Rundskriv

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. På denne siden finner du en oversikt over rundskriv fra departementene.

Egen oversikt over rundskriv fra Finansdepartementetet

Viser 1801-1850 av 2051 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Vedlegg 2 til M-11/1996

  08.03.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Vedlegg 2: Foreløpig rapport for disponering av tilskuddsmidler til restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket. Sendes innen 15.09.96. Adresse: Landbruksdepartementet, landbrukspolitisk avdeling, PB 8007 Dep,0030 OSLO Sum innvilget

 • Vedlegg 1 til M-11/1996

  08.03.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Vedlegg 1: Midler til disposisjon i fylkene fra tilskudd til restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket. Fylkesmannen Kvote 95 Overført 96 Fylkeskvoter 96 Tildisposisjon 96 Østfold 600000 0 1 000000 1 000000 Oslo og Akershus 400000

 • M-11/1996 - Tilskudd til restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket

  R-453 (08.03.1996)

  08.03.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-11/1996 R-453 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1996/01222 8. mars 1996 Vedlegg 1: Oversikt over midler til disposisjon over freda og verneverdige bygninger i 1996 Vedlegg 2:

 • M-15/1996 - Ferie og fritidsordningen. Nye rutiner for elektronisk dokumentasjon

  R-457 (28.02.1996

  28.02.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-15/1996 R-457 Saksnr. 1996/00696 28. februar 1996 Til Fylkesmenn, Landbruksavd. Kommuner, Avløserlag, Avløserutvalg Kopi til: NIT HAMAR, Riksrevisjonen, NAM Ferie- og fritidsordningen. Nye rutiner for elektronisk dokumentasjon

 • Vedlegg 2 M-3/96

  23.02.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Vedlegg 2 Skjema for faste og tidsavgrensa organiserte stillingar pr. 1. mai 1996. Talet på heimlar Tidsavgrensa Kode Nemning for stillinga Ltr. Faste 2 år 4 år Gr. I Departementsråd Direktør/eksp. sjef/etatsjef

 • M-13/1996 - Delegering av kompetanse til Statens Kornforretning

  R-455 (16.02.1996)

  16.02.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-13/1996 R-455 Saksnr. 1996/00542 16. februar 1996 Til Fylkesmenn, landbruksavdelingen, Kommunar, landbruksforvaltningen, Avløysarlag, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, NIT, Grovforsenteret, Selskapet for Norges Vel,

 • M-9/1996 - Klageavgjørelser og uttalelser etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold i 1995

  R-451 (19.01.1996)

  19.01.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-9/1996 R-451 Saksnr. 1996/00324 7. februar 1996 M-37/1995 (utgått) Til alle fylkesmenn Klageavgjørelser og uttalelser etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold i 1995 1. Innledning Dette rundskrivet refererer de

 • M-7/1996 - Tilskudd til rydding av frukttrefelt 1996

  R-449 (18.01.1996)

  18.01.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-7/1996 R-449 Saksnr. 1996/00258 18. januar 1996 Til fylkesmennene, landbruksavdelinga og kommunane Tilskott til rydding av frukttrefelt 1996 Ved jordbruksoppgjeret i 1995 blei det sett av 2 mill. kroner til ordninga for 1996. Ordninga er

 • M-4/1996 - Utbetaling av tilskudd til nydyrking grøfting og jordbruksveier i 1996 (kap. 1140 og 1142)

  R-446 (18.01.1996)

  18.01.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-4/1996 R-446 Saksnr. 1996/00171 18. januar 1996 Til Fylkesmannen, landbruksavdelingene Utbetaling av tilskudd til nydyrking, grøfting og jordbruksveger 1996 (kap. 1140 og kap. 1142) Tidligere år er landbruksavdelingene gitt utbetalings

 • Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82

  15.01.1996 Rundskriv Klima- og miljødepartementet

  Tilsvarer tidligere rundskriv T-5/92, med visse endringer/suppleringer, bl.a. når det gjelder: Snøscooterkjøring for funksjonshemmede Motorferdsel i reiselivssammenheng Kommunale planer for motorferdsel Du kan også laste ned rundskrivet

