Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene til befolkningen.

Olje- og energidepartementet

Marte Mjøs Persen (Ap)

Olje- og energiminister

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.
'

Olje og gass

Norsk oljehistorie

De første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping.

Vannkraft

Vannkraft

Norsk vannkrafthistorie

Det moderne Norge ble bygd og industrialisert gjennom at vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til kraftproduksjon. Vannkraft er fortsatt bærebjelken i det norske kraftsystemet, og vil være det i overskuelig framtid.

Aktuelt fra departementet

'

Regjeringen med milliardpakke i strømstøtte

Regjeringen vil innføre en midlertidig ordning som vil hjelpe vanlige folk i hele landet med å håndtere de rekordhøye strømprisene gjennom vinteren. Gjennom ordningen vil husholdningene få støtte til ekstraordinære strømkostnader, ved at de får et fratrekk på strømregningen.

'

TFO 2021

Stor interesse for videre leteaktivitet på norsk sokkel

Olje- og energidepartementet tilbyr 53 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden TFO 2021.

'

Milliardstøtte til hydrogenprosjekter

I Hurdalsplattformen har regjeringen sagt at den vil bidra til å bygge opp en sammenhengende verdikjede innen hydrogen der produksjon, distribusjon og bruk utvikles parallelt. Tre store hydrogenprosjekter får nå til sammen én milliard kroner i støtte fra Enova. Foto: TiZir Tyssedal

'

Søknad om lagring av CO2 på sokkelen

Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra fem selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder knyttet til injeksjon og lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel. Departementet vil behandle de innkomne søknadene og tildele areal etter lagringsforskriften i løpet av første halvår 2022