Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Konferanse i Oslo om valdeleg ekstremisme

Noreg skal arrangere ein konferanse for vest-europeiske land om valdeleg ekstremisme. Føremålet er ifølgje utanriksministeren å koma med konkrete innspel i dette arbeidet før FNs neste generalforsamling.

Handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet

Handlingsplanen ble presentert på Litteraturhuset i Oslo 16. februar. Fra regjeringen deltok statsminister, utenriksminister, forsvarsminister, justis- og beredskapsminister og barne-, likestillings- og inkluderingsminister.

Regjeringen vil foreslå at Norge innen 2030 kutter klimagassutslippene med minst 40 prosent sammenlignet med 1990. Foto: SMK

Ny og mer ambisiøs klimapolitikk

Regjeringen vil foreslå at Norge innen 2030 kutter klimagassutslippene med minst 40 prosent sammenlignet med 1990. Den tar sikte på at Norge skal slutte seg til EUs klimarammeverk slik at det blir en felles oppfyllelse av målene.

Flere aktuelle saker fra departementet

Dokumenter

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.