Spørsmål og svar til plan- og bygningsloven (plandelen)

Det kommer inn mange spørsmål om bruken av plan- og bygningsloven (plandelen). På spørsmål og svar sidene finner du svar på mange spørsmål som har kommet inn til Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Spørsmål er sortert etter kapittel og paragraf og det er direkte link til utdypende informasjon i lovkommentaren. Spørsmål og svar ble siste gang oppdatert 11. mai 2015 og nye spørsmål er merket med NYTT.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en oversikt over prinsipputtalelser og fortolkninger om plan- og bygningsloven. Fra og med 2015 er brev om plandelen av plan- og bygningsloven med på denne. På regjeringen.no er der en tilsvarende oversikt over tolkningsuttalelser med mulighet til å sortere på departement, tema og tidsperiode. 

Generelle spørsmål

Kapittel 1. Fellesbestemmelser

Kapittel 2. Krav om kartgrunnlag, stedfestet informasjon mv.

Kapittel 3. Oppgaver og myndighet i planleggingen

Kapittel 4. Generelle utredningskrav

Kapittel 5. Medvirkning i planleggingen

Kapittel 6. Statlige planretningslinjer og planvedtak

Kapittel 7. Regional planstrategi

Kapittel 8. Regional plan og planbestemmelse

Kapittel 9. Interkommunalt plansamarbeid

Kapittel 10. Kommunal planstrategi

Kapittel 11. Kommuneplan

Kapittel 12. Reguleringsplan

Kapittel 13. Midlertidig forbud mot tiltak

Kapittel 15. Innløsning og erstatning

Kapittel 19. Dispensasjon

Kapittel 34. Ikrafttreden og overgangsbestemmelser

Til toppen