Seksjon for utviklingspolitikk

Seksjon for utviklingspolitikk er navet for utviklingsspørsmål i departementet og utvikler og formulerer norsk utviklingspolitikk på oppdrag fra politisk ledelse. Seksjonens temaansvar inkluderer blant annet FNs bærekraftsmål, utdanning og global helse. Ansvaret for etatsstyring av Norad og Norec (tidligere Fredskorpset), samt koordinering av UDs forskningsinnsats ligger også i seksjonen.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Annette Abelsen.

Kontakt seksjonen: seksjon.for.utviklingspolitikk@mfa.no

Til toppen