Ekspedisjonssjef Merete Fjeld Brattested

E-post: merete.fjeld.brattested@mfa.no
Telefon: 23 95 01 32

Avdeling for FN og humanitære spørsmål