Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, kirke, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

Logo for ExtraStiftelsen. Blå fugl på hvit bakgrunn.

ExtraStiftelsen får fast andel av overskuddet i Norsk Tipping

Kulturdepartementet foreslår at ExtraStiftelsen skal få en fast andel av Norsk Tippings overskudd. Dette vil gi ExtraStiftelsen en tryggere økonomisk fremtid enn i dag.

Nytt råd for kulturnæringene skal øke verdiskapingen

Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet erstatter det gamle bransjerådet med et nytt råd for kulturnæringene. Målet er økt omsetning og eksport og større inntekter i norske kreative næringer.

Dokumenter

Høring

Endring av pengespilloven §10 - andel av Norsk Tippings overskudd til ExtraStiftelsen

Forslag til endringer slik at en andel av Norsk Tippings overskudd kan tilfalle ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og at spillet Extra overføres til Norsk Tippings ordinære spillportefølje. Høringsfrist 1. august 2015.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,