Rundskriv

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. På denne siden finner du en oversikt over rundskriv fra departementene.

Egen oversikt over rundskriv fra Finansdepartementet

Viser 1751-1800 av 2085 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • G-39/98

  Dekning av flytteutgifter for vernepliktige leger mm

  22.04.1998 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-39/98 DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT Rundskriv G-39/98 98/01744 B-S AHO/ros 22.04.1998 Siviltjenesteadministrasjonen – Dillingøy Siviltjenesteadministrasjonen - Hustad Dekning av flytteutgifter for vernepliktige leger mm -

 • M-9/1998 - Tilskudd til miljørettet omlegging i kornområder - kvoter 1998

  R-612 (06.04.1998)

  06.04.1998 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-9/1998 R-612 Saksnr. 1998/01109 6. april 1998 Til fylkesmennene og kommunene Tilskudd til miljørettet omlegging i kornområder - kvoter 1998 Vi viser til Forskrift for miljørettet omlegging i kornområder med kommentarer, av 04.12.96.(

 • M-8/1998 - Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket/BU-ordningen

  R-611 (06.04.1998)

  06.04.1998 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-8/1998 R-611 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1998/01028 6. april 1998 Fylkeskommunene og kommunene, Fylkesmennene og BU-styrene, Statens landbruksbank Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket /

 • G-29/98

  Rettsgebyrloven og rettsgebyrforskriften

  01.04.1998 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-29/98 Jnr. 96/678 C-J KS 1 april 1998 Til Domstolene Namsmennene Advokatene m.fl. Rettsgebyrloven og rettsgebyrforskriften Lov 17 desember 1982 nr. 86 og forskrift 15 februar 1983 nr. 86 med senere endringer Les hele

 • Rundskriv F-036-98

  Informasjon fra skolen til barnets foreldre når disse ikke bor sammen (25.03.98)

  26.03.1998 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-036-98 Saksnr. 98/1905 25.03.1998 Fylkesmennene Statens utdanningskontorer Fylkeskommunene Kommunene Private grunnskoler Lærerorganisasjonene Informasjon fra skolen til barnets foreldre når disse ikke bor sammen I de fleste grunnskoler

 • Særavtale om tilpassning til hovedtariffavtalens fellesbestemmelser og ferieloven for skoleverket

  24.03.1998 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Særavtale om tilpassning til hovedtariffavtalens fellesbestemmelser og ferieloven for skoleverket Innhold 1. Tilpasning til lønnsregulativets fellesbestemmelser for skoleverket 2. Tilpasning til ferieloven 2.1. Generelt 2.1.1. Feriepenger og

 • Særavtale om sensorgodtgjøring m.m. i grunnskolen og den videregående skolen

  24.03.1998 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Særavtale om sensorgodtgjøring m.m. i grunnskolen og den videregående skolen Innhold 1. DEN VIDEREGÅENDE SKOLEN 1.1. Godtgjøring for sensor fastsettes på grunnlag av følgende prinsipper: 1.1.1. Timelønn 1.1.2. Tid som medgår til sensurering 1.1.3.

 • M-7/1998 - Økologisk landbruk - Debios driftsregler for landbruksproduksjon 1998

  R-609 (16.03.1998)

  16.03.1998 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-7/1998 R-609 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1997/03753 16. mars 1998 Erstatter rundskriv M-1/97 Til Alle fylkesmenn, landbruksavdelingen, Alle kommunale landbrukskontor, Alle Fylkesveterinærer,

 • Rundskriv H-01/98

  Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi februar 1998

  16.03.1998 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi februar 1998 Rundskriv nr. H-1/98 Februar 1998 Forord Det tekniske beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi legger med dette fram Utvalgets

 • M-6/1998 - Tilskott til rydding, planting og kvalitetstiltak i frukttrefelt fordeling av fylkeskvoter for 1998

  R-610 (09.03.1998)

