Handelspolitikk

Norges utenrikshandel reguleres av en rekke avtaler og reguleringer, blant annet EØS-avtalen, WTO-avtalen og et antall frihandelsavtaler gjennom Efta. Disse avtalene bestemmer hvilke betingelser varer eller tjenester kan selges under, for eksempel hvilke tollsatser og avgifter som gjelder. UD har det overordnede ansvar for handelspolitikken.

WTO gir forutsigbar og enklere handel

WTO har gitt muligheten for stor økning i internasjonal handel og verdiskaping gjennom spilleregler som har gitt forutsigbarhet og enklere og billigere handel over landegrensene. WTO-medlemskapet innebærer at alle må følge samme kjøreregler for handel over landegrensene.

Norges velstand er avhengig av internasjonal handel

Norges velstand og sysselsetting er i likhet med de fleste andre land i verden avhengig av deltakelse i den internasjonale handelen. Vår utenrikshandel reguleres av en rekke avtaler og reguleringer, blant annet WTO-avtalen, EØS-avtalen og frihandelsavtalene gjennom Efta.

Oversikt over deltakerland i Tisa-forhandlingene. (Kart: Torbjørn Vagstein, UD)

Forhandlingene om handel med tjenester - Tisa

Tisa (Trade in Services Agreement) er en flerstatlig avtale om handel med tjenester som forhandles mellom 51 WTO-medlemmer. Forhandlingene springer ut av manglende fremdrift i WTO og av at ministrene i 2011 ba om alternative måter å oppfylle Doha-mandatet på.

Aktuelt nå

Norge blir partner med Asean

Norge er i dag tilbudt partnerskap med Asean, sammenslutningen av sør-østasiatiske land. Dette er svært positivt fordi det gir oss adgang til viktige politiske møteplasser og bedrer norske bedrifters muligheter i sør-østasiatiske markeder, sier utenriksminister Børge Brende.

Viktig med enighet om WTO før ministermøtet

Norge, sammen med 49 andre WTO-medlemmer, uttrykker i et opprop skuffelse og bekymring for manglende enighet om et arbeidsprogram for Doha-forhandlingene.

Stortingsmelding om handelspolitikk

Regjeringen la 29. mai fram en egen stortingsmelding om handelspolitikk. Meldingen varsler en offensiv handelspolitikk som legger vekt på norske interesser innenfor en global økonomi i endring og drøfter konsekvenser ved å fremforhandle og benytte handelsavtaler for å fremme norske interesser.

Flere aktuelle saker om Handelspolitikk

Dokumenter

Stortingsmelding

Muligheter og utfordringer i handelspolitikken

Meldingen drøfter endringer i norsk og global økonomi og handelssamarbeid, og konsekvenser for norsk arbeid med å fremforhandle og benytte handelsavtaler for å fremme norske interesser.

Kontakt

Seksjon for handelspolitikk og internasjonal økonomi

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juni plassen 1/Victoria Terrasse 7,