Rundskriv

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. På denne siden finner du en oversikt over rundskriv fra departementene.

Egen oversikt over rundskriv fra Finansdepartementet

Viser 1701-1750 av 2086 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • M-1/1999 - Statsbudsjettet 2000 - budsjettrundskriv. Retningslinjer for utforming av budsjettforslag fra fylkesmannen, kap 1102

  R-672 (28.01.1999)

  28.01.1999 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-1/1999 R-672 Saksnr. 1999/00069 28. januar 1999 Vedlegg Oversikt over arbeidsoppgaver innenfor resultatområdene Til fylkesmennene Statsbudsjettet 2000 - budsjettrundskriv. Retningslinjer for utforming av budsjettforslag fra fylkesmannen,

 • Rundskriv F-013-99

  Hovedavtalens §2 pkt 1 - Tilpasning av del I til folkehøgskolen (28.01.99)

  28.01.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-013-99 Saksnr. 98/368 28.01.1999 Statens utdanningskontorer Fylkeskommuner Folkehøgskoler Lærerorganisasjoner Hovedavtalens §2 pkt 1 - Tilpasning av del I til folkehøgskolen I protokoll av 30.06.98 har Arbeids- og

 • Rundskriv F-011-99

  Dette rundskrivet er ikke lenger gyldig fordi forskriften ikke eksisterer lenger.

  22.01.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Endringer i forskriftene til lov om voksenopplæring om frittstående fjerneundervisningsinstitusjoner. (26.01.99) Dette rundskriv erstatter alle tidligere rundskriv for frittstående fjernundervisningsinstitusjoner

 • M-2/1999 - Konsesjonsloven og Odelsloven - endring av delegasjonsbestemmelsene m.v.

  R-694 (Januar 1999)

  16.01.1999 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-2/1999 R-694 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 999996 50576 DIK Januar 1999 Rundskriv M-23/97 Til fylkesmennene, fylkeslandbruksstyrene, tinglysingsdommerne og kommunene Konsesjonsloven og odelsloven -

 • R-1/99 99/ 251 C Overføring av ubrukte bevilgninger til 1999

  14.01.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Til samtlige departementer og Riksrevisjonen Rundskriv R-1/99 Vår ref Dato 99/ 251 C Om/HDH 14.01.1999 OVERFØRING AV UBRUKTE BEVILGNINGER TIL 1999 Poster med stikkordet "kan overføres" For overføring av ubrukte bevilgninger under poster som har

 • Rundskriv F-005-99

  Videregående opplæring: Ansvarsforhold i forbindelse med opplæringen for elever (12.01.99)

  13.01.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-005-99 Saksnummer 99/59 12.01.1999 Fylkeskommunene Statens utdanningskontorer Eksamenssekretariatet (SUE) Kommunenes Sentralforbund Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Opplæringsrådene Yrkesopplæringsnemndene Alle videregående skoler

 • Rundskriv H-02/99

  Utfyllende retningslinjer for forvaltningen av distriktsutviklingstilskudd og distriktsrettede risikolån

  08.01.1999 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rundskriv H-2/99 S.nr. 98/243 R Til Statens nærings- og distriktsutviklingsfond og fylkeskommunene Utfyllende retningslinjer for forvaltningen av distriktsutviklingstilskudd og distriktsrettede risikolån 1. Innledning Kommunaldepartementet

 • M-22/1998 - Endra forskrift om erstatning for katastrofetap i husdyrhald

  R-669 (23.12.1998)

  23.12.1998 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-22/1998 R-669 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1998/00171 23. desember 1998 Erstatter M-37/1994 Forskrift om erstatning for katastrofetap i husdyrhald (utgått) Til Fylkesmannen, landbruksavdelinga, alle

 • Lokale forhandlingar for skoleverket med verknad frå 01.09.98

  23.12.1998 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Tillegg nr. 3 til F- 42-98 23.12.98 98/13470 Statens utdanningskontor Fylkeskommunane Fylkesrevisjonane Kommunane Kommunerevisjonane Kommunekasserarane Folkehøgskolane Private skolar Statens Pensjonskasse Lærarorganisasjonane Kommunenes

