Tariffnemndas protokoll fra møte 20. desember 2010 – allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Osloregionen (elektro)

Tariffnemnda har 20. desember 2010 truffet vedtak om ikke å videreføre forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Osloregionen (elektro).

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. har Tariffnemnda 20. desember 2010 truffet vedtak om ikke å videreføre forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Osloregionen (elektro), fordi vilkårene for allmenngjøring ikke lenger er til stede.

 

Tariffnemnda legger til grunn at allmenngjøringsforskriften, som trådte i kraft 1. september 2005, har virket etter sin hensikt og ført til at utenlandske arbeidstakere har likeverdige lønns- og arbeidsvilkår med norske arbeidstakere innenfor forskriftens virkeområde. Nemnda legger særlig vekt på Arbeidstilsynets erfaring som viser at det ikke avdekkes ulovlige forhold blant utenlandske elektrikere. Det foreligger heller ikke opplysninger om andre forhold innenfor dette tariffområdet som i tilstrekkelig grad sannsynliggjør at bortfall av allmenngjøringsforsrkiften vil føre til at lønns- og arbeidsvilkårene vil bli vesentlig svekket.

 

Vedtaket er truffet med dissens fra Tariffnemndas medlem Knut Bodding (LO).

 

 

Oslo, 20. desember 2010

 

Håvard Holm 

Johan Kr. Øydegard
Steinar Holden
Knut Bodding
Margrethe Meder

 

Til toppen