  09.03.1998 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-6/1998 R-610 Saksnr. 1998/00862 09.03.1998 Til Fylkesmennene, landbruksavdelingen Kommunene Statens Landbruksbank Tilskott til rydding, planting og kvalitetstiltak i frukttrefelt - fordeling av fylkeskvoter for 1998 Ved

 • Rundskriv H-18/98

  Statsbudsjettet kap 551 post 51 tilrettelegging for næringsutvikling

  04.03.1998 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • G-28/98

  Rundskriv - dokumentinnsyn når forvaltningsloven §§ 18 flg ikke gjelder - Informasjon om parters mulighet til å påberope seg offentlighetsloven

  26.02.1998 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-28/98 Snr: 98/690 E 26 februar 1998 Samtlige departementer Samtlige direktorater Samtlige fylkesmenn Samtlige fylkeskommuner Samtlige kommuner Kommunenes Sentralforbund Rundskriv - dokumentinnsyn når forvaltningsloven §§ 18 flg ikke

 • M-4/1998 - Tilskudd til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap med freda og verneverdige bygninger.

  R-607 (23.02.1998)

  23.02.1998 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-4/1998 R-607 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 98/00564 23.02.1998 Til Alle fylkesmenn, landbruksavdelingene, saksbehandlere og regnskapsansvarlige Kommunene Statens landbruksbank Tilskudd til spesielle

 • M-3/1998 - Statsbudsjettet 1999 - budsjettrundskriv. Retningslinjer for utforming av budsjettforslag fra fylkesmannen, kap 1102

  R-597 (02.02.1998)

  02.02.1998 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-3/1998 R-597 Saksnr. 1997/04635 2. februar 1998 Vedlegg Til fylkesmennene Statsbudsjettet 1999 - budsjettrundskriv. Retningslinjer for utforming av budsjettforslag fra fylkesmannen, kap 1102 Innledning . Landbruksdepartementet gir med

 • G-12/98

  Delegasjon av kompetanse til å anmelde straffbare forhold til påtalemyndigheten

  28.01.1998 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-12/98 DET.KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT Rundskriv G-12/98 98/00562 B-S KN/sol 16.01.1998 SAD og SAH Delegasjon av kompetanse til å anmelde straffbare forhold til påtalemyndigheten Siviltjenesteadministrasjonene tildeles med dette

 • G-8/98

  Uttransportering av utlendinger etter vedtak truffet i medhold av utlendingslovgivningen

  27.01.1998 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-8/98 J.nr. 97/05393 FP1 JE/hs 16.01.1998 Til: Politimestrene Landsdelspolitimestrene Sjefen for Kriminalpolitisentralen Sjefen for Politiets overvåkningstjeneste Utlendingsdirektoratet Advokatforeningen Uttransportering av utlendinger

 • G-7/98

  Endringer i barneloven - blankett 51.11 om erkjennelse av farskap

  26.01.1998 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-7/98 Saksnr. 98/00205 C-J 26. januar 1998 Lagmannsrettene By- og herredsrettene Endringer i barneloven - blankett 51.11 om erkjennelse av farskap Lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) er endret ved lov av 13. juni 1997

 • Rundskriv F-004-98

  Endring av forskrifter til lov om voksenopplæring (09.01.98)

  09.01.1998 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-004-98 Saksnr. 98/9 - 98/137 09.01.1998 Frittstående fjernundervisningsinstitusjoner De tilskuddsberettigede studieforbund Norsk forbund for fjernundervisning Voksenopplæringsforbundet Norsk Fjernundervisning Norsk voksenpedagogisk

 • Rundskriv H-13/98

  Kommuneloven - Fortolkninger fra departementet

  01.01.1998 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Fst 6/97

  Behandling av varetektsinnsatte - herunder særlige tiltak for varetektsinnsatte ilagt restriksjoner

  29.12.1997 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Fengselsstyret rundskriv Fst 6/97 Jnr. 96/2245 614.5 D UMV/zq 29.12.1997 Fengselsdirektøren Kontorsjefen Kriminalomsorg i frihet Behandling av varetektsinnsatte - herunder særlige tiltak for varetektsinnsatte ilagt restriksjoner Innledning