 • Ny tilpassingsavtale til hovudtariffavtalen sine fellesbestemmelsar og ferielova for skoleverket

  21.12.1998 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Tillegg nr. 2 til F 42/98 21.12.98 98/11558 Statens utdanningskontorer Kommunene Fylkeskommunene Grunnskolene Videregående skoler Kommunerevisjonene Fylkesrevisjonene Kommunekassererne Fylkeskassererne Private grunnskoler Private videregående skoler

 • G-82/98

  Endringer i forskrifter om konkursregisteret

  18.12.1998 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Endringer i forskrifter om konkursregisteret Rundkriv G-82/98 Saknr. 97/07090 A-AF ANO 18.12.1998 Mottakere: Skifterettene Lagmannsrettene Den norske Advokatforening Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Konkursregisteret Direktoratet for

 • I-47/98

  Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m v

  18.12.1998 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Om vederlag for opphold i institusjon m v Rundskriv I-47/98 Innledning Dette rundskrivet erstatter tidligere rundskriv I-0812 B. Endringene er i denne omgang begrenset til de endringer som var påkrevet som følge av endring av 18. desember 1998 i lov

 • M-21/1998 - Økologisk landbruk - kontrollavgifter for primærproduksjon 1999

  R-668 (17.12.1998)

  17.12.1998 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-21/1998 R-668 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1998/03316 17. desember 1998 Erstatter rundskriv M-1/98 Statens landbrukstilsyn, Alle fylkesmenn, Alle kommuner, Debio, Landbrukets forsøksringer Kopi:

 • G-77/98

  Rundskriv om tvangsoppløsning og tvangsavvikling av selskaper etter ny aksjelov og ny allmennaksjelov

  11.12.1998 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-77/98 Snr 98/14550 E Dato: 11 desember 1998 Til skifterettene Rundskriv om tvangsoppløsning og tvangsavvikling av selskaper etter ny aksjelov og ny allmennaksjelov 1. Innledning Dette rundskrivet avløser rundskriv G-60/90 datert 16 mars

 • Rundskriv R-11/1998 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

  10.12.1998 Rundskriv Finansdepartementet

  Til samtlige departementer og Riksrevisjonen Rundskriv R-11/98 Vår ref Dato 98/9604 C om/AUl 10.12.1998 ØKONOMIREGELVERKETS REKKEVIDDE OVERFOR STATLIGE VIRKSOMHETER SOM HAR FÅTT UNNTAK FRA BRUTTOBUDSJETTERINGSPRINSIPPET 1. Generelt For

 • Rundskriv R-11/1998 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

  10.12.1998 Rundskriv Finansdepartementet

  Til samtlige departementer og Riksrevisjonen Rundskriv R-11/98 Deres ref Vår ref Dato 98/9604 C om/AUl 10.12.1998 ØKONOMIREGELVERKETS REKKEVIDDE OVERFOR STATLIGE VIRKSOMHETER SOM HAR FÅTT UNNTAK FRA BRUTTOBUDSJETTERINGSPRINSIPPET 1. Generelt For

 • I-52/98 Rundskriv til endringer i Sosialtjenesloven - tilbakeholdelse av rusmiddelmisbrukere uten eget samtykke

  Rundskriv til endringer i Sosialtjenesloven - tilbakeholdelse av rusmiddelmisbrukere uten eget samtykke

  10.12.1998 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Landets kommuner Rundskriv I-52/98 Landets fylkeskommuner Landets fylkesmenn Landets fylkesleger Fylkesnemndene for sosiale saker Rundskriv til endringer i Sosialtjenesloven - tilbakeholdelse av rusmiddelmisbrukere uten eget samtykke 1. Innledning

 • Rundskriv om det kommunale og fylkeskommunale arbeidet med barn og unge med atferdsvansker

