Rikslønnsnemndas kjennelser 1995

Sak_1: Staten - Akademikernes Fellesorganisasjon.pdf

Sak_2: KS - Akademikernes Fellesorganisasjon.pdf

Sak_3: Oslo kommune - Akademikernes Fellesorganisasjon.pdf

Sak_4: Staten - Samarbeidsorganisasjonen Norsk Politiforbund og Lensmannsetatens Landslag.pdf

Til toppen