrafthistorie

Det moderne Norge ble bygd og industrialisert gjennom at vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til kraftproduksjon. Vannkraft er fortsatt bærebjelken i det norske kraftsystemet, og vil være det i overskuelig framtid.

Nett-tv

Se sendingen her

Pressekonferanse om klimatiltak

Statsminister Erna Solberg, olje- og energiminister Tina Bru, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad inviterer til pressekonferanse om klimatiltak.

Dokumenter

Fakta om norsk olje og gass: www.norskpetroleum.no

Innholdet på NorskPetroleum.no er nå oppdatert med brukervennlig og oversiktlig fakta og prognoser om norsk petroleumsvirksomhet. Nettsiden er også forbedret for å gi brukeren bedre oversikt og brukeropplevelse, også på mobiltelefoner.

Fakta om fornybar energi: www.energifaktanorge.no

Faktaheftet er digitalisert og er nå tilgjengelig på vår nye nettside www.energifaktanorge.no. Artikler og fakta er illustrert med grafikk, figurer og kart, fungerer på alle digitale plattformer, og innhold kan lastes ned, skrives ut og deles på e-post og i sosiale medier.

Aktuelt fra departementet

Utsikt fra plattform

Kutter i oljeproduksjonen fra norsk sokkel

Koronaviruspandemien og omfattende smitteverntiltak i store deler av verden har store konsekvenser for den økonomiske aktiviteten og dermed også etterspørselen etter olje. I dagens ekstraordinære situasjon vil myndighetsbestemte kutt i oljeproduksjonen bidra til en raskere stabilisering av oljemarkedet enn det markedsmekanismen alene ville sørget for.

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) er per 1.1.2020 verdsatt til 1044 milliarder kroner

Sammen med skatte- og avgiftsinntektene fra olje- og gassvirksomheten og utbyttene fra Equinor, utgjør de årlige inntektene fra SDØE betydelige tilskudd til Statens pensjonsfond, sier statsråd Tina Bru.

Høg-Jæren vindkraftpark

Stortingsmelding om vindkraft på land

Regjeringen la 19. juni fram melding for Stortinget om konsesjonssystemet for vindkraft.