Rundskriv

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. På denne siden finner du en oversikt over rundskriv fra departementene.

Egen oversikt over rundskriv fra Finansdepartementetet

Viser 1851-1900 av 2072 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • M-41/1995 - Fylkeskvoter for tilskudd til drivstoffanlegg med beredskapslager på gårdsbruk 1995

  R-404 (12.06.1995)

  12.06.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-41/1995 R-404 Saksnr. 1995/04577 12. juni 1995 (erstatter M-27/94) Til alle Fylkesmennene, landbruksavdelingene, Kommunene Fylkeskvoter for tilskudd til drivstoffanlegg med beredskapslager på gårdsbruk 1995 Årsoppgave 1994 Etterspørselen

 • Vedlegg til rundskriv M-42/95 datert 12.06.95.

  12.06.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Vedlegg til rundskriv M-42/95 datert 12.06.95. Ny forskrift om innbetaling av skogavgift og mating av skogsvirke På bakgrunn av høringsuttalelsene skal departementet nedenfor gi en orientering om de vurderinger og konklusjoner som nå er vedtatt i

 • M-43/1995 - Lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova)

  R-406 (Juni 1995)

  06.06.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-43/1995 R-406 Saksnr. Saksnr. 999995 50189 DIJ Juni 1995 Til fylkesmennene, fylkeslandbruksstyrene, Statens Landbruksbank, tinglysingsdommerne og kommunene Rundskriv M-43/95 i PDF-format (2 mb) Vedlegg til

 • Vedlegg 3 til M-43/1995

  06.06.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Vedlegg 3 Delegasjon til kommunen fylkeslandbruksstyret, fylkesmannen og statens landbruksbank. Forskrift om saksbehandling i kommunen og om intern arbeidsdeling mellom fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen i saker etter lov 31. Mai 1974 nr. 19 (

 • Vedlegg 1 til M-43/1995

  06.06.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Vedlegg I Lovspeil gamal og ny jordlov Ny jordlov Gamal jordlov § 1 § 1 fyrste ledd § 2 § 2 fyrste og andre ledd § 3 fyste ledd § 3 og § 8 andre punktum § 4 § 3a § 5 fyste ledd, andre ledd, tredje ledd § 4 fyste ledd § 6 § 6 §7 § 4a § 8 § 53 § 9 §

 • Vedlegg 2 til M-43/1995

  06.06.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Vedlegg 2 Kort oversikt over endringer i lovtekst lov av 12. mai 1995, ny jordlov m.m. I oppsettet er endringene i forhold til tidligere lovtekst markert. Tekst i kursiv er ny. Flytting av bestemmelser og opphevinger er markert i kolonne 1.

 • M-42/1995 - Vedr.ny forskrift om innbetaling av skogavgift og måling av skogsvirke mv.

  R-405 (15.05.1995)

  15.05.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-42/1995 R-405 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/10978 12. juni 1995 Forskrift om innbetaling av skogavgift og måling av skogsvirke mv. Adresseliste Ny forskrift om innbetaling av skogavgift og

 • M-35/1995 - Om jordloven § 1

  R-398 (09.05.1995)

  09.05.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-35/1995 R-398 Saksnr. 999995 50219 DIK Juni 1995 Til fylkeslandbruksstyrene, BU-styrene, fylkesmennene og kommunene Rundskriv M-35/95 i PDF-format (6 mb) Jordlovens formål Landbruksdepartementet redegjør i dette

 • M-33/1995 - Kontroll av kode 132 mot leveranseregistret for slakt

  R-396 (08.05.1995)

  08.05.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-33/1995 R-396 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1995/03838 8. mai 1995 Til alle Fylkesmenn, landbruksavdelingen Kontroll av kode 132 mot leveranseregistret for slakt Etter kontroll av kode 132 mot

 • M-32/1995 - Gebyr for behandling av søknader om innførsel av hund og katt

  R-395 (27.04.1995)

