Norske regjeringer 1814 - 1905

 • Regjeringsrådet/Statsrådet 1814

  Da det dansk-norske riket ble oppløst ved fredsavtalen i Kiel 14. januar 1814, og Norge ble overført til den svenske kongen, ble det igjen aktuelt med egne norske styringsorganer. En medvirkende årsak til dette var at den danske stattholderen i Norge, prins Christian Frederik, da allerede var i gang med å samle støtte til å gjenopprette en fullt selvstendig norsk stat.

 • Det første Wedel-ministeriet

  Etter at Stortinget 4. november 1814 hadde akseptert personalunionen med Sverige, og Grunnloven var blitt revidert deretter, ble grev Hans Henrik von Essen 11. november 1814 innsatt som stattholder av den svenske visekongen i Norge, kronprins Carl Johan. Essen hadde formelt innehatt embetet siden 15. januar 1814.

 • Det andre Wedel-ministeriet

  Skiftet mellom det første Wedel-ministeriet og det andre Wedel-ministeriet og dets fortsettelse, fant sted ved utnevnelsen av tidligere statsråd Herman Wedel Jarlsberg til den svensk-norske kongens stattholder i Norge 19. september 1836.

 • Løvenskiold/Vogt-ministeriet

  Skiftet mellom det andre Wedel-ministeriet og Løvenskiold/Vogt-ministeriet, fant sted ved tronskiftet mellom kong Carl XIV Johan og kong Oscar I 8. mars 1844. Løvenskiold/Vogt-ministeriet hadde navn etter stattholder Severin Løvenskiold og statsråd Jørgen Herman Vogt.

 • Vogt-ministeriet

  Skiftet mellom Løvenskiold/Vogt-ministeriet og Vogt-ministeriet, fant sted ved Severin Løvenskiolds avskjed som den svensk-norske kongens stattholder i Norge 17. juni 1856. Vogt-ministeriet hadde navn etter førstestatsråd Jørgen Herman Vogt.

 • Sibbern/Birch/Motzfeldt-ministeriet

 • Frederik Stangs ministerium

  Skiftet mellom Sibbern/Birch/Motzfeldt-ministeriet og Frederik Stangs ministerium, fant sted ved utnevnelsen av statsråd Frederik Stang som førstestatsråd, i statsråd 17. desember 1861.

 • Christian Selmers ministerium

  Skiftet mellom Frederik Stangs ministerium og Christian Selmers ministerium fant sted ved utnevnelsen av statsråd Christian Selmer som statsminister, i statsråd 11. oktober 1880.

 • Schweigaard/Løvenskiold-ministeriet

  Schweigaard/Løvenskiold-ministeriet (April-ministeriet) ble utnevnt i statsråd 3. april 1884, med virkning fra samme dag. Det overtok etter Christian Selmers ministerium, etter at seks av statsrådene der ved riksrett var blitt fradømt sine embeter fordi de hadde frarådet kong Oscar II å sanksjonere Stortingets vedtak om at statsrådene skulle ha adgang til Stortingets møter.

 • Johan Sverdrups regjering

  Venstre (V) og Høyre (H)

 • Emil Stangs første regjering

  Høyre (H)

 • Johannes Steens første regjering

  Venstre (V)

 • Emil Stangs andre regjering

  Høyre (H)

 • Francis Hagerups første regjering

  Venstre (V), Høyre (H) og Moderate Venstre

 • Johannes Steens andre regjering

  Venstre (V)

 • Otto Blehrs første regjering

  Venstre (V)

 • Francis Hagerups andre regjering

  Høyre (H), Samlingspartiet (S) og Venstre (V)

 • Interimsregjeringen i Stockholm 1881

  Mellom 1852 og 1881 skjedde det syv ganger at en svensk-norsk interimsregjering styrte mens kongen var syk eller på reise utenlands. Interimsregjeringen besto normalt av ti medlemmer fra hvert land, det vil si av hele den svenske regjeringen og det meste av den norske regjeringen.

 • Interimsregjeringen i Stockholm juli 1875

  Mellom 1852 og 1881 skjedde det syv ganger at en svensk-norsk interimsregjering styrte mens kongen var syk eller på reise utenlands. Interimsregjeringen besto normalt av ti medlemmer fra hvert land, det vil si av hele den svenske regjeringen og det meste av den norske regjeringen.

 • Interimsregjeringen i Stockholm mai-juni 1875

  Mellom 1852 og 1881 skjedde det syv ganger at en svensk-norsk interimsregjering styrte mens kongen var syk eller på reise utenlands. Interimsregjeringen besto normalt av ti medlemmer fra hvert land, det vil si av hele den svenske regjeringen og det meste av den norske regjeringen.

 • Interimsregjeringen i Stockholm 1861

  Mellom 1852 og 1881 skjedde det syv ganger at en svensk-norsk interimsregjering styrte mens kongen var syk eller på reise utenlands. Interimsregjeringen besto normalt av ti medlemmer fra hvert land, det vil si av hele den svenske regjeringen og det meste av den norske regjeringen.

 • Interimsregjeringen i Stockholm 1852-1853

  Mellom 1852 og 1881 skjedde det syv ganger at en svensk-norsk interimsregjering styrte mens kongen var syk eller på reise utenlands.

 • Interimsregjeringen i Stockholm 1852

  Mellom 1852 og 1881 skjedde det syv ganger at en svensk-norsk interimsregjering styrte mens kongen var syk eller på reise utenlands.

 • Interimsregjeringen i Stockholm 1857

  Mellom 1852 og 1881 skjedde det syv ganger at en svensk-norsk interimsregjering styrte mens kongen var syk eller på reise utenlands.