Tema

Kultur, idrett og frivillighet

Kulturlivet skal være mangfoldig, sterkt og uavhengig. Kultur utvider vår forståelse av oss selv og samfunnet vi lever i. Idrett og fysisk aktivitet har stor egenverdi. Topp- og breddeidretten skal utfylle hverandre. Frivillig sektor fyller viktige roller både for samfunnet og for enkeltpersoner.

Kulturpolitikken

Kunst og kultur har en unik egenverdi for den enkelte, det er utgangspunktet for regjeringens kulturpolitikk. Kunsten skal kommentere, reflektere, kritisere og utfordre. Gjennom kunst og kultur utvider vi vår forståelse av oss selv og det samfunnet vi lever i.

Idrettspolitikken

Idrettspolitikken skal bidra til at folk har et bredt spekter av lokalt forankrede aktivitetstilbud, både i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert aktivitet.

Barn og voksne på skogstur.

Om frivillighetspolitikken

En sterk sivil sektor har en avgjørende betydning for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse i samfunnet.

Aktuelt nå

Gutter spiller fotball ute på kunstgressbane.

Hovedfordeling av spillemidlene til idrettsformål i 2015:

Over 1 milliard kroner til bygging av idrettsanlegg

Kulturdepartementet har besluttet å fordele 2 263 millioner kroner til idrettsformål i 2015. Beløpet er 403 millioner kroner høyere enn i 2014. Årets fordeling av spillemidler innebærer en betydelig styrking av rammebetingelsene for lokalidretten i Norge.

Mann i radiostudio

Stortingsmelding om lokalradio:

Bedre vilkår etter teknologiskiftet

- Norske lokalradioer får nye muligheter og mer frihet, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Kunngjøring

Etableringstilskudd til nye frivilligsentraler i 2015

Kulturdepartementet lyser ut midler til etablering av nye frivilligsentraler. Søknadsfristen er 1. mai 2015

Flere aktuelle saker om Kultur, idrett og frivillighet

Dokumenter

Høring

Utredning om kunstnerøkonomien

Høringsfristen er 8. mai 2015

Høring

Frivillighetserklæringen

Kulturdepartementet sender med dette utkast til Frivillighetserklæringen på høring, en erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor. Høringsfrist 5. mars

Kontakt

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,