Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Innsatsen mot ebola får nå en annen innretning. Foto: Astrid Sehl, UD

Norge legger om ebolainnsatsen

Norge har bidratt med mer enn en halv milliard kroner til ebolainnsatsen i Vest-Afrika. Antall nye smittede har nå gått veldig ned, og innsatsen legges om i samarbeid med landenes myndigheter og FN.

Fra venterommet på det nye senteret i Aten som ble åpnet 18. mars. Foto: Christian G. Halvorsen, UD

Senter for kriserammede åpnet i Aten

Om lag 37.000 personer skal få hjelp gjennom det nye senteret for kriserammede i Aten. Senteret åpnet formelt 18. mars og er finansiert av Norge gjennom EØS-midlene.

Norge øker den humanitære støtten til krisen i Syria

- Den humanitære krisen i Syria øker. Regjeringen gir nå 750 millioner kroner til innsatsen i Syria og nabolandene. Barna blir hardest rammet, sier utenriksminister Børge Brende.

Flere aktuelle saker fra departementet

Dokumenter

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.