Statsbudsjettet 2021: Svalbard

Arbeidstilsynet

Regjeringen foreslår å styrke Arbeidstilsynet med 1 millioner kroner til aktivitet på Svalbard.

Drift av gruve 7

Det ventes årlige underskudd fra driften av Gruve 7 fremover. Den finansielle situasjonen er også påvirket av koronapandemien og vanninntrengingen i gruven tidligere i år. Regjeringen foreslår derfor at det bevilges 40 millioner kroner i tilskudd til Store Norske for å dekke det anslåtte driftsunderskuddet i Gruve 7 i 2021. Pengene skal bidra til at kraftverket i Longyearbyen har tilgang på stabil kullforsyning.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge 61,1 millioner kroner til skredsikring i Longyearbyen. Dette er viktig for å legge til rette for målet om å opprettholde norske samfunn på øygruppen.

Oppryddingsprosjekt Svea og Lunckefjell

Regjeringen foreslår at det for 2021 bevilges 412,8 millioner kroner til oppryddingsprosjektet i Svea og Lunckefjell. Disse pengene vil brukes til å videreføre oppryddingen i prosjektets andre fase (Svea 2A) og til å starte oppryddingen i prosjektets siste fase (Svea 2B).  

Svalbard museum

Regjeringen foreslår å bevilge 1,5 millioner kroner til Svalbard museum for å styrke museet og stimulere til økt aktivitet. Midlene er en del av regjeringens forslag til økte bevilgninger til museer og musikk- og scenekunstinstitusjoner som følge av pandemien.

Sysselmannen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Sysselmannen. Økningen skal blant annet gå til å etablere en stilling som påtalejurist hos Sysselmannen