Tidligere rapporter

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Utvalget utarbeider to rapporter i året, én om våren og én om høsten. Utvalgets notater til konsultasjonsordningen mellom staten og kommunesektoren innarbeides i rapportene.