Sekretariat for OECDs kontaktpunkt

Sekretariatet til Norges OECD Kontaktpunkt er administrativt underlagt Utenriksdepartementet (Næringspolitisk seksjon). Kontaktpunktet bistår norske myndigheter i å gjøre OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper kjent og behandler enkeltsaker uavhengig av regjeringen.

Sekretariatsleder er Cathrine Halsaa.

Se også sekretariatets nettsider.