Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, kirke, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

Operabygget i Oslo

Nytt styre i Den Norske Opera & Ballett

I generalforsamling 26. mai ble det valgt nytt styre for Den Norske Opera & Ballett AS med Anne Carine Tanum som ny styreleder. Styret er valgt for perioden 2015-2019.

En Copyright-C. En C i en sirkel.

Kulturdepartementet inviterer til innspillsseminar om ny åndsverklov

Innspillsseminaret finner sted tirsdag 9. juni 2015 fra 09.00 - 12.00 på Håndverkeren Kurs- og konferansesenter, Rosenkrantzgaten 7, Oslo.

Dokumenter

Høring

Endring av pengespilloven §10 - andel av Norsk Tippings overskudd til ExtraStiftelsen

Forslag til endringer slik at en andel av Norsk Tippings overskudd kan tilfalle ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og at spillet Extra overføres til Norsk Tippings ordinære spillportefølje. Høringsfrist 1. august 2015.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,