Høring av forslag til ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner

Helse- og omsorgsdepartementet sender forslag til ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner på høring. Forskriften skal erstatte gjeldende forskrift av 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek og bidra til at regelverket blir mer oversiktlig og dermed vil være lettere for rekvirenter og helsepersonell i apotek å orientere seg i. I forslaget foreslås det å utvide rekvireringsretten for helsesykepleiere og jordmødre.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.01.2021

Søket ditt gav 51 treff.