Olje- og energidepartementet

Marte Mjøs Persen (Ap)

Olje- og energiminister

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.
'

Olje og gass

Norsk oljehistorie

De første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping.

Vannkraft

Vannkraft

Norsk vannkrafthistorie

Det moderne Norge ble bygd og industrialisert gjennom at vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til kraftproduksjon. Vannkraft er fortsatt bærebjelken i det norske kraftsystemet, og vil være det i overskuelig framtid.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjonsbilde til Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

8. november la regjeringen Støre frem sitt tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022. På denne siden finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om tilleggsnummeret.

'

Marte Mjøs Persen fikk endra PUD for Oseberg-feltet

01.12.2021: Partnerane i Oseberg Area Unit vil redusere CO2-utsleppa frå Oseberg feltsenter og Oseberg Sør-plattforma. Samtidig skal gassproduksjonen frå feltet aukast. 25. november leverte Equinor og partnarane endra plan for utbygging og drift av Oseberg-feltet til olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.