  Q-12/98

  01.12.1998 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  Innledning Målsetting Formålet med dette rundskrivet er å veilede og forbedre det arbeidet som gjøres i den kommunale og den fylkeskommunale barneverntjenesten, både i saker som vedrører barn og unge som står i fare for å utvikle alvorlige

 • G-73/98

  Søknader om utsettelse med sivil verneplikt - Innskjerpelse av praksis

  18.11.1998 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-73/98 DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT Rundskriv G-73/98 98/09332 B-S AHO/sol 18.11.1998 Siviltjenesteadministrasjonen – Dillingøy Siviltjenesteadministrasjonen - Hustad Søknader om utsettelse med sivil verneplikt - Innskjerpelse av

 • I-42/98 Omsorgslønn

  Omsorgslønn

  16.11.1998 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Last ned rundskriv I-42/98 Omsorgslønn her (pdf 17 mb).

 • Nemndskjennelse om konverteringsressurs ved spesialundervisning m.v.

  Nemndskjennelse om konverteringsressurs ved spesialundervisning m.v.

  15.11.1998 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Tillegg nr. 1 til F 42/98 15.11.98 98/923 Statens utdanningskontorer Kommunene Fylkeskommunene Grunnskolene Videregående skoler Kommunerevisjonene Fylkesrevisjonene Kommunekassererne Fylkeskassererne Private grunnskoler Private videregående skoler

 • Rundskriv R-09/1998 Behandling av uoppklarte differanser og feilføringer hos regnskapsførerne og/eller i statsregnskapet

  04.11.1998 Rundskriv Finansdepartementet

  Til samtlige departementer og Riksrevisjonen Rundskriv R- 9/98 Deres ref Vår ref Dato 8805/98 C BTN 4.11.1998 BEHANDLING AV UOPPKLARTE DIFFERANSER OG FEILFØRINGER HOS REGNSKAPSFØRERNE OG/ELLER I STATSREGNSKAPET 1 Innledning I St prp nr 65 (1997-98)

 • Rundskriv R-9/98 Behandling av uoppklarte differanser og feilføringer hos regnskapsførerne og/eller i statsregnskapet

  04.11.1998 Rundskriv Finansdepartementet

  Rundskriv R-9/1998 Behandling av uoppklarte differanser og feilføringer hos regnskapsførerne og/eller i statsregnskapet Til samtlige departementer og Riksrevisjonen Vår ref Dato 8805/98 C BTN/AUl 4.11.1998 Behandling av uoppklarte differanser og

 • Rundskriv R-9/98 Behandling av uoppklarte differanser og feilføringer hos regnskapsførerne og/eller i statsregnskapet

  04.11.1998 Rundskriv Finansdepartementet

  Til samtlige departementer og Riksrevisjonen Rundskriv R-9/1998 Vår ref Dato 8805/98 C BTN/AUl 4.11.1998 Behandling av uoppklarte differanser og feilføringer hos regnskapsførerne og/eller i statsregnskapet 1. Innledning I St prp nr 65 (1997-98) ble

 • I-41/98 Rettigheter for og begrensning og kontroll med bruk av tvang og makt m v overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

  02.11.1998 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

  I-41/98 Rettigheter for og begrensning og kontroll med bruk av tvang og makt mv overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming Rundskriv til lov om sosiale tjenester mv Dette dokumentet finnes i wordformat og kan lastes ned her.

 • Vedlegg: Section I - Rights and freedoms

  01.11.1998 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • G-71/98

  Endring av håndboken for sivile vernepliktige - Førtidsdimisjon

  24.10.1998 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-71/98 DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT Rundskriv G-71/98 95/03949 B-S AHO/sol 18.11.1998 Siviltjenesteadministrasjonen – Dillingøy Siviltjenesteadministrasjonen - Hustad Endring av håndboken for sivile vernepliktige -

 • G-70/98

  Forskrift om dommeravhør og observasjon m m

  23.10.1998 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • Kommunens myndighet og plikter etter forurensningsloven

