Om Kommunal- og moderniseringsdepartementet

To statsråder og fire statssekretærer utgjør den politiske ledelsen av departementet. I tillegg har statsrådene hver sin politiske rådgiver. Departementsråden er den øverste faste embetsstillingen i departementet. Departementsråden avlaster og er rådgiver for statsråden, og samordner arbeidet i departementet. Kommunal‑ og moderniseringsdepartementet har ca. 380 ansatte. Departementet fungerer som et faglig sekretariat for politisk ledelse.