Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, kirke, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

Kulturminister Thorhild Widvey på talerstolen på Filmens Hus i forbindelse med pressekonferansen om filmmeldingen.

Filmmeldingen lagt fram:

En framtidsrettet filmpolitikk

- Filmtilbudet bør være bredt og variert og av høy kvalitet. Publikum skal kunne nyte godt av filmene uavhengig av hvor de bor og hvilke plattformer de vil bruke. Med styrket universell utforming skal vi også sørge for at innholdet blir tilgjengelig for alle, sa kulturminister Thorhild Widvey da hun fredag la fram regjeringens filmmelding.

En Copyright-C. En C i en sirkel.

Program og påmelding for

Innspillsseminar om ny åndsverklov

Tirsdag 9. juni 2015 kl. 09.00 - 12.00, Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter, Rosenkrantzgate 7, Oslo

Dokumenter

Høring

Endring av pengespilloven §10 - andel av Norsk Tippings overskudd til ExtraStiftelsen

Forslag til endringer slik at en andel av Norsk Tippings overskudd kan tilfalle ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og at spillet Extra overføres til Norsk Tippings ordinære spillportefølje. Høringsfrist 1. august 2015.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,