Høring – NOU 2010:14 Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt – en moderne mediestøtte

Mediestøtteutvalget ble bedt om å foreta en helhetlig vurdering av bruk av økonomiske virkemidler på medieområdet. Utvalget leverte 16. desember 2010 sin utredning til Kulturdepartementet. Kulturdepartementet legger med dette Mediestøtteutvalgets utredning NOU 2010:14 ut på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.04.2011

Viser 1-100 av 174 treff.

  • Side 1 av 2
  • Side 1 av 2