 • M-6/1996 - Retningslinjer for tuberkulintesting av råner før og etter innsett på avlsstasjon

  R-448 (11.01.1996)

  11.01.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-6/1996 R-448 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1996/00037 29. januar 1996 Retningslinjer for tuberkulintesting av råner før og etter innsett på avlsstasjon 1 Testing jfr. instruks for kontroll med dyr

 • M-3/1996 - Statsbudsjettet 1997 - Budsjettforslag fra forskningsinstituttene

  R-445 (09.01.1996)

  09.01.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-3/1996 R-445 Saksnr. 1996/00148 23. februar 1996 Vedlegg 1 Tilpasset rapporteringsskjema for den aktuelle institusjon/etat Vedlegg 2 Skjema for tidsavgrensa organiserte stillingar pr. 1. mai 1996 Til NILF, NISK Innleiing

 • M-2/1996 - Omleggingstilskudd til økologisk landbruk 1996 - Forskriftsendring

  R-444 (05.01.1996)

  05.01.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-2/1996 R-444 Saksnr. 1995/05867 5. januar 1996 Til Alle fylkesmenn, landbruksavdelinger, Alle kommuner, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag, Debio, Statens landbrukstilsyn Kopi: Rådgivende utvalg for økologisk landbruk

 • M-77/1995 - Administrasjonstilskudd til avløserlag

  R-440 (21.12.1995)

  21.12.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-77/1995 R-440 Saksnr. 1995/9468 21. desember 1995 Til Fylkesmannen, Land bruksavdelingen Administrasjonstilskudd til avløserlag Beregningsmåten for administrasjonstilskudd til avløserlag blir lagt om fra 1.1.1996.

 • M-76/1995 - Endring i Forskrift om bruk m.v. av skogavgift

  R-439 (18.12.1995)

  18.12.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-76/1995 R-439 Saksnr. 1994/10978 18.desember 1995 Endret forskrift om bruk m.v. av skogavgift, fastsatt av departementet den 18. desember 1995.(utgått) Til Fylkesmennene, Landbruksavdelingen, Kommunene, Skattedirektoratet, Norges

 • M-74/1995 - Forskrift om tilskudd til utjevning av kostnadene ved inseminering

  R-437 (08.12.1995)

  08.12.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-74/1995 R437 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1995/00319 8. desember 1995 Forskrift om tilskott til utjevning av kostnadene ved inseminering. (utgått) Til Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag,

 • M-71/1995 - Valg av allmenningsstyre etter bygdeallmenningsloven og statsallmenningsloven - enkelte spørsmål knyttet til valgordningen

  R-434 (28.11.1995)

  28.11.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-71/1995 R-434 1993/11688 28. november 1995 Til Bygdeallmenningene og Statsallmenningene Valg av allmenningsstyre etter bygdeallmenningsloven og statsallmenningsloven - enkelte spørsmål knyttet til valgordningen. 1. Innledning. I

 • Vedlegg til M-71/1995 - Rapport fra arbeidsgruppe til å gjennomgå uttalelser fra allmenningene

  28.11.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Vedlegg til M-71/1995 - Erfaringer med ny valgordning Rapport fra arbeidsgruppe til å gjennomgå uttalelser fra allmenningene I brev av 17.02.95 ba Norsk Almenningsforbund de enkelte allmenninger rapportere sine erfaringer/påpeke uklarheter og

 • M-68/1995 - Vedr.forskrift for tilskudd til veilednings- og informasjonsprosjekter innen økologisk landbruk

  R-431 (20.11.1995)

  20.11.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-68/1995 R-431 Saksnr. 1995/03324 20. november 1995 Vedlegg: Forskrift for veilednings- og informasjonsprosjekter innen økologisk landbruk (utgått) Til Alle kommuner, Alle fylkesmenn, landbruksavdelingen, Norges Bondelag, Norsk Bonde og