 • T-5/97 Fareområder

  Arealplanlegging og utbygging i fareområder

  27.11.1997 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • M-32/1997 - Tilskudd i skogavgiftssaldo

  R-603 (25.11.1997)

  25.11.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-32/1997 R-603 Saksnr. 1997/04672 25. november 1997 Til Fylkesmannen, Landbruksavdelingen Kopi : Skattedirektoratet Tilskudd i skogavgiftssaldo Skogavgiftsregnskapet baserer seg på at tilskudd godskrevet skogavgiftskonto skal utbetales

 • F-122-97

  Endring av forskrift av 20. desember 1996 nr. 1335 til Lov om voksenopplæring vedrørende tilskudd, regnskap, revisjon og kontroll (11.11.97)

  11.11.1997 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-122-97 Saksnr. 97/7260 11.11.1997 Erstatter F-115-96 og F-025-97 Frittstående fjernundervisningsinstitusjoner De tilskuddsberettigede studieforbund Norsk Forbund for Fjernundervisning Norsk Fjernundervisning Norsk Voksenpedagogisk

 • M-30/1997 - Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket - kvoter for 1997

  R-566 (28.10.1997)

  28.10.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-30/1997 R-566 Saksnr. 1997/01349 28. oktober 1997 M-11/1997 Til: Fylkesmennene og kommunene, Statens Landbruksbank. Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket Kvoter for 1997. Vi viser til rundskriv M-11/97 om kvoter for 1997 for

 • M-29/1997 - Investeringstøtte til miljøtiltak i jordbruket - orientering om endringer i forskriften fra og med 1998

  R-567 (22.10.1997)

  22.10.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-29/1997 R-567 Saksnr. 1997/04291 22. oktober 1997 Til: Fylkesmennene og kommunene, Statens Landbruksbank. Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket Orientering om endringer i forskriften fra og med 1998. Innhold I forbindelse med

 • Publikasjonsnummer H-2097

  Kommunelovens regler om arbeidsgodtgjøring og dekning av utgifter og økonomisk tap til folkevalgte

  13.10.1997 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunelovens regler om arbeidsgodtgjøring og dekning av utgifter og økonomisk tap til folkevalgte Rundskriv H-2097 Oktober 1997 Forord Kommunelovens regler om arbeidsgodtgjøring og dekning av utgifter og økonomisk tap tilsvarer i hovedsak det som

 • PM-20/97

  Opphevelse av bevilgningsreglementet § 10, retningslinjer

  29.09.1997 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  PM-20/97 DET KONGELIGE PLANLEGGINGS-OG SAMORDNINGSDEPARTEMENT ARBEIDSGIVERAVDELINGEN Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Statens personalhåndbok pkt. 2.02.02 -03, pkt. 3.04.01 Dato 29.09.97 Opphevelse av bevilgningsreglementet § 10,

 • M-28/1997 - Takster for offentlig prøvetaking av såvarer

  R-562 (26.09.1997)

  26.09.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  M-28/1997 R-562 Takster for offentlig prøvetaking av såvarer, av 26. September 1997 Rundskrivet foreligger ikke i fulltekst på vår hjemmeside. Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax. Du kan også

 • M-25/1997 - Endring i forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål - klagebestemmelsen

  R-560 (02.07.1997)

  02.07.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-25/1997 R-560 Saksnr. 1996/03399 7. juli 1997 Til: Fylkesmennene Kommunene Endring i forskrift om planleging og godkjenning av veier for landbruksformål - klagebestemmelsen Stortinget fattet den 18. juni 1997 følgende vedtak: «Stortinget

 • M-24/1997 - Tilskott til endret jordarbeiding mm - forskrift, kommentarer og kvoter for 1997

  R-559 (26.06.1997)

