Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av blant annet bosted og økonomi. Departementet styrer helse- og omsorgstjenesten gjennom et omfattende lovverk, årlige bevilgninger og ved hjelp av statlige etater, virksomheter og foretak.

Aktuelt nå

Standariserte tobakkspakkning

Høring:

Foreslår standardiserte tobakkspakninger

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring et forslag om at all tobakk som selges i Norge skal ha standardisert og reklamefri emballasje.

Forside rapport om palliasjon

Ny rapport om lindrende behandling

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har mottatt en ny rapport fra Helsedirektoratet om lindrende behandling og omsorg mot livet slutt. Rapporten beskriver status og utfordringer på feltet.

Ebola virus. Foto: Frederick A. Murphy/CDC

Norge legger om ebolainnsatsen

Norge har bidratt med mer enn en halv milliard kroner til ebolainnsatsen i Vest-Afrika. Antall nye smittede har nå gått veldig ned. Norge legger derfor om responsen i samarbeid med landenes myndigheter og FN. Det betyr også at norsk helsepersonell returnerer til Norge i slutten av mars.

Flere aktuelle saker fra departementet

Dokumenter

Statsbudsjettet 2015

Regjeringens forslag til budsjett på helse- og omsorgsområdet er om lag 174,2 milliarder kroner. Realveksten er om lag 3,2 milliarder kroner.

Meld. St. 11 (2014-2015)

Kvalitet og pasientsikkerhet

Regjeringen Solberg la høsten 2014 frem den første årlige meldingen til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet. Meldingen gir en overordnet beskrivelse av status og utfordringer for kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten for 2013.