 • M-67/1995 - Statsbudsjettet 1997 - Budsjettframlegg fra fylkesmannen si landbruksavdeling

  R-430 (17.11.1995)

  17.11.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-67/1995 R-430 Saksnr. 1995/98509 17. november 1995 Vedlegg ‑ Oversikt over arbeidsoppgavene sin plassering i tabell 1A og 2A Til fylkesmennene Innleiing Landbruksdepartementet gir med dette rundskrivet generelle retningsliner

 • Vedlegg m.67-95

  17.11.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Vedlegg Oversikt over arbeidsoppgavene Dette vedlegget er ikkje utfyllande når det gjeld FMLA sine arbeidsoppgaver. Det er formålet med arbeidsoppgavene som skal være førande for kor tidsbruken skal førast. Landbruksbasert naeringsutvikling Jordbruk

 • M-70/1995 - Forskrift om tilskudd til refusjon av slakteverdiog destruksjonsutgifter i forbindelse med pålagt nedslakting på grunn av Scrapie

  R-433 (16.11.1995)

  16.11.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-70/1995 R-433 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1995/06110 16. november 1995 (Forskrift utgått) Til Norges bondelag, Norsk bonde- og småbrukarlag, Omsetningsrådet, Norsk kjøtt, Kjøttbransjens

 • Rundskriv G-100/95

  10.11.1995 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Forskrift om tinglysing ved bruk av EDB

 • M-64/1995 - Avlingsmengder - prognoser for 1995

  R-427 (24.10.1995)

  24.10.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-64/1995 R-427 Saksnr. 1995/08051 24. oktober 1995 Til Fylkesmennene, Landbruksavdelingen, jordbruksetaten, Statistisk sentralbyrå, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Landbrukets priscentral, Statens Kornforretning,

 • M-61/1995 - Virus-encephalopati og retinopati hos oppdrettsfisk

  R-424 (22.09.1995)

  22.09.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-61/1995 R-424 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1995/07365 3. oktober 1995 Til alle landets veterinærer Virus-encephalopati og retinopati hos oppdrettsfisk Opplysninger fra SVF og SVL viser at det har

 • M-56/1995 - Ny forskrift om tilskott til kontraktproduksjon av konsumegg

  R-419 (15.09.1995)

  15.09.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-56/1995 R-419 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1995/05035 15. september 1995 Forskrift om tilskott til kontraktproduksjon av konsumegg (utgått) Til alle Fylkesmenn, landbruksavdelingen, Styringsgruppen

 • M-54/1995 - Forskrift for gjødslingplanlegging

  R-417 (18. 08.1995)

  18.08.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-54/1995 R-417 Saksnr. 1995/00661 18. august 1995 Forskrift for gjødslingsplanlegging (utgått) Til Fylkesmennene, Kommunene, Landbrukets Forsøksringer, Miljøverndepartementet, Kommunaldepartementet, Finansdepartementet, Kommunenes

 • M-31/1995 - Kontroll av veterinære reiser

  R-394 (28.07.1995)

  28.07.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-31/1995 R-394 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1995/03666 28. juli 1995 Brev datert 12.12.90 (ikke vedlagt i elektronisk form) Forskrift om tilskott til nedskriving av utgifter til skyssgodtgjørelse og

 • Regelverk for statens anskaffelsesvirksomhet - nytt krav om fremleggelse av skatteattest

  Rundskriv K-2/95

  28.07.1995 Rundskriv Nærings- og fiskeridepartementet

  NÆRINGS- OG ENERGIDEPARTEMENTET RUNDSKRIV K-2/95 28.7.1995 TIL DEPARTEMENTENE OG RIKSREVISJONEN REGELVERK FOR STATENS ANSKAFFELSESVIRKSOMHET -NYTT KRAV OM FREMLEGGELSE AV SKATTEATTEST 1 INNLEDNING Regjeringen har i nasjonalbudsjettet for 1995 rettet

 • M-36/1995 - Godkjente laboratorier i henhold til forskrift transport av animalsk avfall og anlegg som behandler animalsk avfall