  26.06.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-24/1997 R-599 Saksnr. 1997/02969 9. juli 1997 Til: Fylkesmennene og kommunene Tilskott til endret jordarbeiding m.m. Forskrift, kommentarer og kvoter for 1997 1 Innledning Under årets jordbruksopgjør ble det enighet om å videreføre

 • F-073-97

  Delegasjon til fylkesmennene av myndighet til å frita fra lovpålagt taushetsplikt for tilsatte i skoleverket

  25.06.1997 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-073-97 Saksnr. 96/10145 25.06.1997 Statens utdanningskontorer Kommuner og fylkeskommuner Politikamrene Domstolene Statsadvokatene Den Norske Advokatforening Dette rundskrivet er erstattet av brev av 28.04.2011 Delegasjon

 • M-22/1997 - Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon

  R-557 (10.06.1997)

  10.06.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-22/1997 R-557 Saksnr. 999997 50298 DIV Juni 1997 M-147/80 M-138/89 Til fylkeslandbruksstyrene og kommunene Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon Kapitaliseringsrentefot Landbruksdepartementet ga i rundskriv M-147/80 retningslinjer

 • M-21/1997 - Kontroll av veterinære reiser

  R-556 (29. 04.1997)

  29.04.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-21/1997 R-556 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1997/02147 29. april 1997 Til alle fyIkesmenn, landbruksavdelingen Kontroll av veterinære reiser Dette rundskriv erstatter rundskriv M-31/95. Det vises til

 • M-18/1997 - Endring i import av poteter fra den tyrkisk-okkuperte delen av Kypros

  R-553 (23.04.1997)

  23.04.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-18/1997 R-553 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1996/01467 23. april 1997 Til Statens landbrukstilsyn, Gartnerhallen A/L, Barna Gruppen AS, Bjarne Johnsen Import A/S, Trygve Tønjum. Import A/S, Norges

 • M-19/1997 - Om nydyrking, jf jordloven § 11 andre ledd

  R-554 (Mai 1997)

  23.04.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-19/1997 R-554 Saksnr. 999994 50414 DIJ Mai 1997 Rundskriv M-19/97 i PDF-format (7 mb) Vedlegg til Rundskriv M-19/97 (3 mb) Forskrift om nydyrking av 2. mai 1997 (Vedlegg 1) Skjema M-0180 B fås ved henvendelse til

 • M-17/1997 - Endring av forskrift om tilskott til organisert beitebruk

  R-552 (18.04.1997)

  18.04.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-17/1997 R-552 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1996/03600 15. april 1997 Fylkesmannen, landbruksavdelingen alle fylker, Fylkesveterinærene, Kommunene, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag,

 • M-16/1997 - Slakting av kontaktbesetninger av sau mhp. scrapie - tilskuddsforvaltning

  R-551 (18.04.1997)

  18.04.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-16/1997 R-551 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1997/00531 18. april 1997 Til Fylkesmennene og kommunene i Rogaland, Hordaland og Nordland Slakting av kontaktbesetninger av sau med scrapie - forvaltning

 • M-14/1997 - Tilskudd til miljørettet omlegging i kornområder - kvoter 1997

  R-549 (17.04.1997)

  17.04.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-14/1997 R-549 Saksnr. 1997/01830 17. april 1997 Til fylkesmennene og kommunene Tilskudd til miljørettet omlegging i kornområder - kvoter 1997 Vi viser til Forskrift for miljørettet omlegging i kornområder med kommentarer, av 04.12.96, og

 • Veiledende retningslinjer for den fylkeskommunale spesialtransporten for funksjonshemmede (TT-transport)

  15.04.1997 Rundskriv Samferdselsdepartementet

  Rundskriv N-4/97 av 15.04.1997.

