Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Den rød sirkelen markeren hovedskjelvet i Nepal 25. april. De orange sirklene viser hvor det har vært etterskjelv.

Situasjonen etter jordskjelvet i Nepal

Siden jordskjelvet 25. april har Utenriksdepartementet oppnådd kontakt med i overkant av 300 nordmenn i Nepal. Basert på UDs oversikt er det nå redegjort for de vi er kjent med var i landet under jordskjelvene. Ingen av disse er kommet alvorlig til skade.

Bygninger raste sammen i jordskjelvet i Nepal 25. april.

Nepal: Nye 100 millioner til nødhjelpsarbeidet

Regjeringen gir ytterligere 100 millioner kroner til nødhjelpsarbeidet i Nepal. Det meldte statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende som tirsdag ettermiddag møtte norske hjelpeorganisasjoner som har nødhjelpsinnsats i området.

Dokumenter

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.