  27.04.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-32/1995 R-395 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1995/03706 28. april 1995 Gebyr for behandling av søknader om innførsel av hund og katt Med hjemmel i forskrift om innkreving av gebyr for behandling av

 • M-30/1995 - Organisert beitebruk

  R-393 (10.04.1995)

  10.04.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-30/1995 R-393 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Sakser. 1995/03210 10. april 1995 Til Fylkesmannen, landbruksavdelingen, alle fylker Organisert beitebruk Det vises til rundskriv 1/95 datert 04.01.95 fra Erling

 • M-28/1995 - Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket Tak å dekke over gjødsellager

  R-391 (05.04.1995)

  05.04.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-28/1995 R-391 Saksnr. 1995/00560 5. april 1995 Fylkesmennene og kommunene Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket Tak/dekke over gjødsellager og eventuell disponering av denne plassen til andre formål. Vi viser til forskrift

 • M-27/1995 - Retningslinjer for bekjempelse av miltbrann

  R-390 (28.03.1995)

  28.03.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-27/1995 R-390 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1995/02836 23. mars 1995 Retningslinjer for bekjempelse av miltbrann Gitt av Landbruksdepartementet den 6.3.95 med hjemmel i § 34 i forskrift av 6.3.1995

 • M-26/1995 Nytt skjema M-0328 - for refusjon av avløserutgifter ved sykdom m.v.

  R-389 (27.03.1995)

  27.03.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-26/1995 R-389 Saksnr. 1995/02725 27. mars 1995 Til Fylkesmannens landbruksavdeling, Kommunen, Avløserlaget Nytt skjema M-0328 - for refusjon av avløserutgifter ved sykdom m.v. Vedlagt følger ny versjon av skjema M-0328 (søknad om

 • Rundskriv G-37/1995

  Rundskriv om endringer i forvaltningsloven mv

  23.03.1995 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G 37/95 Jnr.: 95/694 E Dato: 23. mars 1995 Rundskriv om endringer i forvaltningsloven m v Dette rundskrivet finnes som pdf-dokument.

 • M-17/1995 - Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket - kvoter for 1995

  R-381 (14.03.1995)

  14.03.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-17/1995 R-381 Saksnr. 1995/01517 14. mars 1995 Til Fylkesmennene og kommunene Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket Kvoter for 1995, endringer i forskrift, oversikt over bruk av midler i 1994 mm. Midler for 1995 - fylkeskvoter.

 • Tabell: Oversikt over løyvd tilskudd, investeringslån og rentelån i 1994 (Vedlegg til M-17/1995)

  14.03.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Tabell: Oversikt over løyvd tilskudd, investeringslån og rentelån i 1994 (i 1000 kr): Fylke Tilskudd Investeringslån Rentelån Østfold 3 239 423 326 Akershus og Oslo 4 667 437 418 Hedmark 6 009 731 597 Oppland 4 171 657 112 Buskerud 1 926 99 91

 • M-24/1995 - Tilskudd til restaurering av freda og verneverdige bygninger. Årsrapport 1994 og fylkeskvoter 1995

  R-387 (06. 03.1995)

  06.03.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-24/1995 R-387 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1995/02056 6. mars 1995 Til Fylkesmennene, landbruksavdelingene, Kommunene Tilskudd til restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket:

 • M-23/1995 - Tilskott til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap. Årsrapport 1994, retningslinjer og fylkeskvoter 1995

  R-386 (06.03.1995)

  06.03.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-23/1995 R-386 Saksnr. 1995/02052 6. mars 1995 Vedlegg: Årsrapport 1994 Til Fylkesmennene, landbruksavdelingene, Kommunene Tilskudd til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap - årsrapport 1994, retningslinjer og fylkeskvoter 1995

 • Vedlegg til M-23/1995: Årsrapport 1994

  06.03.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Vedlegg: Årsrapport 1994 Kvote Kvote Differanse Fylke 1994 1955 Øtfold 2 000 000 2 000 000 0 Akershus/Oslo 2 800 000 2 900 000 100 000 Hedmark 2 800 000 3 000 000 200 000 0ppland 2 200 000 2 300 000 100 000 Buskerud 2 200 000 2 200 000 0