 • M-15/1997 - Endring av forskrift om tilskott ved nedslakting av sauebesetning pga. scrapie

  R-550 (15.04.1997)

  15.04.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-15/1997 R-550 Før utskrift: Klikk på "utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1996/03833 15. april 1997 Til Fylkesmannen, Landbruksavdelingen alle fylker, Kommunene i Rogaland, Hordaland og Nordland, Fylkesveterinærene, Norges

 • G-35/97

  Botillegg - hybel/leilighet etablert i studieøyemed

  14.04.1997 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rrundskriv G-35/97 DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT Rrundskriv G-35/97 97/01818 B-S AHO/trj 14.04.1997 Siviltjenesteadministrasjonen – Dillingøy Siviltjenesteadministrasjonen - Hustad Botillegg - hybel/leilighet etablert i studieøyemed -

 • M-13/1997 - Ny forskrift om tiltak mot insektskader m.v. på skog

  R-519 (08.04.1997)

  08.04.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-13/1997 R-519 Før utskrift: Klikk på "utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1997/01778 8. april 1997 Forskrift om tiltak mot insektskader m.v. på skog Til Fylkesmennenes landbruksavdelinger, og de andre adressatene under høringen,

 • M-12/1997 - Kommentar til forskrift for tilskudd til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap

  R-563 (21.03.1997)

  21.03.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

 • M-11/1997 - Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket - kvoter for 1997

  R-517 (21.03.1997)

  21.03.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-11/1997 R-517 Saksnr. 1997/01349 21. mars 1997 Til Fylkesmennene og kommunene, Statens Landbruksbank Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket - Kvoter for 1997. Midler for 1997 - fylkeskvoter. Ved behandlingen av

 • M-9/1997 - Tilskudd til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap - årsrapport 1996 og retningslinjer 1997

  R-500 /21.03.1997)

  21.03.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-9/1997 R-500 Før utskrift: Klikk på "utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1997/01290 21. mars 1997 Til: Kommunene, Statens landbruksbank Tilskudd til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap med freda og verneverdige

 • G-27/97

  Rundskriv om prøveordning med lydopptak av hovedforhandlingen i straffesaker

  10.03.1997 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  G-27/97 Saksnr C-J 97/02775 10 mars 1997 Til domstolene, m fl, jf adressatliste i vedlegg 1 Rundskriv om prøveordning med lydopptak av hovedforhandlingen i straffesaker 1. Innledning Departementet har besluttet å iverksette prøveordning med

 • M-8/1997 - Vedr. forskrift for tilskott til rydding, planting og kvalitetstiltak i frukttrefelt

  R-499 (04.03.1997)

  04.03.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-8/1997 R-499 Saksnr. 1996/06703 3. mars 1997 Til: Fylkesmennene, landbruksavdelingen, Kommunene, Statens Landbruksbank Forskrift for tilskott til rydding, planting og kvalitetstiltak i frukttrefelt, fordeling av fylkeskvoter for 1997

 • M-7/1997 - Gebyr for behandling av søknader om godkjenning av metoder og teknisk utstyr for desinfeksjon av inntaksvann til, og avløpsvann fra akvakulurrelatert virksomhet

  R-498 (03.03.1997)

  03.03.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-7/1997 R-498 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1996/3285 3. mars 1997 Gebyr for behandling av søknader om godkjenning av metoder og teknisk utstyr for desinfeksjon av inntaksvann til, og avløpsvann fra

 • M-6/1997 - Gebyr for behandling av søknad om godkjenning av tekniske desinfeksjonsmidler til bruk i oppdrettsanlegg

  R-497 (03.03.1997)

  03.03.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-6/1997 R-497 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1996/03285 3. mars 1997 Gebyr for behandling av søknader om godkjenning av tekniske desinfeksjonsmidler til bruk i fiskeoppdrettsanlegg mv. Med hjemmel i

 • M-1/1997 - Økologisk landbruk - driftsregler 1997

  R-492 (06.02.1997)

  06.02.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  M-1/1997 R-492 Økologisk landbruk - driftsregler 1997, av 6. Februar 1997 Driftsreglene kan bestilles hos Debio Telfnr: 63 85 63 05