Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Utenrikspolitisk redegjørelse 5. mars 2015

- Jeg konsentrerer årets redegjørelse om fem tematiske hovedlinjer: sikkerhet, verdigrunnlaget, økonomi, fred, utvikling og humanitær politikk og klima. Langs hver av disse linjene arbeider vi systematisk for å fremme norske interesser og verdier, sa Børge Brende i redegjørelsen for Stortinget 5. mars.

Tyskland – Norges nøkkelpartner i EU

- Å snakke om Tysklands betydning for Norge gjør jeg med glede. Det er få land Norge har en tettere tilknytning til og det er få land som har den samme strategiske betydningen for Norge i Europa, som Tyskland, sa statsråd Vidar Helgesen da han innledet på NHOs Tyskland-seminar.

De lyseste hodene trengs til de største utfordringene

- Vi må koble sammen vår tids lyseste hoder med vår tids største utfordringer, sa utenriksminister Børge Brende da han innledet under innovasjonsdugnaden Visjon 2030 i Trondheim.

Flere aktuelle saker fra departementet

Dokumenter

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.