Høring - Sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å slå sammen egenandelstak 1 og 2. Formålet med endringene er å bidra til å forenkle skjermings¬ordningen for brukerne og forenkle Helfos administrasjon av ordningen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.05.2020

Søket ditt gav 56 treff.