Organisering og ledelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsråden og fire statssekretærer utgjør den politiske ledelsen i Kommunal‑ og moderniseringsdepartementet. I tillegg har statsråden en politisk rådgiver. Departementsråden innehar den øverste faste embetsstillingen i departementet. Departementsråden avlaster og er rådgiver for statsråden, og samordner arbeidet i departementet.  Kommunal‑ og moderniseringsdepartementet har ca. 380 ansatte. Kort fortalt fungerer departementet som stab for statsråden.

Til toppen