Statsbudsjettet 2023: Svalbard

Bygninger og infrastruktur i Ny-Ålesund

Fordi permafrosten tiner, er det behov for omfattende tiltak for å holde vedlike, sikre og sette i stand bygninger og infrastruktur i Ny-Ålesund. Det er selskapet Kings Bay AS som har ansvaret for vedlikeholdet og infrastrukturen i Ny-Ålesund, og regjeringen foreslår en varig økning på 10 millioner kroner i drifts- og investeringstilskudd til selskapet. Videre foreslås en varig økning av tilskuddet for å dekke 17 millioner kroner i økte årlige kostnader til lufttransport mellom Ny-Ålesund og Longyearbyen.

Forlenge driftsperioden i Gruve 7

Med bakgrunn i dagens markedssituasjon for kull har Store Norske besluttet å forlenge driftsperioden i Gruve 7, og levere kull til industriproduksjon til sommeren 2025. Beslutningen innebærer at Store Norske får produsert de tilgjengelige kullreservene i Gruve 7 på forretningsmessige betingelser, og at det ikke er behov for driftstilskudd fra staten i den gjenværende driftsperioden.

Regjeringen vil bevilge 85 millioner kroner til oppryddingsprosjektet i Svea og Lunckefjell i 2023. Disse pengene vil brukes til å videreføre oppryddingen i prosjektets siste fase som er planlagt ferdigstilt høsten 2023.

Svalbard folkehøgskole

Regjeringen foreslår å øke ekstratilskuddet til Svalbard folkehøgskole med 4 millioner kroner.

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)

Regjeringen foreslår et tilskudd på 158,3 millioner kroner til Universitetssenteret på Svalbard.