Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, kirke, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

Mann og kvinne med handlevogn i matvarebutikk

Søndagsopne butikkar på høyring

Kulturdepartementet sender i dag på høyring framlegg til endringar i heilagdagslova der formålet er å opne opp for at fleire butikkar får høve til halde ope på søndagar.

Kunngjøring:

Etableringstilskudd til nye frivilligsentraler i 2015

Kulturdepartementet lyser ut midler til etablering av nye frivilligsentraler. Søknadsfristen er 1. mai 2015

Annonse for Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar.

Kven skal få nynorskpris for journalistar i år?

8. april er fristen for å kome med framlegg til kven som bør få prisen for 2015.

Flere aktuelle saker fra departementet

Dokumenter

Rapport

Konkurransemessige virkninger av noen utvalgte NRK-tjenester

Studien er utført av Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) på oppdrag av Kulturdepartementet

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,