Veiledning til anskaffelsesreglene

Ny lov og forskrifter om offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. januar 2017.

Departementet jobber nå med utarbeide veiledning til de nye anskaffelsesreglene. Dette omfatter veiledning til ny lov om offentlige anskaffelser, ny forskrift om offentlige anskaffelser, ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene og ny forskrift om inngåelse av konsesjonskontrakter. Hovedfokuset vil imidlertid være på lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Departementet planlegger å utarbeide en helt ny veileder til de nye anskaffelsesreglene. Vi vil fremover publisere disse veiledningstekstene fortløpende på nettsidene våre etter hvert som de blir klare. Vi anbefaler derfor oppdragsgivere, leverandører og andre interesserte om å følge med på departementets sider om offentlige anskaffelser fremover.

Departementet har utarbeidet og lagt ut veiledning til følgende temaer:

Tekstene vil etter hvert bli samlet i et eget dokument som kan lastes ned og skrives ut. 

Det er videre gitt informasjon om elektronisk kommunikasjon og det europeiske egenerklæringsskjemaet.

Departementet vil kun legge ut veiledning til de nye anskaffelsesreglene elektronisk. Dette er for at departementets veiledning til anskaffelsesregelverket skal kunne endres, suppleres og utfylles fortløpende ved behov. På denne måten kan vi fremover sørge for at veiledningen er oppdatert i henhold til nye lover og forskrifter, ny rettspraksis fra EU-domstolen og norske domstoler, ny KOFA-praksis m.m.

Departementet mottar gjerne kommentarer og innspill til de nye veiledningstekstene. Vi gjør oppmerksom på at e-postadressen ikke er beregnet på spørsmål og at henvendelser ikke vil bli besvart. 

Veiledning til tidligere regelverk

Departementet har utarbeidet en veileder til det tidligere regelverket om offentlige anskaffelser. Veilederen går blant annet inn i anskaffelsesprosedyrene, elektronisk kommunikasjon, rammeavtaler, universell utforming, muligheten til å stille etiske krav i tillegg til å behandle grundig temaer som konkurranse med forhandling og avvisning. Veilederen ble sist oppdatert desember 2013.