Ekspedisjonssjef Johan C. Vibe

E-post: johan.vibe@mfa.no
Telefon: 23 95 02 46

Avdeling for kultur og protokoll