Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 101-120 av 3457 treff.

 • Brexit: Norske førerkort vil gjelde i Storbritannia – arbeider for fulle førerrettigheter for personer med britisk førerkort i Norge

  15.03.2019 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Det er fortsatt uavklart hva som skjer med Storbritannias varslede utmelding av EU. Storbritannia kommer uansett til å anerkjenne norske førerkort på det britiske veinettet. For personer med britisk førerkort som ønsker å kjøre i Norge, finnes det i de fleste tilfeller ordninger som legger til rette for dette. Men norske myndigheter arbeider for å forenkle deler av regelverket.

 • Norsk nasjonal ekspert jobber med EUs satellittnavigasjonssystemer Galileo og EGNOS

  11.03.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Helge Rager Furuseth jobber med sikkerheten til EUs satellittnavigasjonssystemer. Som norsk nasjonal ekspert i EU er han med på å utvikle viktig teknologi for framtiden

 • Styrket kontroll av Europas yttergrense gir økt sikkerhet i Norge

  07.03.2019 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Tor Mikkel Wara (Frp) deltok torsdag på EUs rådsmøte om justis- og innenrikspolitikk i Brussel. Sikkerheten i Norge øker ved at Europas yttergrense nå skal styrkes.

 • Europeiske utfordringer løses best sammen

  07.03.2019 Nyhet Forsvarsdepartementet

  - Så lenge allierte og samarbeidspartnere i det vestlige sikkerhetsfellesskapet står sammen, vil utfordringene vi står overfor være håndterbare, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen da han i dag snakket til deltakere på sikkerhetskonferansen Patterns, Distruptions and Response i regi av Chatham House i London.

 • Utenrikspolitisk redegjørelse for Stortinget 5. mars

  05.03.2019 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Hva er norsk utenrikspolitikk? Akkurat nå, en tidlig formiddag, en tirsdag i mars 2019? åpnet utenriksminister Ine Eriksen Søreide årets utenrikspolitiske redegjørelse med.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Stortinget, 5. mars

 • Ledet nordisk-baltisk energimøte i Brussel

  04.03.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Langsiktig strategi for reduksjon av klimagassutslipp var tema da statssekretær Rikard Gaarder Knutsen deltok på formøtet til EUs energirådsmøte 4. mars.

 • Norge i Europa. Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2019

  04.03.2019 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Arbeidsprogrammet er en konkretisering og oppfølging av regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2018-2021. Det beskriver hvordan vi følger utviklingen i Europa, hvordan vi bidrar til felleseuropeiske løsninger og hvordan vi på best mulig måte ivaretar Norges interesser i vårt samarbeid med EU.

 • Ingen beslutning tatt om karbonfangst

  03.03.2019 Tale/innlegg Olje- og energidepartementet

  DN skriver 27. februar at regjeringen trolig har bestemt seg for at det bare blir ett norsk anlegg for fangst av CO₂. Dette er ikke riktig.

 • Brexit: Regjeringen vil sikre en eventuell overgangsperiode

  01.03.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Regjeringen har i dag fremmet en proposisjon for Stortinget for å sikre Norge i en eventuell overgangsperiode dersom Storbritannia og EU blir enige om en brexit-avtale.

 • EU-ambassadører lærte om CO₂ -fangst på Klemetsrud i Oslo

  28.02.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet

  EU fremhever CO₂-håndtering som en viktig del av sin lavutslippsstrategi for Europa mot 2050. På Klemetsrud i Oslo fikk EU-ambassadørene omvisning og innsikt i hvordan Norge jobber med målsetningen om fullskala CO₂-håndtering.

 • Digitaliseringsministeren til Bucuresti

  28.02.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Digitaliseringsminister Nikolai Astrup deltar på uformelt telekomministermøte i Bucuresti, Romania, 28. februar-1. mars. Der skal han møte EU-ministre med ansvar for digitalisering for å snakke om fremtidige IKT-politikk i Europa og kunstig intelligens.

 • EU Ambassadors at Klemetsrudanlegget

  27.02.2019 Tale/innlegg Olje- og energidepartementet

  State Secretary Liv Lønnum gave the opening speech at the EU Ambassadors' visit to Klemetsrudanlegget in Oslo on 25 February 2019.

  Av: Statssekretær Liv Lønnum

 • Statssekretærer på studietur om sirkulær økonomi

  25.02.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Å utnytte ressursene effektivt er essensen i god økonomi. Sirkulær økonomi er en omfattende måte å tenke grønn ressursutnyttelse i produksjon, bruk, digitalisering og vekst. I Brussel samler statssekretærer fra ulike departementer seg for å hente inspirasjon til en ny norsk nasjonal strategi.

 • Valg av referansebane for forvaltet skog i klimaavtalen med EU

  22.02.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet

  Skog og annen arealbruk vil være en del av klimaavtalen mellom Norge og EU. Avtalen gjelder kutt i utslipp innen 2030. Endringer i opptaket av CO2 i skogen vil etter EU sitt regelverk måles på basis av en referansebane for perioden 2021-2030.

 • EU-ambassadør på speeddating i Strasbourg

  18.02.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Som ny leder for den norske EU-delegasjonen er det viktig for ambassadør Rolf Einar Fife å bli kjent med Europaparlamentet og å gjøre norske interesser synlig for parlamentarikerne. Under sin første tur til plenumsamling i Strasbourg gikk han derfor på speeddating.

 • Foreslår nye mål, krav og standarder for å redusere klimagassutslipp

  15.02.2019 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Både EU og Norge har høye ambisjoner for å redusere klimagassutslippene. For å klare dette , er det spesielt viktig å redusere utslippene fra veitransporten, som har de største utslippene innen transportsektoren.

 • Spørsmål og svar om mobilitetspakken

  15.02.2019 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Hva er egentlig EUs mobilitetspakke? Hva betyr ordet kabotasje? Her følger svar på disse spørsmålene og flere andre.

 • Mobilitetspakkens tre deler

  15.02.2019 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Mobilitetspakken er EUs nye store regelverkspakke på veiområdet. Her presenterer EU sitt syn på hvordan fremtidens europeiske veitransportsystem skal se ut. Pakken har blitt lagt frem i tre deler.

 • Vil endre systemene for bompenger og veiprising

  15.02.2019 Artikkel Samferdselsdepartementet

  EU-Kommisjonen går inn for å endre innretningen på veiprisings- og bompengesystemet i Europa. Hensikten er å legge til rette for en mer miljøvennlig og rettferdig veitransport på tvers av landegrensene.

 • Tryggere veier med satsing på trafikksikkerhet og automatisert mobilitet

  15.02.2019 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Et langsiktig mål for EU er null drepte og hardt skadde i veitrafikken innen 2050. Styrket satsing på trafikksikkerhetstiltak og automatisert mobilitet skal bidra til å nå målet.

Til toppen