  En veiledning til kommunene

  01.10.1998 Rundskriv Klima- og miljødepartementet

 • M-17/1998 - Oversendelse av ny forskrift for innførsel av planter og plantedeler m.v. til Norge

  R-659 (24.09.1998)

  24.09.1998 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-17/1998 R-659 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1998/06233 24. september 1998 Til Landbrukstilsynet, Planteforsk plantevernet, Fylkesmannen, landbruksavdelingene, Tollvesenet, Statens Kornforretning,

 • G-69/98

  Innskjerping av praktiseringen av offentlighetsloven

  24.09.1998 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Innskjerping av praktiseringen av offentlighetsloven Rundskriv G-69/98 Saksnr 98/4843 E 24. 09. 1998 Departementer Direktoratene via overordnet departement Fylkesmennene Til orientering: Kommunenes Sentralforbund Samtlige fylkeskommuner Samtlige

 • G-68/98

  Utsettelse med tjenesten for vernepliktige som driver selvstendig husdyrhold mm

  23.09.1998 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-68/98 DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT Rundskriv G-68/98 98/10761 B-S AHO/sol 30.09.1998 Siviltjenesteadministrasjonen – Dillingøy Siviltjenesteadministrasjonen - Hustad Utsettelse med tjenesten for vernepliktige som driver

 • M-16/1998 - Beregning av tvangsmulkt ved ulovlig anleggskapasitet etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold

  R-641 (16.09.1998)

  16.09.1998 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-16/1998 R-641 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1998/02761 16. september 1998 M-23/96 Til alle fylkesmenn Beregning av tvangsmulkt ved ulovlig anleggskapasitet etter lov om regulering av ervervsmessig

 • T-2/98 B Fylkes- og kommuneplanleggingen

  Nasjonale mål og interesser i fylkes- og kommuneplanleggingen

  03.08.1998 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Særavtale om leseplikter og tidsressurser i grunnskolen

  01.08.1998 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Særavtale om leseplikter og tidsressurser i grunnskolen Innhold 1. Leseplikter i grunnskolen 1.1. Leseplikt ved fellesundervisning av elever fra barne- og ungdomstrinnet 2. Særskilte tidsressurser for grunnskolen 2.1. Omregning av leseplikt til

 • Særavtale om arbeidstid og ressursbestemmelser for skoleledere i grunnskolen

  01.08.1998 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Særavtale om arbeidstid og ressursbestemmelser for skoleledere i grunnskolen 1. Arbeidstid 2. Samlet ressurs til skolens ledelse. Organisering 3. Forholdet til tidligere avtaler 4. Minste ressursnivå <

 • Særavtale om arbeidstid for undervisningspersonale i skoleverket

  01.08.1998 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Særavtale om arbeidstid for undervisningspersonale i skoleverket Innhold 1. Årsverket 2. Arbeidsenheten, undervisning m.v. 3. Andre oppgaver, 190-timersrammen m.v. 4. Samarbeid om for- og etterarbeid 5. Kompetanseutvikling 6. Periodeundervisning 6.1

 • Særavtale om forsøk m.m. i skoleverket

  01.08.1998 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Særavtale om forsøk m.m. i skoleverket Innhold 1. Generell rammeavtale for skoleverket 2. Generell rammeavtale om adgang til å fravike gjeldende lønns- og lesepliktavtale 3. Virkningstid 1. Generell rammeavtale for skoleverket 1.1. Ved forsøk etter

 • Særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår i voksenopplæringen

  01.08.1998 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår i voksenopplæringen Innhold 1. Undervisning av voksne på grunnskolens og den videregående skolens område 1.1 Leseplikter 1.2 Den enkelte skoles administrasjon 1.3. Lønn og godtgjøring 1.3.1

 • Rundskriv F-064-98

  Endring i grunnskolelova § 10 nr 4 tredje leddet (17.07.98)