  R-399 (07. 07.1995)

  07.07.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-36/1995 R-399 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1995/03990 7. juli 1995 Til Alle landets veterinærer, Alle KNT, SVL, Pelsdyrnæringens laboratorium Godkjente laboratorier i henhold til forskrift om

 • M-47/1995 - Tilskott til endret jordarbeiding mm.Forskrifter, kommentarer og kvoter for 1995

  R-410 (06.07.1995)

  06.07.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-47/1995 R-410 Saksnr. 1995/05217 6. juli 1995 Til Fylkesmennene og kommunene Tilskott til endret jordarbeiding mm Forskrift, kommentarer og kvoter for 1995 1 Innledning Under årets jordbruksoppgjør ble det vedtatt å videreføre ordningen

 • M-48/1995 - Vedr ny forskrift om tilskott til kontraktproduksjon av konsumegg

  R-411 (23.06.1995)

  23.06.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-48/1995 R-411 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1995/05035 23. juni 1995 Forskrift om tilskott til kontraktproduksjon av konsumegg, 23.06.95 (utgått) Til alle Fylkesmenn, landbruksavdelingen,

 • M-44/1995 - Ringtest 1995 - resultater norske laboratorier

  R-407 (19.06.1995)

  19.06.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-44/1995 R-407 Saksnr. 1994/00397 19. juni 1995 (Erstatter M-39/94) Til alle Forsøksringene, fylkesmennenes landbruksavdelinger, kommunene, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, deltakende norske laboratorier Ringtest 1995 -

 • M-41/1995 - Fylkeskvoter for tilskudd til drivstoffanlegg med beredskapslager på gårdsbruk 1995

  R-404 (12.06.1995)

  12.06.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-41/1995 R-404 Saksnr. 1995/04577 12. juni 1995 (erstatter M-27/94) Til alle Fylkesmennene, landbruksavdelingene, Kommunene Fylkeskvoter for tilskudd til drivstoffanlegg med beredskapslager på gårdsbruk 1995 Årsoppgave 1994 Etterspørselen

 • Vedlegg til rundskriv M-42/95 datert 12.06.95.

  12.06.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Vedlegg til rundskriv M-42/95 datert 12.06.95. Ny forskrift om innbetaling av skogavgift og mating av skogsvirke På bakgrunn av høringsuttalelsene skal departementet nedenfor gi en orientering om de vurderinger og konklusjoner som nå er vedtatt i

 • M-43/1995 - Lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova)

  R-406 (Juni 1995)

  06.06.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Lov av 12. Mai 1995 nr. 23 om jord ( jordlova). Delegasjon til kommunen, fylkesmannen, fylkeslandbruksstyret og statens landbruksbank. Forskrift om saksbehandling i kommunen og om intern arbeidsdeling mellom fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen i

 • M-42/1995 - Vedr.ny forskrift om innbetaling av skogavgift og måling av skogsvirke mv.

  R-405 (15.05.1995)

  15.05.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-42/1995 R-405 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/10978 12. juni 1995 Forskrift om innbetaling av skogavgift og måling av skogsvirke mv. Adresseliste Ny forskrift om innbetaling av skogavgift og

 • M-35/1995 - Om jordloven § 1

  R-398 (09.05.1995)

  09.05.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

 • M-33/1995 - Kontroll av kode 132 mot leveranseregistret for slakt

  R-396 (08.05.1995)

  08.05.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-33/1995 R-396 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1995/03838 8. mai 1995 Til alle Fylkesmenn, landbruksavdelingen Kontroll av kode 132 mot leveranseregistret for slakt Etter kontroll av kode 132 mot

 • M-32/1995 - Gebyr for behandling av søknader om innførsel av hund og katt

  R-395 (27.04.1995)

  27.04.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-32/1995 R-395 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1995/03706 28. april 1995 Gebyr for behandling av søknader om innførsel av hund og katt Med hjemmel i forskrift om innkreving av gebyr for behandling av

