Ekspedisjonssjef Margit F. Tveiten

E-post: margit.f.tveiten@mfa.no
Telefon: 23 95 09 03

Rettsavdelingen