Proposisjonar til Stortinget

Proposisjon blir brukt når regjeringa foreslår at Stortinget skal gjere vedtak.

Frå og med sesjonen 1997/98 er alle dokument tilgjengelege. Frå sesjonen 1995/96 finst det nokre dokument. Søk på Statsmaktene for å finne eldre, skanna dokument.

Viser 4951-4967 av 4967 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ot.prp. nr. 56 (1995-96) -

  03.05.1996 Proposisjon Kunnskapsdepartementet

 • St.prp. nr. 55 (1995-96) -

  10.05.1996 Proposisjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  St.prp.nr. 55 (1995-96) Om kommuneøkonomien m.v. Enkelte filer er store og kan skape problemer i enkelte lesere. Innhold DEL I - OM KOMMUNEØKONOMIEN 1997 M.V. 1. Hovedpunkter i proposisjonens del I 2. Prinsipper for resultatrapportering 2.1 KORT OM

 • St.prp. nr. 41 (1995-96) -

  29.03.1996 Proposisjon Finansdepartementet

  Klikk her for å komme til dokumentet.

 • St.prp. nr. 39 (1995-96) Om investeringskostnadene ved grunnskolereformen. -

  01.08.1996 Proposisjon Kunnskapsdepartementet

 • Ot.prp. nr. 33 (1995-96) -

  08.03.1996 Proposisjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Ot prp nr 33 (1995-96) Om lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) Tilråding frå Kommunal- og arbeidsdepartementet av 8. mars 1996, godkjend i statsråd same dagen. Dokumentet i pdf-format (OBS stor fil.) Elektronisk utgave: Lagt inn av

 • St.prp. nr. 1 (1995-96) -

  01.09.1995 Proposisjon Finansdepartementet

  St prp nr 1 (1995-96) Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 1. januar - 31. desember 1996. Tilråding fra Finans- og tolldepartementet av 22. september 1995, godkjent i statsråd samme dag.

 • Ot.prp. nr. 72 (1993-1994) - Om lov om jord (jordlova) m.m.

  13.05.1994 Proposisjon Landbruks- og matdepartementet

 • Ot.prp. nr. 67 (1993-94) -

  06.05.1994 Proposisjon Finansdepartementet

  Klikk her for å komme til dokumentet.

 • St.prp. nr. 61 (1993-94) -

  17.12.1993 Proposisjon Finansdepartementet

  Klikk her for å komme til St.prp. nr. 61 (1993-94) i PDF format.

 • Ot.prp. nr. 39 (1993-94) -

  25.03.1994 Proposisjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Ot.prp. nr. 39 (1993-94) Om lov om endringer i Plan- og bygningsloven Tilråding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet av 25. mars 1994, godkjent i statsråd samme dag. Ot.prp. nr. 39 (1993-94) PDF-format Om lov om endringer i Plan- og

 • Ot.prp. nr. 35 (1993-94) -

  18.03.1994 Proposisjon Finansdepartementet

  Klikk her for å komme til dokumentet.

 • Ot.prp. nr. 13 (1993-94) -

  19.11.1993 Proposisjon Finansdepartementet

  Klikk her for å komme til dokumentet. location.replace("~/link/72dcb3a09ab64c99a7d0955b243b6d0b.aspx")

 • St.prp. nr. 1 (1993-94): Skatte-, avgifts- og tollvedtak -

  08.10.1993 Proposisjon Finansdepartementet

  Klikk her for å komme til St.prp. nr. 1 (1993-94) Skatte-, avgifts- og tollvedtak i PDF format.

 • St.prp. nr. 101 (1991-92) -

  15.05.1992 Proposisjon Utenriksdepartementet

  Tilråding fra Utenriksdepartementet av 15. mai 1992, godkjent i statsråd samme dagen. (Dokumentene er i pdf-format) Kapittel 1 Bakgrunn og sammendrag Kapittel 2 Gjennomgang av artiklene i avtalen om Overvåkingsorganet og

 • St.prp. nr. 100 (1991-92) -

  15.05.1992 Proposisjon Utenriksdepartementet

  Tilråding fra Utenriksdepartementet av 15. mai 1992, godkjent i statsråd samme dagen. (Dokumentet er i pdf-format) Kapittel 1 Sammendrag Kapittel 2 Hovedtrekk i europeisk integrasjon Kapittel 3 Gjennomgåelse av

 • Ot.prp. nr. 42 -

  28.02.1992 Proposisjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Ot.prp. nr. 42 (1991-92) Om lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) Tilråding fra Kommunaldepartementet av 28. februar 1992, godkjent i statsråd samme dag. Dokumentet i pdf-format (8,5 Mb)

 • Ot.prp. nr. 57 (1985–1986) - Om lov om endringer i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77

  18.04.1986 Proposisjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet