Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av blant annet bosted og økonomi. Departementet styrer helse- og omsorgstjenesten gjennom et omfattende lovverk, årlige bevilgninger og ved hjelp av statlige etater, virksomheter og foretak.

Aktuelt nå

Mindre salt og mer fullkorn i matvarer som nøkkelhullsmerkes

Fra 1. mars 2015 stilles det strengere krav til matvarer som nøkkelhullmerkes. Nå blir det mindre salt, sukker og mettet fett og mer fullkorn i produktene.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og helsekomissær Vytenis Andriukaitis

Bent Høie i Brussel for å møte EUs helsekomissær

Antibiotikareistens, innsatsen mot ebola og merking av alkohol var på agendaen da helse- og omsorgsminister Bent Høie møtte EUs helsekomissær Vytenis Andriukaitis i Brussel 23. februar.

Standariserte tobakkspakkning

Foreslår standardiserte tobakkspakninger

Regjeringen sender på høring et forslag om at all tobakk som selges i Norge skal ha standardisert og reklamefri emballasje. Målet er å hindre at barn og unge begynner med tobakk.

Flere aktuelle saker fra departementet

Dokumenter

Statsbudsjettet 2015

Regjeringens forslag til budsjett på helse- og omsorgsområdet er om lag 174,2 milliarder kroner. Realveksten er om lag 3,2 milliarder kroner.

Meld. St. 11 (2014-2015)

Kvalitet og pasientsikkerhet

Regjeringen Solberg la høsten 2014 frem den første årlige meldingen til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet. Meldingen gir en overordnet beskrivelse av status og utfordringer for kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten for 2013.