Norske regjeringer 1814 - 1905

Det første Wedel-ministeriet 1814-1836

Det andre Wedel-ministeriet og dets fortsettelse 1836-1844

Løvenskiold/Vogt-ministeriet 1844-1856

Norske medlemmer av interimsregjeringen 1852

Norske medlemmer av interimsregjeringen 1852-1853

Vogt-ministeriet 1856-1858

Norske medlemmer av interimsregjeringen 1857

Sibbern/Birch/Motzfeldt-ministeriet 1858-1861

Norske medlemmer av interimsregjeringen 1861

Frederik Stangs ministerium 1861-1880

Norske medlemmer av interimsregjeringen mai 1875

Norske medlemmer av interimsregjeringen juli 1875

Christian Selmers ministerium 1880-1884

Norske medlemmer av interimsregjeringen 1881

Schweigaard/Løvenskiold-ministeriet (aprilministeriet) 1884

Johan Sverdrups regjering 1884-1889

Emil Stangs første regjering 1889-1891

Johannes Steens første regjering 1891-1893

Emil Stangs andre regjering 1893-1895

Francis Hagerups første regjering 1895-1898

Johannes Steens andre regjering 1898-1902

Otto Blehrs første regjering 1902-1903

Francis Hagerups andre regjering 1903-1905