Avdelingsdirektør Kåre Stormark

E-post: kare.stormark@mfa.no
Telefon: 23 95 01 32

Avdeling for FN og humanitære spørsmål