Høring av endringer i smittevernloven: Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om å forlenge hjemlene i smittevernloven § 4-3 andre og tredje ledd, § 4-3a og kapittel 4A, som gir hjemmel for forskrifter om karantenehotell, isolering, smittekarantene og koronasertifikat.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 24.09.2021

Viser 1-100 av 2538 treff.

  • Side 1 av 26
  • Side 1 av 26