Tidligere versjoner av veiledning til det nye anskaffelsesregelverket

Her finnes tidligere versjoner av veiledningstekster til det nye anskaffelsesregelverket.

Departementet har tidligere utarbeidet veiledning til følgende temaer:

Ny veileder finnes her