Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, kirke, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

Mann i radiostudio

Stortingsmelding om lokalradio:

Bedre vilkår etter teknologiskiftet

- Norske lokalradioer får nye muligheter og mer frihet, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Minnepinne oppå en bunke med publikasjoner.

Modernisering av pliktavleveringslova

Regjeringa gjer framlegg om endringar i pliktavleveringslova, som skal sikre at den digitale kulturarven blir samla inn og tatt vare på for ettertida.

Tre unge bøssebærere for Kreftforeningen

Oppheving av lov om registrering av innsamlingar

Regjeringa vil fjerne lov om registrering av innsamlingar. Dette vil innebere at Innsamlingsregisteret ikkje lenger vil vere regulert av offentleg lovgivning, men kan førast vidare gjennom privat organisering. Oppheving av lova er i tråd med regjeringas politikk om å gjere reglane enklare og byråkratiet mindre.

Flere aktuelle saker fra departementet

Dokumenter

Rapport

Konkurransemessige virkninger av noen utvalgte NRK-tjenester

Studien er utført av Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) på oppdrag av Kulturdepartementet

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,