Merknader

Horten kommune

Finansnæringens hovedorganisasjon

Trondheim kommune - saksuttalelse

Felelsforbundet for sjøfolk

Arendal kommune - saksuttalelse

Norsk sykepleierforbund

Juridisk rådgivning for kvinner

Norsk redaktørforening

Norsk studentunion - saksuttalelse

Elverum kommune

Human-Etisk forbund

Ørsta kommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune - saksuttalelse

Askøy kommune - saksuttalelse

Akershus fylkeskommune - saksuttalelse

Arbeidsutvalget i Forum for hovedverneombudene i helseforetakene

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Statens seniorråd

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

AKSEPT – Stiftelsen Kirkens Bymisjon

Jussformidlingen

Norges Handikapforbund

Samferdselsdepartementet

Den norske kirke

Juss - Buss

Aksept - Senter for alle berørt av HIV

Hordaland fylkeskommune

Meland kommune

Næringslivets Hovedorganisasjon

Fylkesmannen i Aust-Agder

Landsorganisasjonen i Norge

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Austrheim kommune

Kommunal - og regionaldepartementet

Østfold fylkeskommune

Menneskerettsalliansen

Domstoladministrasjonen - Trondheim

Buskerud fylkeskommune

Larvik kommune

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Barneombudet

Bergen kommune; Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling

Oslo kommune; Byrådsavdeling for finans

Norges Døveforbund

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Den Norske Advokatforening

Seniorsaken

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Akademikerne

Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon

Norges Blindeforbund

Helsedirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Den norske kirke; Tunsberg Biskop

Justis - og politidepartementet

Politidirektoratet

Oslo politidistrikt

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Finansnæringens arbeidsgiverforening

Redd Barna

HivNorge

Universitetet i Oslo; Universitetsdirektøren

Hørselshemmedes landsforbund

Helse- og omsorgsdepartementet

Landslaget for offentlige pensjonister

Tromsø kommune

KS Bedrift

Kirkens Bymisjon

Kristne Friskolers Forbund

Stopp Diskrimineringen

Kvinnefronten

Synshemmede akademikeres forening

Unge funksjonshemmede

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Rødt

Innvandrernes landsorganisasjon

Reform - Ressurssenter for menn

ULOBA BA - andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Aleneforelderforeningen

Norsk Kvinnesaksforening

Rådet for funksjonshemmede i Oslo

Rådet for funksjonshemmede i Oslo - Bydel Frogner

Norske Kvinnelige Akademikere

Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon

Rogaland fylkeskommune

KS Bedrift

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Ålesund kommune

Kvinnegruppa Ottar

Fjell kommune

Senter for seniorpolitikk

Den norske kirke; Nord-Hålogaland biskop

Advokatforeningen

Regjeringsadvokaten

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Helse Nord RHF

Likestillingssenteret

Forum for lese- og skrivestøtte

Justis- og politidepartementet

Suldal kommune

Kommunesektorens interesse og arbeidsgiverorganisasjon KS

PARAT

Forum for lese og skrivestøtte

Uiniversitetet i Oslo

Uiniversitetet i Oslo, Juridisk fakultet

Sametinget

UNIO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Antirasistisk Senter

Fornyings-, administrasjons - og kirkedepartementet

Riksadvokaten

Ole Jørgen Anfindsen

Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat

Norges Rederiforbund

Os kommune