 • M-30/1995 - Organisert beitebruk

  R-393 (10.04.1995)

  10.04.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-30/1995 R-393 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Sakser. 1995/03210 10. april 1995 Til Fylkesmannen, landbruksavdelingen, alle fylker Organisert beitebruk Det vises til rundskriv 1/95 datert 04.01.95 fra Erling

 • M-28/1995 - Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket Tak å dekke over gjødsellager

  R-391 (05.04.1995)

  05.04.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-28/1995 R-391 Saksnr. 1995/00560 5. april 1995 Fylkesmennene og kommunene Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket Tak/dekke over gjødsellager og eventuell disponering av denne plassen til andre formål. Vi viser til forskrift

 • M-27/1995 - Retningslinjer for bekjempelse av miltbrann

  R-390 (28.03.1995)

  28.03.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-27/1995 R-390 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1995/02836 23. mars 1995 Retningslinjer for bekjempelse av miltbrann Gitt av Landbruksdepartementet den 6.3.95 med hjemmel i § 34 i forskrift av 6.3.1995

 • M-26/1995 Nytt skjema M-0328 - for refusjon av avløserutgifter ved sykdom m.v.

  R-389 (27.03.1995)

  27.03.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-26/1995 R-389 Saksnr. 1995/02725 27. mars 1995 Til Fylkesmannens landbruksavdeling, Kommunen, Avløserlaget Nytt skjema M-0328 - for refusjon av avløserutgifter ved sykdom m.v. Vedlagt følger ny versjon av skjema M-0328 (søknad om

 • Rundskriv G-37/1995

  Rundskriv om endringer i forvaltningsloven mv

  23.03.1995 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G 37/95 Jnr.: 95/694 E Dato: 23. mars 1995 Rundskriv om endringer i forvaltningsloven m v Dette rundskrivet finnes som pdf-dokument.

 • M-17/1995 - Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket - kvoter for 1995

  R-381 (14.03.1995)

  14.03.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-17/1995 R-381 Saksnr. 1995/01517 14. mars 1995 Til Fylkesmennene og kommunene Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket Kvoter for 1995, endringer i forskrift, oversikt over bruk av midler i 1994 mm. Midler for 1995 - fylkeskvoter.

 • Tabell: Oversikt over løyvd tilskudd, investeringslån og rentelån i 1994 (Vedlegg til M-17/1995)

  14.03.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Tabell: Oversikt over løyvd tilskudd, investeringslån og rentelån i 1994 (i 1000 kr): Fylke Tilskudd Investeringslån Rentelån Østfold 3 239 423 326 Akershus og Oslo 4 667 437 418 Hedmark 6 009 731 597 Oppland 4 171 657 112 Buskerud 1 926 99 91

 • M-24/1995 - Tilskudd til restaurering av freda og verneverdige bygninger. Årsrapport 1994 og fylkeskvoter 1995

  R-387 (06. 03.1995)

  06.03.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-24/1995 R-387 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1995/02056 6. mars 1995 Til Fylkesmennene, landbruksavdelingene, Kommunene Tilskudd til restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket:

 • M-23/1995 - Tilskott til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap. Årsrapport 1994, retningslinjer og fylkeskvoter 1995

  R-386 (06.03.1995)

  06.03.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-23/1995 R-386 Saksnr. 1995/02052 6. mars 1995 Vedlegg: Årsrapport 1994 Til Fylkesmennene, landbruksavdelingene, Kommunene Tilskudd til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap - årsrapport 1994, retningslinjer og fylkeskvoter 1995

 • Vedlegg til M-23/1995: Årsrapport 1994

  06.03.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Vedlegg: Årsrapport 1994 Kvote Kvote Differanse Fylke 1994 1955 Øtfold 2 000 000 2 000 000 0 Akershus/Oslo 2 800 000 2 900 000 100 000 Hedmark 2 800 000 3 000 000 200 000 0ppland 2 200 000 2 300 000 100 000 Buskerud 2 200 000 2 200 000 0

Til toppen