Høring - tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven m.m.)

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring et forslag om tilgjengelig­gjøring av helse­data med endringer i helse­register­loven m.m.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.11.2019

Søket ditt gav 71 treff.