Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, kirke, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

En Copyright-C. En C i en sirkel.

Kulturdepartementet inviterer til innspillsseminar om ny åndsverklov

Innspillsseminaret finner sted tirsdag 9. juni 2015 fra 09.00 - 12.00 på Håndverkeren Kurs- og konferansesenter, Rosenkrantzgaten 7, Oslo.

Forsiden til rapporten fra Lotteri- og stiftelsestilsynet: Sosialpolitiske og kriminalpolitiske konsekvenser av lisensiering i det norske pengespillmarkedet

Rapport:

Sosialpolitiske og kriminalpolitiske konsekvenser av lisensiering i det norske pengespillmarkedet

Kulturdepartementet ser behov for at Lotteritilsynet utdyper sin utredning på noen punkter og kulturministeren har sendt oppfølgingsspørsmål til Lotteritilsynet med frist 1. juni.

Dokumenter

Høring

Endring av pengespilloven §10 - andel av Norsk Tippings overskudd til ExtraStiftelsen

Forslag til endringer slik at en andel av Norsk Tippings overskudd kan tilfalle ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og at spillet Extra overføres til Norsk Tippings ordinære spillportefølje. Høringsfrist 1. august 2015.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,