Tidligere versjoner av veilederen til reglene om offentlige anskaffelser

Her finnes tidligere versjoner av veilederen til reglene om offentlige anskaffelser.

Tidligere versjoner av veilederen om offentlige anskaffelser i PDF-versjon:

Veiledning til reglene om offentlige anskaffelser fra før 7.12.2017:

Ny veileder finnes her