  14.07.1998 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-064-98 Saksnr. 98/10047 17.07.1998 Rundskrivet må ses i sammenheng med F-52-98 Statens utdanningskontor Fylkesmennene Kommunane Private grunnskolar Endring i grunnskolelova § 10 nr 4 tredje leddet Stortinget har gjort dette vedtaket om

 • M-14/1998 - Tilskudd til endret jordarbeiding mm . Ny forskrift Forvaltning av ordningen

  R-631 (03.07.1998)

  03.07.1998 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-14/1998 R-631 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1998/01952 3. juli 1998 ( Forskriften er utgått) Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax. Du kan også

 • T-3/98 B Fylkesplanene

  Arbeidet med fylkesplanene : Fylkeskommunens og statens roller og oppgaver

  22.06.1998 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Rundskriv F-050-98

  Utenlandske elever på norske folkehøgskoler (16.06.98) Erstatter rundskriv F-018-96

  16.06.1998 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-050-98 Saksnr. 98/6073 16.06.1998 Erstatter rundskriv F-18/96 Folkehøgskolene Statens utdanningskontorer Folkehøgskolerådet Utenlandske elever på norske folkehøgskoler Dette rundskrivet erstatter rundskriv F-18-96. Det må brukes sammen

 • M-13/1998 - Områdetiltak - tildeling av midler for satsing på områdetiltak

  R-625 (09.06.1998)

  09.06.1998 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-13/1998 R-625 Saksnr. 1997/04079 9. juni 1998 Til fylkesmennene Kopi sendes til: Statens landbruksbank, Statens kornforretning, Miljøverndepartementet, Statens forurensningstilsyn, Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren,

 • Rundskriv F-042-98

  Et nytt og forenklet særavtaleverk for skolesektoren (03.06.98)

  27.05.1998 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Et nytt og forenklet særavtaleverk for skolesektoren RUNDSKRIV F-42/98 03.06.98 98/6181 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har i samarbeid med lærerorganisasjonene gjennom flere år arbeidet med å forenkle særavtaleverket i skolesektoren.

 • Rundskriv F-042-98 Vedlegg

  Oversikt over vedlegg

  26.05.1998 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Vedlegg til F-042-98 Særavtale om tilpassning til hovedtariffavtalens fellesbestemmelser og ferieloven for skoleverket Særavtale om arbeidstid for undervisningspersonale i skoleverket Særavtale om leseplikter og tidsressurser i grunnskolen Særavtale

 • M-11/1998 - Investeringsstøtte til miljøtiltak Ny forskrift med kommentarer - kvoter for 1998

  R-620 (26.05.1998)

  26.05.1998 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-11/1998 R-620 Saksnr. 1998/01545 26. mai 1998 Til Fylkesmennene og kommunene, Statens Landbruksbank. Investeringsstøtte til miljøtiltak Ny forskrift med kommentarer - kvoter for 1998. Innhold: Ny forskrift om investeringsstøtte til

 • M-12/1998 - Forskrift om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer

  R-619 (07.05.1998)

  07.05.1998 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-12/1998 R-619 Saksnr. 1997/03753 7. mai 1998 Erstatter rundskriv M-35/96 Vedlegg: Forskrift om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer Regler for økologisk landbruksproduksjon, gjelder fra januar 2001 Reglene i kapittel 3 og 4

 • M-10/1998 - Feilleveranserapport for slakt levert i 1997

  R-618 (30.04.1998)

  30.04.1998 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-10/1998 R-618 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1998/00771 30. april 1998 Erstatter M-10/1997 Vedlegg: Vedlegg 1 Vedlegg 2 Til alle fylkesmenn landbruksavdelingene Feilleveranserapport for slakt levert i

 • G-50/98

  Promilleprogram - forlengelse av prøveordning

  23.04.1998 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-50/98 jnr. 98/02315 D 625.27 MCa/BM Dato: 8.04.98 Til: Kontorsjefen, Kriminalomsorg i frihet Byretter Lagmannsretter/Hoyesterett Sorenskrivere Påtalemyndighetenes kontorer Riksadvokatembetet Liste D Promilleprogram - forlengelse av