Viser 141-160 av 703 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Seminar om tilknytningsformer i norsk arbeidsliv

  03.10.2018 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialdepartementet og forskningsstiftelsen Fafo  oppsummerer departementets FoU-prosjekt 2014-2018 om utviklingen av ulike tilknytningsformer i arbeidslivet på et fagseminar 6. november.

 • Nett-tv

  Statsministeren kommenterer den politiske situasjonen

  28.09.2018 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg er tilgjengelig for presse fredag 28. september kl. 19.00, for å kommentere den politiske situasjonen.

 • Nett-tv

  Et åpent, trygt og grønt regjeringskvartal

  28.09.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Norges nye regjeringskvartal blir noe mindre enn tidligere anslått. Det blir klima- og miljøvennlig, og skal bygges ut gjennom flere trinn. - Vi vil bygge et åpent, trygt og grønt regjeringskvartal som som er bra for byen og bra for de som skal

 • Nett-tv

  Pressemøte om nytt regjeringskvartal

  28.09.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fredag 28. september kl. 12.00 vert det halde eit pressemøte i 22. juli-senteret, vestre paviljong, Akersgata 42.

 • Nett-tv

  Regjeringa sin nasjonale integreringskonferanse

  17.09.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Kunnskaps-og integreringsminister Jan Tore Sanner inviterer til regjeringa sin nasjonale integreringskonferanse onsdag 19.september 2018. Statsminister Erna Solberg opnar konferansen.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Velkommen til fagseminar i Finansdepartementet

  06.09.2018 Pressemelding Finansdepartementet

  I midten av september er det ti år siden finanskrisen tiltok for alvor. I den anledning inviterer Finansdepartementet til et fagseminar hvor vi ønsker å få frem ulike perspektiver på hva disse ti årene har lært oss - og hvor vi står i dag.

 • Nett-tv

  Horisont Europa: Hva bør være norske prioriteringer?

  03.09.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  5. september arrangerer Kunnskapsdepartementet et dialogmøte om Horisont Europa, EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon.

 • Nett-tv

  Endringar i regjeringa

  31.08.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag gjort endringar i regjeringa.

 • Nett-tv

  Staten og jordbruket inngår avtale om erstatning for avlingsskade

  30.08.2018 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Partene i jordbruksoppgjøret har i dag blitt enige om at det skal utbetales 525 millioner kroner i ekstra kompensasjon som følge av tørken og avlingsskader i sommer. Dette kommer i tillegg til de økte utbetalingene over avlingsskadeordningen, som er

 • Nett-tv

  Statsministeren varslar endringar i regjeringa

  30.08.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  I statsråd fredag 31. august vil det bli gjort endringar i regjeringa.

 • Nett-tv

  SPU bør fortsatt være investert i energiaksjer

  24.08.2018 Artikkel Finansdepartementet

  - Å selge energiaksjene i Statens pensjonsfond utland (SPU) er ikke en effektiv forsikring mot lavere oljepris i fremtiden. Energiaksjene i fondet gir bare et marginalt bidrag til nasjonens oljeprisrisiko, sier utvalgsleder Øystein Thøgersen.

 • Nett-tv

  Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

  24.08.2018 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen (Frp) mottok i dag utredningen om energiaksjer i Statens pensjonsfond utland fra professor og rektor Øystein Thøgersen.

 • Nett-tv

  Høringsmøte om forslag til endringer i avhendingslova mv. (tryggere bolighandel)

  23.08.2018 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Høringsmøtet sendes på nett-tv torsdag 23. august kl. 12:00.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Pressekonferanse om utvalgets råd om energiaksjer i SPU

  22.08.2018 Pressemelding Finansdepartementet

  Fredag 24. august mottar Finansdepartementet rapporten fra utvalget som har vurdert grunnlaget for Statens pensjonsfond utland (SPU) investeringer i energiaksjer.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Regjeringens konferanse om sosial bærekraft og ulikhet 21. august

  16.08.2018 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen arbeider med en stortingsmelding om sosial bærekraft og hvordan vi reduserer forskjeller. Sentrale spørsmål i meldingen blir hvordan vi forebygger utenforskap, fattigdom og ulikhet. I den anledning inviterer regjeringen til en konferanse

 • Nett-tv

  Endringar i regjeringa

  13.08.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i ekstraordinært statsråd i dag gjort endringar i regjeringa.

 • Nett-tv

  Innspill til frivillighetsmeldingen

  13.08.2018 Artikkel Kulturdepartementet

  Takk for alle gode innspill til frivillighetsmeldingen! Her har vi samlet alle innspillene.

 • Nett-tv

  Statsministeren varsler endringer i regjeringen

  13.08.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  Det avholdes ekstraordinært statsråd på Slottet i dag 13. august kl. 13.00 og det blir en fotomulighet på Slottsplassen i etterkant.

 • Nett-tv

  Konferanse om sosial bærekraft og ulikhet

  12.08.2018 Artikkel Finansdepartementet

  Regjeringen arbeider med en stortingsmelding om sosial bærekraft og hvordan vi reduserer forskjeller. Sentrale spørsmål i meldingen blir hvordan vi forebygger utenforskap, fattigdom og ulikhet.

 • Nett-tv

  Nye tiltak mot følgjene av tørke og avlingssvikt

  23.07.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Den langvarige tørken og varmt vér har i sommar gitt stor avlingssvikt over store deler av landet. I dag har jordbruksorganisasjonane og landbruks- og matminister Jon Georg Dale blitt samde om fleire nye tiltak, som Landbruks- og matdepartementet nå

Til toppen