Aktuelt nå

Nett-tv

Konferanse om europeisk IKT-politikk: EU utvikler et digitalt indre marked

EUIKT15 arrangeres 26. mai for å bringe norske og europeiske IKT-beslutningstakere og interessenter tettere sammen, og for å gi norske aktører bedre innsikt i EUs IKT-politiske prioriteringer. Statsminister Erna Solberg innleder konferansen. Temaene som vil bli tatt opp i løpet av dagen er elektronisk kommunikasjon / telekom, personvern, opphavsrett, e-handel og sikkerhet.

Nett-tv To-Foto AS/Tommy Simonsen

Løsning for Store Norske på Svalbard

Regjeringen bidrar med finansiering for Store Norskes gruveselskap på Svalbard. Selskapet tilføres kapital ved at staten kjøper eiendommer og gir eventuelt lån.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2015

Nærings- og fiskeridepartementets samleside.

Meld. St. 17 (2014-2015)

Evaluering av forvaltningen av kongekrabbe

Meldingen omhandler en gjennomgang av forvaltningen av kongekrabbe, og erfaringene med det todelte forvaltningsregimet siden 2008.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 902 51 303
Pressekontakt: Kommunikasjonsseksjonen
Adresse: Kongens gate 8 og Grubbegata 1, Postboks 8090 Dep 0032 Oslo