Statsbudsjettet 2024: Svalbard

Forskningsstasjonen i Ny-Ålesund

Fordi permafrosten tiner er det behov for omfattende tiltak for å holde vedlike, sikre og sette i stand bygninger og infrastruktur på forskningsstasjonen i Ny-Ålesund.

Det er selskapet Kings Bay AS som har ansvaret for vedlikeholdet og infrastrukturen i Ny-Ålesund. Regjeringen foreslår en økning på 10 millioner kroner i drifts- og investeringstilskudd til selskapet.

Mineralstrategi

Regjeringen foreslår 15 millioner kroner til oppfølging av regjeringens mineralstrategi. Av dette foreslås 5 millioner kroner til Norges geologiske undersøkelse til økt kartlegging av kritiske mineraler, 5 millioner kroner til Forskningsrådet for å legge til rette for en bærekraftig mineralforvaltning og 5 millioner kroner til Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard for å legge til rette for raskere realisering av mineralprosjekter.

Svalbard folkehøgskole

Regjeringen foreslår å videreføre ekstratilskuddet på 15,2 millioner kroner til Svalbard folkehøgskole. Folkehøgskolen har fått økt tilskudd de senere årene, og vi vil opprettholde nivået på ekstratilskuddet for å kompensere for de høye driftskostnadene ved skoledrift på Svalbard.

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)

Regjeringen foreslår et tilskudd på 168,4 millioner kroner til Universitetssenteret på Svalbard.

Skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge 35 millioner kroner til skredsikringstiltak i Vannledningsdalen. Sikringstiltak mot sørpeskred i Vannledningsdalen utgjør avsluttende ledd i sikringsarbeidet for sentrum av Longyearbyen.