Høring - forslag til ny åndsverklov

Kulturdepartementet sender med dette et forslag til ny åndsverklov på høring. Forslaget skal erstatte gjeldende åndsverklov (lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v.).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2016

Viser 1-100 av 123 treff.

  • Side 1 av 2
  • Side 1 av 2