 • M-22/1995 - Kulturlandskap - freda og verneverdige bygninger

  R-385 (03.03.1995)

  03.03.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-22/1995 R-385 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1995/02051 6. mars 1995 Til Fylkesmennene, landbruksavdelingene, Kommunene Kopi: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kulturlandskap - freda og

 • Dødsboskifte

  G-0203 B

  01.03.1995 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Innhold 1 Innledning 2 Skifterettens stedlige kompetanse 3 Oppbevaring av testamenter

  M-20/1995 - Autorisasjonskurs - økonomiske spørsmål og bruk av leger

  R-384 (24.02.1995)

  24.02.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-20/1995 R-384 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/05695 24. februar 1995 Til alle Fylkesmenn og kommuner, jordbruksetaten, Statskonsulenten i Plantevern, Landbruksforelaget Autorisasjonskurs -

 • M-16/1995 - Utbetaling av tilskudd til nydyrking, grøfting og jordbruksveger i 1995 av (kap.1140 og 1142)

  R-380 (24.02.1995)

  24.02.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-16/1995 R-380 Saksnr. 1995/01488 24. februar 1995 Til Fylkesmannen, landbruksavdelingene Utbetaling av tilskott til nydyrking, grøfting og jordbruksveger 1995 (kap. 1140 og kap. 1142) Tidligere år er landbruksavdelingene gitt

 • M-19/1995 - Søknadsskjema med veileder for søknad om støtte til bygdeutviklingstiltak

  R-383 (23.02.1995)

  23.02.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-19/1995 R-383 Saksnr. 1995/01709 23. februar 1995 M-14/95 (utgått) Ingen skjema vedlagt elektronisk Til Fylkesmennene, landbruksavdelingene, Kommunene Søknadsskjema med veileder for søknad om støtte til bygdeutviklingstiltak Det vises

 • M-15/1995 - Innsamling av brukt landbruksplast

  R-379 (21.02 1995)

  21.02.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-15/1995 R-379 Saksnr. 1994/10691 21. februar 1995 (erstatter M‑36/94) Til Fylkesmennene, Kommunene, Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag Kopi: Miljøverndepartementet, Folldal Gjenvinning a.s, Plastgjenvinning i Tydal A/S

 • M-12/1995 - Delegasjon av myndighet til å foreta helsemessig godkjenning av storfe og svin for inntak på avlsstasjon

  R-376 (07.02.1995)

  07.02.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-12/1995 R-376 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1995/01192 9. februar 1995 Til landets veterinærer, Norsk Rødt Fe og Norsvin Delegasjon av myndighet til å foreta helsemessig godkjenning av storfe og svin

 • Rundskriv F-14-95

  Felles stillingsstruktur for undervisnings- og forskningsstillinger ved høgskoler og universiteter Reglementer for opprykk til førsteamanuensis, førstelektor og førstebibliotekar

  01.02.1995 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-14-95 Felles stillingsstruktur for undervisnings- og forskningsstillinger ved høgskoler og universiteter Reglementer for opprykk til førsteamanuensis, førstelektor og førstebibliotekar

 • M-10/1995 - Miljøbasert næringsutvikling

  R-374 (23.01.1995)

  23.01.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-10/1995 R-374 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/09699 23. januar 1995 Vedlegg: Oversikt over virkemidler Til Fylkesmennene, Fylkeskommunene Kopi: Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren,

 • Vedlegg til M-10/1995: Økonomiske virkemidler

  23.01.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Vedlegg: Økonomiske virkemidler Hensiktsmessig og effektiv virkemiddelbruk er en grunnleggende forutsetning for økt måloppnåelse. Hovedutfordringen for arbeidet med miljøbasert næringsutvikling blir i større grad å se de ulike virkemidlene på

 • M-4/1995 - Tilskott til rydding av frukttrefelt 1995

  R-368 (16.01.1995)

  16.01.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-4/1995 R-368 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1995/00135 16. januar 1995 Til fylkesmennene, landbruksavdelinga og kommunane Tilskott til rydding av frukttrefelt 1995 Ved jordbruksoppgjeret i 1994 blei

 • M-5/1995 - Rundskriv om utforming og behandling av søknader ved etablering av dyreparker

  R-369 (09.01.1995)

  09.01.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-5/1995 R-369 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1995/00351 8. desember 1994 Rundskriv om utforming og behandling av søknader ved etablering av dyreparker Dyrevernloven setter i § 15 første ledd, forbud

 • Rundskriv H-20/95

  Tilbaketrekking av eldre rundskriv på plan- og bygningslovens område - Samlerundskriv for temaer vedrørende byggesaksbehandling som fremdeles er aktuelle

  07.01.1995 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Til Departementene Fylkesmennene Fylkeskommunene Kommunene Nr. H-20/95 Vår ref. 95/3907 B KFR Dato 28.06.1995 Tilbaketrekking av eldre rundskriv på plan- og bygningslovens område Samlerundskriv for temaer vedrørende byggesaksbehandling som fremdeles

 • M-7/1995 - Lov av 31. Mai 1974 nr. 19 om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven). Endring i forskrift om konsesjonsfrihet og saksbehandling

  R-371 (Jan. 1995)

  01.01.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-7/1995 R-371 Saksnr. 999994 50577 DIK Januar 1995 Det vises til rundskriv M-89/94. (ikke elektronisk) Til fylkesmennene, fylkeslandbruksstyrene, tinglysingsdommerne og kommunene Lov av 31. Mai 1974 nr. 19 om konsesjon og om forkjøpsrett

 • M-2/1995 - Forskrift om godkjente (reinavla) dyr av hestefamilien

  R-366 (01.01.1995)

  01.01.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-2/1995 R-366 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/10011 1, januar 1995 Forskrift om godkjente (reinavla) dyr av hestefamilien av 01.01.95 (utgått) Til alle Fylkesmenn, Landbruksavdelingen, Stiftelsen

 • M-91/1994 - Lov av 31. Mai 1974 nr. 19 om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved er verv av fast eiendom (konsesjonsloven) - unntak fra konsesjonsplikt i Finnmark

  (29.12.1994)

  29.12.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-91/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 99998850315 DIX Desember 1994 Til fylkesmennene, fylkeslandbruksstyrene, tinglysingsdommerne og kommunene Lov av 31. Mai 1974 nr. 19 om konsesjon og om

 • M-84/1994 - Avløserlag som har arbeidsgiveransvar - Forvaltning, regnskap, rapporter og tilsyn

  (28.12.1994)

  28.12.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-84/1994 Saksnr. 1994/11315 28.12.1994 Rundskrivet er lagt ut som PDF – les det her Avløserlag som har arbeidsgiveransvar – Forvaltning, regnskap, rapporter og tilsyn

 • M-82/1994 - Statsbudsjettet 1996 — budsjettframlegg frå fylkesveterinærane og Statens karantenestasjon

  (23.12.1994)

  23.12.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-82/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/11198 23.12.1994 Til Fylkesveterinærane og Statens karantenestasjon Statsbudsjettet 1996 – budsjettframlegg frå fylkesveterinærane og Statens

 • M-80/1994 - Statsbudsjettet 1996 — busdjettframlegg frå institusjonane/etatane

  (21.12.1994)

  21.12.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-80/1994 Før utskrift: Klikk på "fullt vindu" i høyre bildekant Saksnr. 199411196 21.12.1994 Til Institusjonar/etatar under Landbruksdepartementet Statsbudsjettet 1996 – busdjettframlegg frå institusjonane/etatane Rundskrivet er lagt ut

 • M-85/1994 - Produksjonstillegg i jordbruket - søknadsomgangen 10.01. 1995

  (20.12.1994)

  20.12.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-85/1994 Saksnr. 1994/11417 20.12.1994 Til Fylkesmenn, landbruksavdelingen, Kommunen, landbruksforvaltningen Produksjonstillegg i jordbruket - søknadsomgangen 10.01. 1995 I samband med søknad om produksjonstillegg 10.01.1994 vil ein gjere

 • M-86/1994 - Statsregnskapet 1994

  (20.12.1994)

  20.12.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-86/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/11664 20.12.1994 Til Samtlige institusjoner under Landbruksdepartementet Statsregnskapet 1994 Rundskrivet er lagt ut som PDF – les det her

 • Endring i rundskriv av 1. april 1993 - Retningslinjer ved saksbehandling og tildeling av konsesjoner etter kontinentalsokkelloven

  Rundskriv NOE 94/5208-23

  20.12.1994 Rundskriv Nærings- og fiskeridepartementet

  DET KONGELIGE NÆRINGS- OG ENERGIDEPARTEMENT KONTOR: PLØENS GT. 8 - TLF. 22 34 90 90 - TELEFAX 22 34 95 25165 POSTADRESSE: POSTBOKS 8148 DEP., 0033 OSLO - TELEKS 21486 OEDEP N Til: Samtlige fylkeskommuner med unntak av Hedmark og Oppland Dato:

 • M-87/1994 - Endring av beregningen av forholdstallet ved for svak drift, for søknadsomgangen pr. 31.07.94

  (19.12.1994)

  19.12.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-87/1994 Saksnr. 1994/11694 19.12.1994 Til alle Fylkesmenn, landbruksavdelingen, Kommuner, landbruksforvaltningen Endring av beregningen av forholdstallet ved for svak drift, for søknadsomgangen pr. 31.07.94 Det er gjort endringer i

 • M-81/1994 - Statsbudsjettet 1996 — budsjettframlegg frå forsknings- og utdanningsinstitusjonane

  (13.12.1994)

  13.12.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-81/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/11197 13.12.1994 Til Forsknings- og utdanningsinstitusjonar under Landbruksdepartementet Statsbudsjettet 1996 – budsjettframlegg frå forsknings- og

 • M-79/1994 - Statsbudsjettet 1996 — budsjett — framlegg frå fylkesmannen si landbruksavdeling

  (09.12.1994)

  09.12.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-79/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/11074 09.12.1994 Til fylkesmennene Statsbudsjettet 1996 – budsjett – framlegg frå fylkesmannen si landbruksavdeling Rundskrivet er lagt ut som PDF –

 • M-90/1994 - Omleggingstilskudd til økologisk landbruk 1995

  (29.12.1994)

  09.12.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-90/1994 Saksnr. 1994/11980 29.12.1994 Til alle kommuner, Alle fylkesmenn, landbruksavdelingen, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio, Statens landbrukstilsyn Omleggingstilskudd til økologisk landbruk 1995 Ved årets

 • M-83/1994 - Statsbudsjettet 1996 — budsjettframlegg frå jordkskifteverket

  (09.12.1994)

  09.12.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-83/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/11200 09.12.1994 Til Fylkesjordskiftekontora, jordskifteoverrettane, landskonsulentane og Jordskiftekontoret på Ås Statsbudsjettet 1996 – budsjettframlegg

 • Rundskriv H-30/94

  Kommuneloven - Uttalelser fra departementet i tolkningsspørsmål

  07.12.1994 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • M-89/1994 - Endringer i lov av 31. Mai 1974 nr. 19 om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven). Endring i bestemmelsene om delegasjon. Endring i forskriftene.

  (Desember 1994)

  30.11.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-89/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 999994 50577 DIK Desember 1994 Til fylkesmennene, fylkeslandbruksstyrene, tinglysingsdommeme og kommunene Endringer i lov av 31. Mai 1974 nr. 19 om konsesjon og

 • M-75/1994 - Refusjon av administrasjonsutgifter for avløserlag

  (10.11.1994)

  10.11.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-75/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/09735 10.11.1994 Rundskrivet er lagt ut som PDF. Les det her. Refusjon av administrasjonsutgifter for avløserlag

Til toppen